Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen Kalkınma Ajansları Çalıştayına Katıldı

Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen Kalkınma Ajansları Çalıştayına Katıldı
17 Eylül 2014

Kalkınma Ajanslarının Türkiye’nin yatırım ve istihdam politikalarındaki yeri, fonksiyonları, yaşadıkları sorunlar ve izledikleri stratejilerin değerlendirildiği Kalkınma Ajansları Çalıştayı 16 Eylül Salı Günü Odalar Birliğinin ve Kalkınma Bakanlığının ortak girişimiyle Ankara’da İkiz Kulelerde yapıldı. Çalıştaya Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 81 il ve ilçelerinde bulunan oda ve borsaların başkanları katıldı. Bu çalıştayda Çanakkale Ticaret Borsasını da Kaya Üzen temsil etti.

Çalıştayın açılış konuşması yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu-özel sektör diyalogunun her platformda artarak devam etmesi gerektiğine işaret ederek, TOBB olarak kalkınma ajanslarının başlattığı yerel kalkınma anlayışına maddi ve manevi destek verdiklerini, özel sektörü temsil eden oda ve borsalar ile Türkiye’nin geleceği için büyük rol üstlenen kalkınma ajanslarının nasıl daha yakın çalışabileceğini tartışmak üzere bir araya geldiklerini anlattı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında, “Yeni bölgesel politika anlayışlarının rekabet ve hakkaniyet kavramları etrafında şekillendiğini, yoğunlaştığını belirterek, bu iki kavram yeni bölgesel politikamızın özünü oluşturuyor” dedi. Bakan Yılmaz son 12 yılda yapılan reformlarla Türkiye’nin belli bir eşiğe geldiğini ifade etti.

Çalıştay’da dile getirilen sorunlar ve çalıştayın gündemine ilişkin olarak basına açıklama yapan Kaya Üzen;

“Kalkınma Ajansları dünyada eski ancak ülkemizde çok yeni kurumlar. 7-8 yıllık mazileri var. Ancak Ajanslar Anadolu’da yerel dinamiklerin harekete geçirilmesinin, bölgesel dinamiklerin ekonomiye kazandırılmasının kurumları oldular. Kamu kurumlarımızı, üniversitelerimizi, oda ve borsalarımızı, özel sektörümüzü Ar-Ge Kuruluşlarımızı bir araya getiren Ajanslar aynı zamanda bir sinerji, ortaklık ve işbirliği modeli de de oldular.
Toplantımızda 10. Kalkınma Planımızdan referanslar alındığı ifade edildi. Bu plan oluşturulurken yerel düzeyde bilgi ve birikimlerin Odalarımızın ve Borsalarımızın yaşadıkları tecrübeler, projeler ve çalışmalardan örnekler verildi. Yerel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile kamu kurumlarının ortak çalışmalarından nasıl sonuçlar alındığını bizlere anlattılar.
Özellikle Sayın Bakanımız Cevdet Yılmaz’ın hakkaniyet ve rekabet olmak üzere bölgesel politikalarımızda iki kavrama yoğunlaşacaklarını ifade etmeleri bizler için yeni bir açılım oldu. Ajansların ülkemizin küresel oyuncu olması, küresel ölçekte takım kurması ve dünya ölçeğinde hedefler belirlemesi açısından Sayın Bakanımızın açıklamaları bizler için bir ufuk oldu.
Başkanımız Rifat Bey de Ajansların özel sektöre katkılarını, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesini, ülkemizdeki oda ve borsaların kalkınma ajanslarına sağladıkları maddi ve manevi destekleri detaylı biçimde anlattı. Ajanslardan beklentileri, bölgesel ve küresel politikaların gelişimini, yerel dinamiklerle nasıl işbirliğine gidilmesi gerektiğini anlattı.
Çalıştay bu kapsamda ve bu ölçekte ilk defa yapıldı. TOBB bu girişime öncülük etti. Tüm tarafları, yetkilileri, ilgilileri bir araya getirdi. İstekleri, sorunları, önerileri, politikaları, beklentileri masaya yatırdı. Aslında çalıştaya katılan oda ve borsa yetkililerimiz bulundukları il ve ilçelerde Ajans yetkilileri ile çok yakın işbirliği halindeler. Ajansların yapısını, görevlerini, birikimlerini çok yakından biliyorlar.
Bu nedenle bu çalıştay masanın önünde oturanlarla, masanın başında oturan sorumluları biraraya getirdi. Güzel bir ortam oldu. Malumunuz Odalar Birliği bu tip araştırma, analiz, değerlendirme, çözümleme çalışmalarını farklı sektörler, kurumlar, kanunlar ve düzenlemeler için yapar. Kalkınma Ajansları çalıştayı da bu kapsamda ilk defa organize edilen verimli bir atölye çalışması oldu.
Ben bu başarılı çalıştayı organize eden başta Rifat bey olmak üzere TOBB yönetimindeki çok değerli başkanlarımıza, konuyu yakından takip eden ve destek veren Sayın Bakanımız Cevdet Yılmaz ve Kalkınma Bakanlığımızın tüm yetkililerine, çalıştaya katılan oda ve borsalarımızın yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sonuç olarak çalıştayın Türkiye’de ilk olmasına rağmen çok iyi sonuçlar ortaya çıkardığına inanıyorum. Alınan sonuçların, kararların, teşhislerin uygulamaya konulmasını ve ülkemizin yerel kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Başarılı, verimli ve etkileri uzun soluklu bir çalıştay olduğuna inanıyorum”

ifadelerini kullandı.

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir