Ticaret Borsası, Ulusal Hububat Konseyi Genel Kuruluna Katıldı

Ticaret Borsası, Ulusal Hububat Konseyi Genel Kuruluna Katıldı
13 Mayıs 2015

Türkiye tarım sektörünün önemli bir düşünce ve meslek kuruluşlarından biri olan Ulusal Hububat Konseyi 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Mehmet Ali Olgun, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, UHK üyeleri ve Çanakkale Ticaret Borsası’nı temsilen Meclis Başkan Vekili İzzet Arıcı, Meclis Kâtip Üyesi Ahmet Uzun ve Meclis Üyesi Sinan Yücel katılım sağladı.

Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili İzzet Arıcı toplantı ile ilgili olarak; Ulusal Hububat Konseyi Genel Kurul Divanı’na UHK Meclis Başkanı Ali Sürücü, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve UHK Araştırma Danışma Kurulu Üyesi Fatih Özdemir oybirliği ile seçildiğini belirtti.

Genel Kurulda görüşülen konular ile ilgili olarak bilgi aktarımında bulunan Meclis Başkan Vekili İzzet Arıcı; “Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Mustafa Yılmazkart’ın tarımsal üretim ve tarımsal ticaret üzerine oluşturulacak politikaların öneminin gittikçe arttığını belirttiğini, derinliği gittikçe artan bu politikaların ise ancak, ortak akılla sürdürülebilir olacağına dikkat çekildiğini, Hububat sektörü üretimiyle, ticaretiyle, Dünya ile uyumlu sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalıdır dedi. Başkan Yılmazkart’ın bunun için sektörün tüm paydaşları karar alıcılarla sürekli ve etkin bir diyalog içinde olmalıdır. Devletin ana görevi sürdürülebilir bir üretim ve ticaret için; haksız rekabetin önüne geçmek, üretici ile tüketiciyi korumak olmalıdır. Bunun sağlanması için öncelikli olarak piyasa etkin gözetim ve denetim sisteminin kurulması, sektördeki verilerin düzgün ve uygun olarak toplanarak şeffaflaştırılması önem arz etmektedir dedi. Ulusal Hububat Konseyi olarak bu konularda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olunduğu konusu üzerinde duruldu.
Bitki gelişimine de değinilen Konseyde Mayıs ayı itibariyle tüm yurtta yağışların iyi ve düzgün düşmesiyle birlikte bitki gelişimin çok iyi seyrettiğini belirtilerek, bu yıl rekor bir üretim beklediklerini belirtti. Bitki sıklığının kaliteye olumsuz etkisinin olmaması için üreticilerin mutlaka Azotlu gübre uygulaması yapılmasına dikkat çekildiğini, Azotlu gübre uygulaması kaliteyi, dolayısıyla ürünün pazar değerini artıracaktır. Kuru tarım alanlarında ve yağışa dayalı üretim koşullarında ise, üreticinin gözü havada olmalı, yağışın olduğu koşullarda var ise izli ekimde oluşan izlerden, yok ise gerekirse ekini çiğneyerek azotlu gübre uygulamalıdır’ diyerek bu konuda üreticilerin bilinçlenmesi gerektiği belirtildi.”
dedi.

Ayrıca Konseyde GTHB BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı’nın da konuşma yaptığını belirten Arıcı, Ulusal Hububat Konseyi ile sürekli ve etkin bir işbirliği içinde olduklarını belirterek, Konsey’in yaptığı kongre ve yayımladıkları kitapların sektöre büyük değer kattığını belirtti. Arıcı, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör’ün ise tarımın sorunlarının paydaşlar arası işbirliği ile daha hızlı çözüme kavuşacağını ve layık olduğu yere geleceğini ifade ederek, UHK ile bu konuda daha etkin bir işbirliğine girmek istediklerini belirtti.

Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili İzzet Arıcı sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca Ulusal Hububat Konseyinde gündem maddeleri arasında Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcıya konsey üyeleri çeltikte KDV %1’e düşürülme konusunda teşekkürler sunuldu. Ayrıca Türkiye Rekoltesi bu yıl 20 Milyon ton olduğunu, önümüzdeki yıl ise 23 Milyon Ton öngörüldüğü bildirildi.
Verimli geçen Ulusal Hububat Konseyi Genel Kurulumuz sonucunda Borsamız meslek komitelerinin, üyelerinin sorunlarını hem ulusal hem de uluslararası anlamda iletmek ve çözüm önerleri geliştirmek için Ulusal Hububat Konseyine üyeyiz. Ve Konsey aracılığıyla Borsamız ve üyelerimizin taleplerini Bakanlıklara bildirmekteyiz. Başkan Vekili Arıcı; üyeliğimiz esasen ilimiz için bir lobi faaliyetidir. Bir tanıtım faaliyetidir. İlimizin üreticilerinin sesini ve sorunlarını duyurma faaliyetidir.”

Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili İzzet Arıcı son olarak Ulusal Hububat Konseyi’nin 5. Genel Kurulu faaliyet raporları ve mali raporların oybirliği ile onanmasıyla son bulduğunun altını çizdi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir