Terzioğlu Vakfı’ndan ÇOMÜ Rektörü Laçiner’e Cevap

Terzioğlu Vakfı’ndan ÇOMÜ Rektörü Laçiner’e Cevap
13 Nisan 2011

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner’in üniversitenin kurulmasında büyük katkıları olan hayırsever Hüseyin Akif Terzioğlu’nun vakıf sözleşmesinde yer alan gelirden yüzde 20 üniversite payının yıllardır kendilerine hiç verilmediğini belirterek, trilyonlarca lira alacaklarının tahsili için vakfı mahkemeye vereceğinin açıklaması üzerine vakıf yönetimi bir açıklama yaptı.

Vakıf yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ÇOMÜ Rektörü Sedat Laçiner’in açıklamalarının üzüntü ile karşılandığı belirtilerek, “Yapılan açıklamalarda, “Vakıf senedinin 16.maddesine yapılan atıfla, bugüne kadar üniversiteye verilmesi gerekirken, bir kuruş dahi verilmediğinden bahsedilerek, vakfedenimizin iradesine saygı gösterilmediği gerekçesi ile senede aykırı davranıldığı, bu nedenle vakıftan olan alacaklar ile ilgili davaların açılacağını ve dört yıl için yaklaşık 3 milyon lira talep edileceğini, bu para ile yurt ve fakülte yapacaklarını, çünkü vakıf yönetimince bu işlerin yapılmadığından” söz edilmektedir. Çanakkale’mizde varlığıyla onurlandığımız ve kuruluşunda merhum Hüseyin Akif Bey’in inkar edilemez katkıları bulunan üniversitemizin başında bulunan Rektörümüzün konu ile ilgili yetersiz veya yanlış bilgi sahibi olmasından kaynaklandığını düşündüğümüz bizler için üzücü ve talihsiz bu açıklamasına cevap niteliğinde olmamakla birlikte, kendisini ve kamuoyunu aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamaları yapma zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayız. Gerçekten de Vakfımız 24 Şubat 1971 tarihinde, vakfeden merhum Hüseyin Akif Terzioğlu tarafından “sırf memleket irfanına hizmet etmek maksadı ile” öncelikle yetim ve fakir erkek çocukların eğitimlerini sağlamak üzere Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, vakfedenin engin öngörüsü ile kurulması için arsa bağışında bulunulan üniversite için de gelirin belli bir oranının üniversiteye aktarılması arzulanmıştır. Vakfımızın gayesi “Varlıksız yoksul ve bakıma muhtaç çocuklara yardım etmek, her dereceli okullar, yurtlar, aşevleri, huzurevleri, özürlü ve sakat çocuklar için okullar ve yurtlar yaptırmak veya yapmak ve yurtlarda, okullarda, huzurevi ve özürlü çocukların tesislerinde bulunan muhtaç öğrenci ve kişilere her nevi yardımda bulunmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda vakfımız kurulduğu günden bu yana hizmetlerine artarak devam etmektedir? denildi.

“HER YIL YÜZLERCE ÖĞRENCİMİZE BURS VERİLİYOR”

Yapılan açıklamada ayrıca her yüzlerce öğrenciye burs verildiği de belirtilerek, “İlk zamanlarda mevcut olanaklar ile bir elin parmağı kadar öğrenciye burs sağlanırken, bugün 42 ilköğretim,118 lise ve 543 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 703 başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye karşılıksız eğitim bursu sağlanmaktadır. Sürekli ödenen bu bursların yanı sıra bir çok öğrenciye harç ve kayıt parası,yurt parası vb. gibi bir defaya mahsus olmak üzere,eğitim konusunda karşılaştıkları maddi sorunları çözebilmelerini teminen maddi yardımlarda da bulunulmaktadır. Karşılıksız öğrenci bursları yanında, Çanakkale ilinde üniversite öğrencilerinin özellikle barınma sorunlarını karşılamak üzere, yaklaşık 1800 kapasiteye sahip öğrenci yurtları yapılarak Kredi ve Yurtlar kurumu ile özel işletmelere kiralanmak sureti ile işletmesi verilerek öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiştir. Şu anda da vakfımız birisi Biga, diğeri Çanakkale merkezinde olmak üzere çok büyük iki yurt inşaatına başlamak üzere hazırlıklarını sürdürmekte olup, bunlarında faaliyete girmesi ile toplamda yaklaşık 2.600 gencimize barınma konusunda hizmet verilecektir. Çanakkale İl merkezinde Vakfımız dışında herhangi bir kurumun yurt yaparak öğrencilere tahsisini sağladığı da görülmemiştir. Bunların dışında, Çanakkale Merkezinde bulunan Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Hüseyin Akif Terzioğlu Lapseki Anadolu Lisesi, Hüseyin Akif Terzioğlu Toki Ana Okulu, Hüseyin Akif Terzioğlu Toki İlköğretim Okulu, Hüseyin Akif Terzioğlu Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Y.O.’da bizzat vakfımızca yapımı gerçekleştirilen veya yapımında maddi katkılar sağlanan eğitim kurumlarıdır. Bunların yanı sıra Gelibolu Körler Okulunun esaslı onarımı, Çanakkale Gazi İlköğretim Okulu ek binası vakfımızca yapılmıştır. Yine, 2010 yılının sonunda şehrimizin en güzel yerlerinden ve imar durumu şerefiyeli olan bir taşınmazımız İlahiyat Fakültesi yapılmak üzere Maliye Hazinesine ait bir taşınmaz ile takas edilmiştir. Biga Ağaköy’de bulunan Fakültemizin İnternet hattı ciddi maliyetler sağlanarak getirtilmiştir. TOKİ ile yapılan anlaşma gereği hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile birlikte yaklaşık 300 üniversite akademik ve idari personelinin Üniversitenin hemen yanı başında konut sahibi olmalarına vesile olunmuştur. Bu arada Üniversitenin Eceabat, Ayvacık Meslek Yüksekokulları ile Üniversiteye ait vakfa da vakıf senedimizin izin verdiği ölçülerde yardımlarda bulunulmuştur? denildi.

“REKTÖRÜMÜZÜN BİZİMLE DİYALOĞA GEÇMEDEN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMASINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ”

Yapılan açıklamada vakfın bu yatırımlarının merhum Hüseyin Akif Terzioğlu tarafından bağışlanan arazi ve arsaların gelir getiren birtakım unsurların kullanılmasından elde edilen gelirle sağlandığı da belirtilerek, “Bir kısım araziler yap işlet devret modeli ile kiralanmış, bir kısmı kısa süreli normal veya hasılat kiralamaları yapılarak,vakfımızın gelir elde etmesi sağlanmıştır. Vakfımızın kuruluşunda özgülenen kuruluş özvarlığı olan bir kısım taşınmazlarımızın istimlak, satış gibi bir kısım zorunlu usuller ile paraya çevrilmesi söz konusu olup,buradan elde edilen gelirlerin yeniden kuruluş malvarlığı olarak Vakıf uhdesinde bulunması gerekeceği ve buradan elde edilen gelirlerin yeniden kuruluş malvarlığı yerine kaim olmak üzere taşınmaz ve vakıf senedine uygun olarak eğitim amaçlı yatırımlara dönüştürülerek değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Vakfımız; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olmasına karşın, yönetiminde vakıf resmi senedi gereği, bugüne kadar İlin Valisi veya onun atadığı bir kişinin başkanlığında görev yapmış ve sürekli Valilik makamının gözetimi altında faaliyetlerini icra etmiştir. Vakfımızın denetim organı Vakıflar Genel Müdürlüğü olup, genel müdürlük müfettişleri tarafından sürekli ve rutin olarak denetlenmektedir. Vakfımızda özellikle taşınmazlara ve vakıf senedine yönelik yapılan her tasarruf, yasa gereği önce Vakıflar Genel Müdürlüğü?nün izni ve sonra da Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı üzerine yapılabilmekte olup, Vakıf idaresinin kendi inisiyatifi ile işlem tesis etmesi olanaklı değildir. Sonuç itibariyle, kurulduğu günden bu yana Üniversitemize her türlü desteği veren ve vermeye de hazır olan vakfımızın işlemleri ile ilgili olarak eleştiri bir yana en ufak bir olumsuzluk dahi gündeme gelmemişken iken Sayın Rektörümüz tarafından yapılan bu sert çıkışı ve Vakfımıza olan bakış açısını anlayabilmiş değiliz. Bir hak olarak alacak iddiası var ise, Vakfımız bunun gereğini yerine getirmeye hazır iken Üniversite tarafından dava hazırlığı yapılmasından söz edilmesi ve vakfımızın haksızlığının ileri sürülmesini doğru bulmadığımızı ifade etmemiz gereklidir. Mahkemeye müracaat etmek, kişilerin ve kurumların en doğal hakkı olup, bunu engellemeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği açık olmasına karşın, bu güne kadar Vakfımızla bu konu ile ilgili hiçbir görüşme yapılmadan, diyalog kurulması düşünülmeden, uzlaşma zemini sağlanmadan yapılan bu çıkışın basın yolu ile öğrenmemizin nedeni anlaşılamamıştır. Vakfımız yöneticileri, harcanan her kuruş vakıf parasında ne kadar ağır bir manevi ve vicdani vebal altında olduklarının bilincinde olarak, aşırı hassasiyet taşımaktadırlar.Buna rağmen, Vakfımızca çok değerli gördüğümüz Üniversitemizin gelişmesi ve kalkınmasını sağlamak adına her türlü diyaloğa açık olduğumuzu da belirtmek isteriz. Vakfımız, dün olduğu gibi bugün de üniversitemizin, gençlerimizin ve geleceğimizin yanında ve yardımında olmaya devam edecek,merhum Hüseyin Akif Terzioğlu adını her geçen gün daha da yücelterek Türkiye?nin her köşesinde eğitim gören gençleri ile duyurmaya ve yaşatmaya devam edecektir. Bu anlamda Vakıf Yönetim kurulu olarak karar altına aldığımız ve Mayıs 2011 tarihinden başlamak üzere 18 aylık uygulama döneminde hayata geçirilecek olan “Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı, Yenilikler ve Parlayacak Yıldızlar” projesi ile çağın gerektirdiği becerileri kazanmış, eğitimli, nitelikli, bilgili ve erdemli insan gücü yetiştirmek suretiyle, vakfımız,ülkemizin eğitim alanındaki kalkınmasına, eğitim düzeyinin gelişmesine imkanlar ölçüsünde katkı sağlayacak çalışmaları hedeflemektedir. Böylece hızla büyüyen ve gelişen bir ülke olarak; bizler için en önemli yatırım, geleceğe yapılan yatırımlardır. Vakıflar olarak bizlerin görevi; bilgi çağında gençlerimize bu çağın gerisinde kalmamak adına destek olmak ve yardım sağlamaktır. Yapılan her yardım aslında ülkemizin daha aydınlık, daha gelişmiş bir geleceğe kavuşması adına atılmış olan yeni bir adımdır” denildi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir