Sarıbaş’tan Bademli Açıklaması

09 Ocak 2013

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Sarıbaş, Gökçeada Belediyesi’nde yaşanılan uygulamalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarıbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bademli Köyü 101 Ada 23 Parselde, içinde armut, badem ağacı ve köy çeşmesinin bulunduğu dam ve tarla (13.04.1999) Fazlı Yıldırım tarafından iki şahit gösterilerek, zilyetlik hakkı ile elde ediliyor. Mahkeme, gayrimenkulün kentsel sit alanında olduğunu tespit ediyor. Bademli köyündeki hukuksuzluk da bundan sonra başlıyor. Fazlı Yıldırım’a ahır ve tarladan oluşan gayrimenkulün maliki olmadan 6 ay önce (24.02.1998), Gökçeada Belediyesi tarafından Bağ evi yapı ruhsatı veriliyor. 24.02.1998 tarihinde Gökçeada Belediyesi tarafından Bağ evi yapı ruhsatı verilen yer 101 Ada 23 Parselin Kentsel sit ve 1. Derece doğal sit alanı içerisinde yer aldığı 11.11.1994 tarihinde Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2135 sayılı kararı ile de tescil ediliyor. Bu yerin kentsel sit alanında olduğu, 13.04.1999 tarihli mahkeme kararı ile de ayrıca sabit. Ahır ve tarladan oluşan gayrimenkulün üzerine Bağ evi yapı ruhsatı ile 3 katlı betonarme otel binası ve müştemilata dönüştürüyor. 2008 yılında yapılan kadastro çalışmaları ile 11.01.2008 tarihinde tapu yenilenerek dam ve tarla niteliğindeki gayrimenkul, 3 katlı betonarme otel binası, müştemilat ve arsasına dönüştürülerek tapuya tescil ediliyor. Mahkemece atanan kadastro bilirkişisinin raporunda beyan ettiği üzere tapu cins tashihi ile ilgili hiç bir belgeye rastlanamamıştır. Oysa Gökçeada Belediyesi 10.11.2010 Tarihinde, 3 katlı betonarme otel binası, müştemilatı ve arsası cinsli olarak tescil edilmesinde sakınca olmadığına karar veriyor. Bu karar olmadan, Tapu’ya nasıl bu şekilde tescil edildiği ayrı bir hukuk dışı vakıa. Gökçeada Belediyesi’nin 06.09.2010 tarihli ve 51 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı tasdik edilerek, köy yerleşim anındaki parsel turizm tesisi alanı olarak tesciline karar veriliyor. Gökçeada Belediyesi bununla da yetinmiyor, otel inşaatından çıkan hafriyatla yeni yol açılarak, inşaatın kot sorun da çözülüyor. Açılan bu yol da belediye tarafından kamulaştırılıyor. Bağ evi ruhsatı ile 3 katlı betonarme otel binası ve müştemilatına dönüştürülen yapı 21.12.2010 tarihinde belediyenin 21 sayılı kararı ile verilen yapı ruhsatı ile otel ve müştemilat dışında, 6 katlı ek otel binası yapılıyor. Özetle, Belediye 2008 yılında resmi olarak var olduğu kadastro tarafından tespit edilen 3 Katlı otel binası ve müştemilatı için 2010 yılı Eylül ayında plan tadilatı yapıyor, Kasım ayında tapuya tescil ve kot sorunu için yol kamulaştırma kararı alıyor, Aralık ayında yapı ruhsatı veriyor. Ancak, mevcut yapı için yapılan imar planı da yapıya hukuki uyarlılık sağlayamayınca 03.11.2011’de tekrar tadilat planı yapılıyor, bu plana ve dayanak plana itiraz edince, 03.11.2011’deki plan tadilatına itirazı kabul ediyor ancak dayanaklarını iptal etmiyorlar, gönüllüler bunun için dava açınca, bu kez, 06.12.2012’de, yeniden otel için plan tadilatı yapılıyor. Bunun için de dava açılınca bu kez 02.04.2012’de 1/25.000 ölçekli plan tadilatı teklifi hazırlayıp, onay için Çanakkale İl Genel meclisine gönderiyorlar. İl Genel Meclisi’nde, gönüllülerin itirazları hasıraltı ediliyor, olumsuz görüş içeren plan inceleme komisyon raporları yok sayılıyor ve alan “özel proje alanına dönüştürülüyor. Bu kararın iptali için de Çanakkale İdare Mahkemesi’nde 2012/ 957 E., 2012/ 995 E., 2012/ 996 E. sayılı davaları derdesttir” dedi.

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir