Soydan’dan Eroğlu’na Soru Önergesi

09 Temmuz 2012

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Serdar Soydan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Serdar Soydan önergesinde Türkiye’deki su alanlarının önemine değindi. Soydan Önergesinde şu sözlere yer verdi; “Dünyada 20 yıl içinde su rezervlerimiz talebin sadece % 60’nı karşılayabiliyor olacaktır. Su sadece insanlar için değil, tüm canlıların yaşamı için hayati önem taşımaktadır. Su olmadan hayat olmaz. Herkesin suya ulaşmasını güvence altına almayan bir gelecek ise asla kabul edilemez. Bu gerçek, su politikalarını oluşturan karar vericiler tarafından temel ilke olarak benimsenmelidir. Bütün yaşayan varlıklar en önemli hak olan suya erişim hakkına sahip olmalıdırlar. Bu hak hiçbir koşulda kısıtlanamaz, engellenemez ve kaldırılamaz. Suyun en yüksek önem derecesinde korunmasını, bütüncül planlama yöntemleriyle geliştirilmesini, iyi yönetim ilkeleriyle ve özellikle bütün tarafların aktif katılımıyla yönetimini zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda; Çanakkale ili sınırları içerisinde ve Kaz Dağlarında yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespiti yapılmış mıdır, yapıldı ise son 10 yıl değerlendirildiğinde su kaynaklarımızda bir azalma var mıdır, azalma var ise bunun nedenleri nelerdir, maden arama çalışmaları sırasında yapılan sondajların su kaynakların azalmasında ve kirlenmesinde etkisi var mıdır? Kaz dağlarında doğal yapıyı yaşatmak bitki örtüsünü geleceğe taşımak ve Çanakkale deki sulana bilinir tarımsal alanları artırmak, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı ve yeterli düzeyde içme ve kullanma suyunun sağlanabilmesi amacıyla bakanlığınızın kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaları var mıdır, varsa neler yapılıyor? Kaz Dağlarında ve çevresinde maden arama amacıyla başlatılan sondaj çalışmaları sırasında ne kadar su kullanılmıştır, kullanılacaktır, kullanılan ve kullanılacak yer altı ve yer üstü sularının bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyunu tehdit eder boyutlara gelmemesi için ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Kaz dağları ve çevresinde maden arama izini verilen şirketlerin sondaj çalışmaları ve madenleri işletmeleri sırasında kullanacakları su kaynaklarından dolayı; kaynak eksiltme, kaynak kurutma, kaynak kirletme gibi telafisi mümkün olamayacak zararları engellemek için bakanlığınız ne gibi tedbirler almaktadır?”

[Kaynak: Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir