Teftiş Kurulundan Muhasebecilere Ziyaret

12 Şubat 2013

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca Mart 2013 ayında başlanacak olan programlı teftişler hakkında kamuoyunu ve sosyal tarafları bilgilendirme amacıyla yapılan ziyaretler çerçevesinde teftiş koordinasyonuyla görevli Müfettişler İş Başmüfettişi İsmail Er, İş Başmüfettişi Bünyamin Gürsoy, İş Müfettişi Ümit Fıçıcı, İş Müfettişi Yasin Sezer, İş Müfettişi Kamil Çalıkuşu, İş Müfettişi Tayfur Özden Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakkı Alacaoğlu; “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2013 yılında Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde Alışveriş Merkezlerinde ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi konularında iki ayrı programlı teftiş uygulanacaktır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2011 yılı itibariyle kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmak amacıyla çalışma hayatına ilişkin mevzuatın ihlal edildiği alan ve sektörleri belirleyerek, söz konusu sektör ve alanlarda çalışma hayatında yer alan tüm aktörlerin de katılımını sağlamak suretiyle programlı teftiş modeline geçmiştir. Söz konusu teftiş modelinde yoğun olarak ihlal edildiği tespit edilen mevzuat kuralları olarak belirlenmekte, iş mevzuatının tüm kuralları değil de sadece belirlenen risklerle ilgili kurallar teftiş edilmektedir. Programlı teftişlerin hedefi çalışma hayatına ilişkin kuralların ihlalini önlemek, işçi ve işverenleri iş mevzuatına yönelik kurallar hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, söz konusu tarafların mevzuat hükümlerine riayet etmelerine yönelik duyarlılıklarını artırmak ve iş mevzuatı kurallarını işyerlerinde kalıcı olarak uygulanabilir hale getirmektedir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca teftiş yapılan sektör ve alanla ilgili sorunlara dikkat çekmek, sorunların giderilmesine katkı sağlayacak çözümler aramak ve bu konuda sosyal taraflarla işbirliği yapmak amacıyla teftiş süreci içerisine eğitim, bilgilendirme, bilgi paylaşımı ve duyarlılaştırma toplantıları da dahil edilmiştir. Teftiş süreci sonunda işverenler tarafından ihlali giderilmeyen noksanlık ve ayrılıkların bulunması halinde idari para cezası uygulaması yapılmaktadır. Bu anlamda, teftiş süreci, işyerlerinde yapılan ilk teftiş, işçi ve işveren yetkililerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları, tespit edilen mevzuata aykırılıkların giderilmesine yönelik rehberlik, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesine yetecek bir süre verilmesi ve söz konusu sürenin sonunda yapılacak kontrollerden oluşmaktadır” dedi.

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir