Sağlık Personeline Yönelik Şiddet Kınandı

26 Eylül 2014

24 Eylül 2014 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta yakını tarafından doktorlar Doç. Dr. Demet Güleç Öyekçin ve Arş. Gör. Dr. Atilla Gürgen’e fiili ve sözlü saldırıda bulunuldu. Saldırıya ilişkin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özdemir Araştırma ve Uygulama Hastanesi sağlık çalışanlarının da katılımıyla bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Prof. Dr. Hüseyin Özdemir şunları söyledi:

“Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, son yıllarda giderek artan sağlık çalışanına baskı, şiddet ve sözlü veya fiziki arbededir. Maalesef bunlar artık çok görülmeye başlandı. Yaşatma arzusuyla yaşama sevdasından vazgeçmiş beyaz önlüklü bu insanların bunları hak ettiğini düşünmek tam bir insafsızlıktır. Biz bunları şu an sadece görüp arkadaşlarımıza bir şey olmadığı zaman teselli buluyoruz. Maalesef bu gün tek tesellimiz arkadaşlarımıza bir şey olmaması. Ayın 24’ünde polikliniğe gelen hasta yakınlarının psikiyatri polikliniğindeki hocamıza ve asistan arkadaşımıza yaptığı fiziki ve sözlü arbedenin karşılıksız kalmaması gerekiyor. Adliye önünde bu kişilerin hesap vermesinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sadece Türkiye de değil bütün dünyada, ortak bir platformda hesap verilebilmenin evrensel bir kimlik kazanması çok önemli çünkü bizim mesleğimiz gerçekten çok zor ve kutsal bir meslek. Gece eşini, çocuğunu hasta yatağında bırakıp hastasına koşan bizlerin bu tarz muameleleri hak etmesi mümkün değildir. Bununla alakalı kanun koyucuların ciddi kanunlar yapması gerekiyor. Yani doktora, hemşireye, sağlık çalışanına dokunulmasının ciddi suçlar olması gerekiyor. Gerçekten çok fedakâr ve riskli bir iş yapıyoruz. Sesimizi sadece buradaki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza değil bir birlik bütünlük içinde bütün herkese iletiyoruz. Bu konuda kanunsa kanun, önlemse önlem ne gerekiyorsa yetkili insanların görevlerini yapmasını bekliyoruz. Bu tür olaylarda biz sağlık çalışanları kenetlenip bir araya gelmeliyiz.”

“ÇANAKKALE TABİP ODASI’NDAN HERKESE!”
Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Doç. Dr. Demet Güleç Öyeçkin ve Dr. Atilla Gürgen’e yapılan saldırıyı kınadı:

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinin Kepez’deki bulunan hastanesinde Psikiyatri Polikliniğinde 24.09.2014 tarihinde hasta muayenesi yapmakta olan Doç. Dr. Demet Güleç Öyeçkin, Araş. Gör. Dr. Atilla Gürgen ve eğitim amaçlı orada bulunan intörn doktorlardan oluşan ekip, bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Dr. Atilla Gürgen hasta tarafından darp edilmiş olup, yaralanmıştır.
Hepimizi derinden üzen bu olayda madur olan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Ancak olayı yaşayan arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarı ile hastanenin acil durumlardaki güvenlik önlemleri ile ilgili çok ciddi zafiyetler bulunmaktadır. Hekime saldırı sırasında çalışması gereken acil durum uyarı sistemleri ya yoktur ya da olay sırasında çalışmamıştır. Psikiyatri polikliniğinin fiziki koşulları personelin böğle bir durumda kendisini koruyabilecek ya da gerektiğinde kaçabilecek özellikte değildir.
24.09.2014 tarihinde bir hekim arkadaşımızın yaralanması ile sonuçlanmış bu olay daha büyük acılar için bize bir uyarı niteliğindedir.
Eğer yöneticiler tarafından bu olay görmezden gelinirse, yakın gelecekte çok daha acı olaylara maruz kalmamız içten bile değildir.

YÖNETİCİLERİ UYARIYORUZ!
Uygulanan sağlık politikalarının bir yansıması da sağlık personeline yönelik şiddet olaylarının artması şeklinde olmuştur. Artık her hafta ülkemizin bir yerlerinden hekim ya da sağlık personelinin saldırıya uğradığı haberleri gelmektedir. İşin kötüsü hepimizin bu haberleri normalleştirmeye başlamış olmasıdır. Hâlbuki bu olaylar, zaman zaman arkadaşlarımızı sonsuza kadar aramızdan almıştır.
Lütfen sağlıkta şiddet ihtimalini sadece acı olaylardan sonra hatırlamayın. Biliyoruz bu olayları nedenlerini ve engelleyebilecek politikaları anlamıyorsunuz. Hiç olmazsa kurumunuzda güvenlik önlemlerini personelinizin hayatını koruyabilecek düzeye getirin. Poliklinikleri planlarken, onların kendine has özelliklerini görmezden gelmeyin. Ve önlemleri çoğunlukla olayları azaltmak ve yaralanmaları önlemek amacıyla alın.

SİYASETÇİLERİ UYARIYORUZ!
Ülkemizde uygulanan sağlık politikalarının akılla ve mantıkla açıklanabilir hiçbir tarafı yoktur. Özellikle son yıllarda sağlıktan para kazanmak amacıyla ürettiğiniz bu politikalar, zücaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kıra döke ilerlemesi bir yana her gün bir hekim ya da sağlık personeli arkadaşımızı şiddete maruz kalmasına neden olmaktadır. Lütfen sağlık politikalarınızı gözden geçiriniz. Yardım isterseniz Türk Tabipleri Birliği çatısı altında mücadele eden hekimlerin birikimleri sizin için yeterli olacaktır.

HALKIMIZI UYARIYORUZ!
Hekimler ve sağlık çalışanları sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı bir dünyada yaşamak için vardırlar. Onlar küçük yaşlardan itibaren hayatlarını size yardım etmek amacıyla feda etmektedirler. Onlar sizin düşmanınız değildir. Bilakis size sağlık hizmeti sunmak için öğrenciliklerinden itibaren özel yaşamlarından fedakârlık ederek yaşamaktadırlar. Ayrıca Tıp Fakültelerinin amacı eğitimdir. Bu kurumlarda size hizmet edecek hekimler yetiştirilmektedir. Bu kuruma başvuran hastalarda bu hekimlerin yetişmesi için bulunmaktadır. Yoksa size hizmet sunacak hekimlerin varlığı nasıl sağlanacaktır?
Lütfen hekimler ve sağlık personeline düşmanca davranmayın. Onlar hayatlarını size yardımcı olmak amacıyla harcıyorlar.
Lütfen siz de onları birazcık anlayıp yardımcı olmaya çalışın.
Hekiminize ve sağlık personelinize saldırmayın.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir