Soydan, Güneş ve Rüzgar Enerjisine Desteklerin Arttırılmasını Teklif Etti

Soydan, Güneş ve Rüzgar Enerjisine Desteklerin Arttırılmasını Teklif Etti
16 Temmuz 2013

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde bulundu.

Soydan, kanun teklifi gerekçesinde şu ifadelere verdi:

Yenilenebilir enerji güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gel-git ve jeotermal ısı gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal kaynakları kullanarak elde edilen enerjidir. Temel yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik ve biokütledir.
Gelişmiş ülkeler son dönemlerde yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırarak, potansiyellerini tespit ederek kaynaklarından daha fazla yararlanmanın yollarını aramaktadırlar.
Bu sayede ülkeler hem enerjide dışa bağımlılıklarını azaltmayı hem de sera gazı emisyonlarını düşürmeyi hedeflemektedirler.
Ülkemizde ise bu güne kadar uygulanan enerji politikaları ile yenilenebilir enerji kaynaklarından yeteri kadar yararlanılmadığı açıkça görülmektedir.
Doğada yenilenemeyen enerji türü yoktur fakat bazı enerji kaynakları meydana gelişlerinin bir sebebi olarak yenilenmeleri çok uzun süreler almaktadır. Bu nedenledir ki bunlar, yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılmıştır. Doğalgaz, kömür, petrol ve bor yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
Yenilenemez enerji kaynaklarının en büyük zararı çevre kirliliğine neden olmasıdır. Çevreyi alabildiğine kirleten bu kaynaklar nedeniyle önümüzdeki 50 sene içerisinde kendileri tükenmeden dünyamızı tüketebilirler.
Günümüzde yenilenemez enerji kaynaklarının kullanım oranı %95’in üzerindedir. Bu nedenle önümüzdeki 50 sene içerisinde doğal gaz ve petrol gibi en yaygın kullanılan fosil enerji kaynaklarının tükeneceği öngörülmektedir.
Toplam enerji kullanımında %5 gibi düşük seviyelerde kalan güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise, gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Fosil yakıtların tükenmesiyle yenilenebilir kaynakların kullanılması zorunlu hale gelecektir.
Ülkemizde özellikle güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelinin fazla olması bu alanlarda üretim yapan ve yapacak yatırımcılar için önemli bir avantaj olmasına karşın, Kanunda belirtilen destekleme fiyatları piyasa şartlarında çok düşük kaldığı için yatırımcıları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmek için yetersiz görülmektedir.
Bu nedenlerle,
Teklifin yasalaşması durumunda yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesi yönünde önemli bir teşvik, destekleme fiyatları sağlanmış olacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan’ın 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şöyle:

Madde1: 29.12.2010 tarihli ve 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. maddesinde belirtilen 1 Sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

I Sayılı Cetvel

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

Uygulanacak Fiyatlar

(ABD Doları cent/kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi

7,3

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

9,5

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

12,0

d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

14,0

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

18,0

Madde 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde3: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir