Soydan’dan Çimento Önergesi

18 Şubat 2013

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Serdar Soydan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Serdar Soydan önergesinde çimento üretiminde atık motor yağlarının kullanılması ile ilgili sorular yöneltti. Soydan önergesinde şu sözlere yer verdi; “Çimento üretiminde atık motor yağlarının kullanıldığı bilinmektedir. Bu doğrultuda; Çimento fabrikalarında atık motor yağı veya atık petrol ürünlerinin kullanımının insan ve çevre sağlığına verdiği zarar bilinmesine rağmen hala kullanılıyor olmasının nedeni nedir? Atık motor yağlarının toplanması düzenlenen yönetmelikle neden sadece Petrol Sanayi Derneği’ne (PETDER) verilmiştir? PETDER kendi alanında bir tekel oluşturmuş olmuyor mu? Bu durum serbest piyasa ekonomisine aykırılık teşkil etmiyor mu? PETDER’e verilen bu geniş yetkileri içeren yönetmeliğin değiştirilmesi gündeminizde midir? Değilse, sebebi nedir? Yabancı sermaye tarafından oluşturulan PETDER atık motor yağlarının geri dönüşüme göndermeyerek, hem çevreye hem de ülke ekonomisine zarara uğrattığı doğru mudur? PETDER’in atık motor yağı pazarını kaybetmemek uğruna ülke ekonomisine ve çevreye verdiği zararı önleme konusunda ne tür bir çalışma yapmayı düşünmektesiniz? PETDER bir yılda ne kadar atık motor yağı toplamaktadır. Ve bunun kaçta kaçı çimento fabrikalarında kullanılmaktadır? Kaçta kaçı geri dönüşüme gönderilmektedir? PETDER’i denetleyen herhangi bir kurum var mıdır? PETDER’in denetimi ile ilgili ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Tehlikeli madde taşımacılığında sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik uygulamaları, risklerin en aza indirilmesi için PETDER’in almış olduğu önlemler yeterli midir? Türkiye’nin altında imzası bulunduğu uluslararası çevre anlaşmalarına bakıldığında PETDER’in bu yetkisi bu anlaşmalara bir aykırılık teşkil etmiyor mu? Büyük Karteller tarafından oluşturulan PETDER’in Türkiye’nin insan ve çevre sağlığını korumada ne kadar etkin olduğu tarafınızca herhangi bir incelemeye tabi tutulmuş mudur? Ülkemizin dört bir yanında üretim yapan çimento fabrikalarında tehlikeli, zehirli atıkların, lastiklerin ve çeşitli katı atıkların yakılma işlemi sırasında çevreye verilen ciddi zararların önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz? Çimento endüstrisinin modern ve çevreye zarar vermeyen bir üretim yapması yönünde bugüne kadar yapılan çalışmalar ile gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir