Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi ile Gençleşen Tarımsal Nüfus Desteklenecek

11 Şubat 2014

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan gençleşen tarımsal nüfusu desteklemek amacıyla yürütülecek projeler hakkında şu bilgileri verdi:

Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinin bir alt bileşeni olarak gerçekleştirilmekte olan genç çiftçilerin eğitimi çalışmalarının etkinliği artırmak amacıyla; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla “Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamında Bakanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin işbirliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün desteği ile “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” ve “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” adı verilen projeler hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.
Proje çerçevesinde “Sürü Yönetimi Elemanı” eğitimi 81 il ve ilçelerinde uygulanacak eğitim 120 saat ve 15 iş günü olacaktır. Eğitimden okuma yazma bilen veya en az ilkokul mezunu, bedenen sağlıklı vatandaşlar faydalanabilecektir. “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi” kapsamındaki eğitimler ise 27 ilde yapılacak olup 15-40 yaş arası en az ilkokul mezunu kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız katılabileceklerdir. Eğitim konuları; meyve ağaçlarında aşılama, budama, bağ aşılama, süt sığırı yetiştiriciliği, yem bitkileri ve bitki zararlıları ile mücadele olacaktır. Eğitim süresi 8 gün ile 15 gün arasında olacaktır. Çanakkale ilimizde yapılacak eğitim tarihleri ise daha sonra duyurulacaktır. Proje süreleri 3 yıldır.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün onaylı modüler eğitim programlarının uygulanacağı bu eğitimler, Ocak-Mart ve Ekim-Aralık aylarını kapsayan üçer aylık dönemlerde uygulanacaktır. İŞKUR Genel Müdürlüğü eğitime katılacak kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her bir fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapılması ve eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılayacağı eğitimler, proje kapsamında yer alan İl Müdürlükleri ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir