“Sağlık Bakanlığı Politikaları Hastane ‘Acil Servisleri’nde Duvara Çarptı!”

“Sağlık Bakanlığı Politikaları Hastane ‘Acil Servisleri’nde Duvara Çarptı!”
14 Mayıs 2014

Çanakkale Tabip Odası; uzman hekimleri ve birinci basamakta çalışan aile hekimlerini, alanı dışındaki acil servislerde hasta bakmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamasını protesto etti.

Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün;

Ülkemizde ve ilimizde hastane acil servislerinde yaşanan sorunlar,  artık saklanamaz hale gelmiştir.
Yıllardır, acil servislerdeki sorunları görmezden gelen, acil servislerde çalışan hekimlerin çalışma koşullarını düzeltmeyen,  bir de “aile hekimliği” uygulamasıyla acil servislerdeki deneyimli hekimleri aile hekimi yapan Sağlık Bakanlığı, acil servislerde çalışan kadroları dağıtmıştır. Gelinen noktada, ne yapacağını şaşıran Bakanlık ve İllerde Bakanlık görevlerini yürüten “Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği”  ve İl Sağlık Müdürlükleri, uzman hekimleri ve birinci basamakta çalışan aile hekimlerini, alanı dışında yani acil servislerde hasta bakmaya zorlamaktadır.

Acil servislerde “şapka düştü, kel göründü”.
En az bir yıldır,  İlimizde başta merkezdeki hastanelerimiz olmak üzere Lapseki’den Biga’ya, Çan’dan Yenice’ye, Ezine’den Ayvacık’a, Bayramiç’e kadar tüm ilçe Devlet Hastaneleri acil servislerinde nöbet tutacak hekim bulamayan “kamu hastaneler birliği genel sekreterliği” göz uzmanına “kalp hastası”, kulak burun boğaz uzmanına “safra kesesi” hastası, beyin cerrahına “karın ağrısı” hastası, cilt doktoruna “bel fıtığı” hastası baktıran bir düzen kurmuştur. Yani İlimiz Devlet Hastanesinde çalışan uzman hekimler, hukuksuz bir şekilde Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği tarafından en az bir yıldır,  ilçe devlet hastanelerindeki acil servislerde nöbet tutmaya zorlanmaktadır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerini dönüştürerek hekimleri sözleşmeli ve “her işi yapar” statüsüne çeviren Bakanlık, şimdi de;  aile hekimlerine gündüz “aile hekimliği”,  gece hastanede “acil hekimliği” yap diyerek sağlık sistemini iyice içinden çıkılmaz hale getirmekte ve hekimlere mobbingin katmerlisini uygulamaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın akıl ve bilim dışı uygulamaları nedeniyle acil servislerde gelinen bu durum; gerek uzman hekimler ile aile hekimlerini, gerekse acil servislerde çalışan hekim dışı sağlık personelini birbirine düşürmüş, çalışma barışını bozmuştur. Acil servilerde yaşanan tam anlamı ile bir kaostur. Bu kaosu çözmekle görevli olan Sağlık Bakanlığı’nda, üst düzey makamlar görevden almalar ile şu an boştur. Yani, İllerde Kamu Hastaneler Birliği Sekreterlikleri ve Sağlık Müdürlükleri bu sorunu çözmekle baş başa bırakılmıştır. Gelinen noktada hekimleri birbirine çarpıştırarak acil servislerdeki nöbet sorununa çare aranmaktadır. Yerel Tabip Odamız meslektaşlarının hakkını, hukukunu ve halkın sağlık hakkını savunurken, sanki çözüm merciiymiş, bu sorunların yaratıcısıymış  gibi,  kapalı kapılar ardında suçlanmaktadır.

Sağlık siteminde gelinen bu tablo utanç vericidir!
Sayın Çanakkale Valiliği; altına imzanızı atacağınız çözüm, acil servislerde muayeneye gelen halkın canını tehlikeye atmayan bir çözüm olmalıdır.
Sayın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği; bulacağınız çözüm geçici, pansuman önlemler değil, gerçek kalıcı çözümler olmalıdır.
Sayın İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü; bu konuda alacağınız önlemler, birinci basamak hizmetlerini, temel sağlık hizmetlerini zaafa uğratmamalı ve halkın “sağlık hakkı”nı kesintiye uğratmamalıdır.
Sayın Hastane Başhekimlikleri; yapacağınız nöbet listeleri öncelikle hukuka, yasalara uygun olmalı, meslektaşlarımızı mobbinge uğratmamalıdır.

Çanakkale Tabip Odası olarak soruna el koyuyoruz.
14.05. 2014 Çarşamba günü, saat 17:30’da konunun taraflarını bir araya getiriyoruz. Tüm meslektaşlarımızı yapacağımız bu toplantıya bekliyoruz.
Konunun tüm taraflarını davet ettiğimiz bu toplantıdan, bilimsel, adil, hukuka uygun, meslektaşlarımızı mobbinge uğratmayan çözümler bekliyoruz.
Bu toplantımızdan çıkacak çözüm önerilerini, kısa ve orta vadede uygulanabilecek önlemleri Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyimiz aracılığı ile en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ve kamuoyu ile paylaşacağız.”

dedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir