Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 7/24 Randevu Sistemi

07 Ağustos 2015

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde telefonla 7/24 randevu sistemine geçildi. Tıp Fakültesi’ne artık Türkiye’nin her yerinden 444 95 17’yi arayarak 7/24 randevu alabilirsiniz.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 5 Ağustos’tan itibaren telefonla 7/24 randevu sistemine geçti.Tıp Fakültesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar,  yeni sistem sayesinde zaman kaybına uğramadan, istedikleri bir saatte muayene olabilecek. Söz konusu uygulama karşılığında herhangi bir ücret alınmayacak. 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bölümleri

 

Dahili Branşlar

 

 Aile Hekimliği
 – Sağlıklı bireylerin periyodik sağlık kontrolleri (check-up),
– Ayaktan akut ve kronik hasta bakımı,
– Sağlıklı yaşam danışmanlığı ve izlemi,
– Sigara bıraktırma ve takibi,
– Beslenme, egzersiz, kilo kontrolü takipleri ve danışmanlığı
– Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tanısı, tedavisi, tedavi sonrası izlem ve takipleri, yapılamakta ve bireylerin ileri düzey ya da diğer başvurmaları gereken birimler için ön tanıları belirlenmektedir.
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde, çocuk hastalıklarının teşhis, tedavisi ve takibi yapılmaktadır. Koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri, çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi, büyüme ve gelişmeleri, beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri, alerjik ve çocuk enfeksiyon hastalıkları, tedavi, takib alanlarında sağlık hizmeti verilmektedir.
 Deri ve Zührevi Hastalıkları
• Temas ile oluşan alerjilerin tespiti için Yama (patch) testleri
• Gıda, polen, ev tozları alerjilerinin tesbiti için delme (prick) testleri (50 ayrı allerjen mevcuttur.)
• Benlerin ve deri tümörlerinin takibi, teşhisi için digital dermaskopi cihazı
• Siğil vs. tedavisi için elektrokoter
• Deri tümörleri ve siğillerin tedavisi için kriyoterapi (dondurarak tedavi), çocuklara uygulama için kriyoterapi,
• Cilt lekeleri ve mantar hastalıklarının teşhisi için Wood lambası ile muayene
• Deri lezyonlarının teşhisi için punch biyopsi
• Kimyasal koterizasyon (TCA )
• İntralezyonel enjeksiyon
Enfeksiyon Hastalıkları
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ansefalit vb.)
 • Solunum sistemi enfeksiyonları (Pnömoni, akut Bronşit, vb.)
 • Kardiyovasküler sistem enfeksiyonları (enfektif endokardit, tromboflebit vb.)
 • Genito – üriner sistem enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (selülit, fasit, nekrotizan fasit, lenfanjit, vb.)
 • Akut gastroentrit
 • Viral hepatitler
 • Akut viral hepatitler
 • Kronik viral hepatitler
 • Zoonotik hastalıklar (Brusellus, tularemi, kırım Kongo kanamalı ateşi vb.)
 • AIDS
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Polikliniğimize boyun, bel, diz ve omuz gibi eklem sorunu olan hastalar kabul edilmektedir. Hastaların kas ve iskelet sistemi hekimlerimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda ileri tetkik ve incelemeler sonrasında medikal, fizik tedavi ve ağrı tedavisi uygulamaları yapılmaktadır. Hastalığın tedavisi yanında eklemlerin sağlıklı olması için özel egzersiz eğitimleri verilmektedir.
 • Kırıklar, hastalıklar veya kazalar sonrası ortaya çıkan ağrı, yürüme ve hareket bozukluğu durumlarında hastaların rehabilitasyonu yapılmakta ve gerekli olan cihazları planlanmaktadır.
 • Romatizmal hastalıkların tanı tedavi ve rehabilitasyonu için ileri izlem ve takip polikliniği yapılmaktadır.
 • Osteoporoz ve kemik hastalıklarının ayırıcı tanısı için kemik ölçüm sonuçları ve kan değerleri ile hastaların kemik sağlıkları için tedaviler planlanmaktadır.
 • Gerek çocukluk gerekse erişkin dönemdeki sakatlık, özürlülük durumlarında hastaya uygun cihaz değerlendirmesi, günlük aktivitelerin planlanması, özürlü raporlaması hizmeti verilmektedir.
 • Duruş bozuklukları, kifoz ve skolyoz için ayrıntılı değerlendirme ve özel izlem polikliniği yapılmaktadır.
 • İnme geçiren hastaların kol ve bacak fonksiyonlarını destekleyecek Fonksiyonel elektrik stimülasyonu uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca spastisite probleminde Botox enjeksiyonları yapılmaktadır.
Gastroenteroloji
 • Özefagus Hastalıkları (Yemek Borusu Hastalıkları)
 • Mide Hastalıkları (Gastrit – Ülser – Gastroözefajial Reflü – Mide Kanamaları)
 • Barsak Hastalıkları (İrritabl Barsak Hastalığı – İnflamatuar Barsak Hastalığı – Kolon Kanserleri )
 • Karaciğer Hastalıkları (Toksik KC Hastalığı – Hepatitler – Paraziter Hastalıklar – Karaciğer Sirozu )
 • Safra Yolları Hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları (Akut Pankreatitler – Kronik Pankreatitler – Pankreas Kanserleri)
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, kalp hastalıklarının dışında kalan göğüs kafesi hastalıkları ve akciğerin tüm hastalıklarının tanı ve tedavisini üstlenen bir tıp alanı olup akciğer kanseri, zatürre, verem, akut veya kronik bronşit, bronşiektazi, akciğer apsesi, akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması gibi durumlar birimimizde tanı alıp tedavi edilmektedir.
İç Hastalıkları
Diyabet ve Obezite Polikliniği
• Şeker Hastalığının Kontrolü
• İlaç Kullanma Şemaları
• Diyetisyen ve Diyabet Hemşiresiyle beraber ortak çalışma
• Diyabetik ayak eğitimleri
• Diyabet Komplikasyonları
• İnsülin Tedavisi ve İlaç Tedavilerinin yakından incelenmesi
• Lipid Metabolizma Bozuklukları (Kolesterol – Kan yağları)
• Obezite (Şişmanlık)

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
• Hipertansiyon
• Tiroid Hastalıkları
• Paratiroid Hastalıkları
• Hipofiz Hastalıkları
• Adrenal Bez ( Böbreküstü Bezi ) Hastalıkları
• Osteoporoz ( Kemik Erimesi )
• Polikistik Over Sendromu
• Kadın ve Erkek Hormonal Gelişimi

Romatoloji
• Sistemik Lupus Eritematozus
• Romatoid Artrit
• Skleroderma
• Sjögren Sendromu
• Polimyozit / Dermatomyozit
• Spondilartropatiler (Ankilozan Spondilit – Psoriatik Artrit – Enteropatik Artrit – Reaktif Artrit )
• Behçet Hastalığı
• FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi )
• Fibromyalji (Yumuşak Doku Romatizması )
• Vaskülitler

Kardiyoloji
 • Ambulatuar Kan Basıncı
 • EKG ve Tansiyon Holter
 • Elektrokardiyogram
 • Kardiyovasküler Stress Testi
 • Stres EKO Testi
 • Ekokardiyografi
 • Transözefagial EKO
 • Kalp Pili Kontrolü
Nöroloji
• Baş Ağrıları
• Bayılmalar, Sara Nöbetleri
• Unutkanlık
• Hareket Bozuklukları
• Felçler
• Kas ve Sinir Hastalıkları
• Baş Dönmesi
• EEG (Elektroensefalografi)
• Parkinson Hastalığı
• Konuşma Bozuklukları
• Multipl Skleroz
• EMG (Sinir ve Kas İnceleme Çalışmaları)
Nükleer Tıp Polikliniği
• Nükleer tıp tetkikleri güvenilir, ağrısız ve pek çok yönteme göre bazı hastalıkları önceden gösterebilen tetkiklerdir. Nükleer tıp’ta radyoaktif maddeler veya bununla hazırlanan bazı özel kimyasal bileşikler vücuda verilerek ilgili organa ait fizyolojik görüntüler elde edilmekte ve bu yolla birçok organ ve sistemin fonksiyonları değerlendirilmektedir. Nükleer tıp tetkikleri, sintigrafi olarak da adlandırılır. Sintigrafik tetkikler sayesinde bazı hastalıkların tanı ve takip süreçleri kısalıp, kolaylaşacaktır. Sintigrafik tetkikler ile beyin, tiroid, paratiroid, kemik, meme, kalp, akciğer, karaciğer, safra yolları, böbrek gibi birçok organın incelemesi yapılabilmektedir.
• Hemen her organ sisteminin fonksiyonlarının görüntülenmesinin yapılabildiği nükleer tıp uygulamaları, hastaya zarar ve rahatsızlık vermeyen, alerji ve yan etki riski olmayan çok duyarlı yöntemlerdir.
• Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddeler her yaştaki hastada ve çocuklarda, yaşa göre değişen dozlarda güvenle kullanılabilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu çoğu zaman radyolojik incelemelerden daha düşüktür. Radyoaktif madde genellikle damardan enjeksiyon yoluyla verilir ancak incelenecek organa göre ağızdan içirilerek ya da solutularak da uygulanabilir.
• Çekimler, radyoaktif maddeden kaynaklanan gama fotonlarını toplayıp görüntü şeklinde bilgisayar sistemlerine aktaran gama kameralar ile yapılır.
Psikiyatri
• Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde, ayaktan başvuran ve diğer kliniklerden sevk edilen hastaların muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Psikiyatrik acil servis ve yatan hasta takip, tetkik ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Uygun hastalara psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, grup tedavisi hizmetleri verilmektedir. Belli başlı tedavi grupları aşağıda listelenmiştir.
• Uyum Bozuklukları
• Duygu-Durum Bozuklukları ( depresyon ve bipolar (iki uçlu) duygudurum bozuklukları )
• Kaygı Bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, OKB (takıntı rahatsızlığı), sosyal kaygı bozukluğu ve fobiler)
• Psikotik Bozukluklar (şizofreni ve benzeri bozukluklar)
• Yeme Bozuklukları (obezite, tıkınırcasına yemek yeme, anorexia ve bulimia nevroza)
• Cinsel İşlev Bozuklukları (vajinismus, erektil disfonksiyon, cinsel istek bozuklukları)
• Alkol ve madde kullanım bozuklukları
• Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi
• Aile görüşmesi
• Aile terapisi
• Çift terapisi
• Gebelikte görülen psikiyatrik rahatsızlıklar
• Dürtü kontrol bozuklukları
• Somatoform bozuklukları
Radyoloji
• Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi
• Renkli Doppler Ultrasonografi
• Ultrasonografi
• Röntgen
• Mamografi
• MR (1.5 TESLA MR)
• Kemik Dansitometri
Tıbbi Genetik
• Prenatal Tanı: (Doğum öncesi kromozom hastalıkları)
• Dismorfoloji
• Genetik hastalıkların tanısı
• Kanser genetiği
• FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi)
• Talasemi (Akdeniz Anemisi)
• Kardiyovasküler hastalıklara yatkınlık
• İlaç dirençleri
• Sağırlık ve işitme kayıpları
• Osteoporoz
• İnfertilite (erkek ve kadın kısırlığı)
İlk ve Acil Yardım
Acil Servis şu birimlerden oluşmaktadır:
• Resusitasyon (Yeniden Canlandırma)
• Travma Müdahale Ünitesi: Bu birimde acil servise getirilen trafik kazası, yüksekten düşme gibi travma hastalarının ilk müdahalelerinin gerçekleştirildiği dört yataklı bir ünitedir.
• Muayene Ünitesi: Ayaktan başvuran hastaların muayenelerinin gerçekleştirildiği 6 yataklı bir ünitedir.
• Müşahade (Gözlem) Ünitesi: Dört hastanın gözleminin yapılabildiği, yoğun bakım gözleminin gerçekleştirildiği birimdir.
• Acil biyokimya laboratuvar tetkikleri, acil tıbbi görüntüleme (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi vs.) 24 saat süre ile yapılabilmektedir.

 

Cerrahi Branşlar

 

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 Ameliyat olacak hastaların ameliyata tıbbi açıdan kendileri için en uygun koşullarda alınmalarının sağlanması için hazırlık dönemi tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Anestezi sırasında tüm yaşamsal fonksiyonları denetlenerek desteklenmektedir. Ameliyat sonrası derlenme döneminde hastanın normal koşullara dönünceye kadar izlem ve tedavisinin yapılması ve ağrılarının giderilmesi de görevleri arasındadır.
 Beyin ve Sinir Cerrahisi
• Baş Ağrısı
• Sara (Epilepsi)
• Beyin Tümörleri
• Doğumsal Bel Biçim Bozuklukları
• Doğumsal Kafa Biçim Bozuklukları
• Kol ve Bacak Ağrıları
• Felç
• Boyun Fıtığı
• Bel Fıtığı
• Kafa Travmaları
• Beyin Kanamaları
 Genel Cerrahi
 • Açık ve Endoskobik Safra Kesesi Ameliyatları
• Safra Kesesi İltihapları (kolesistit)
• Safra Kesesi Taşları (Kolelithiasis)
• Safra Yolları Tıkanmaları ve Sarılık (Taş-Tümör)
• Mide ve Onikiparmak Ülserleri
• Mide Kanserleri
• İnce Barsak ve Kalın Barsak
• İltihabı Hastalıkları ve Tümörleri
• Barsak Tıkanmaları(ileus)
• Apandisit (Akut-Kronik)
• Anal Bölge Hastalıkları(Abse-Fissür-Fistül)
• KC Kistleri(köpek kistleri)
• Tedavi ve Pansumanlar
• Meme Hastalıkları
• KC Kistleri (köpek kistleri)

• FITIKLAR
— • Kasık Fıtığı
— • Ameliyat sonrası oluşan karın fıtıkları
— • Geniş karın fıtıkları (yama onarım)

• Çıban
• Kıl Dönmesi
• Polip
• Nasır

 Çocuk Cerrahisi
 Polikliniğimizde; 0-18 yaş aralığındaki hasta grubuna Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi konularında tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca doğum öncesi dönemde bebekte saptanan çocuk cerrahisi ile ilişkili konularda da ailelere danışmanlık yapılmaktadır.
 Göğüs Cerrahisi
 • Akciğer kanseri teşhis ve tedavisi
• Akciğerin diğer hastalıkları (Kist hidatik, bronşiektazi, büllöz akciğer, akciğer apsesi)
• Plevra (Akciğer zarı) hastalıkları (Pnömotoraks, ampiyem, mezotelioma)
• Diyafragma hastalıkları (Fıtık ve tümörleri)
• Göğüs duvarı şekil bozuklukları (Pektus karinatum: Güvercin göğüs, Pektus ekskavatum: Kunduracı göğsü)
• Göğüs travmaları (Düşme, çarpma, darp, ateşli silah ve kesici – delici alet yaralanmaları)
• Mediasten hastalıkları (Kitle ve kistler)
• Trakea (Soluk borusu) hastalıkları
• Özefagus (Yemek borusu) hastalıkları
• Yabancı cisim aspirasyonları (Trakea veya özefagusa kaçan cisimler)
• Torasik Çıkış Sendromu (TOS) (Omuz ve kollarda ağrı ve uyuşma ile giden damar ve sinir sıkışması)
• Palmar Hyperhidrozis (Ellerde aşırı terleme)

Göğüs Cerrahisi Kliniğinde tanı ve tedaviye yönelik yapılacak işlemler ise şunlardır:
• Torakotomi (Kas korumalı, sınırlı, anterior, posterior, posterolateral)
• Bronkoskopi (Rijid ve fleksibl) (Ameliyatsız soluk borusu ve bronşların incelenmesi)
• Özefagoskopi (Rijid) (Ameliyatsız yemek borusunun incelenmesi)
• Mediastinoskopi
• VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi: Kapalı akciğer ameliyat tekniği)

Göz Hastalıkları
• 2009 yılından beri katarakt, glokom, çocuk ve erişkin şaşılıkları ve görme problemlerinin yanısıra göz kapağı ve göz çevresi ameliyatları, göz kapağı düşüklükleri (pitosis) göz kapak tümörlerinin tanı ve tedavisi, gözyaşı kanal tıkanıklıklarının hem çocuklarda hem erişkinlerde tedavisi, yüz felcine bağlı göz kapağı problemlerinde altın plak uygulaması tekniği başta olmak üzere okuloplasti ile ilgili tüm cerrahi yöntemler yapılabilmektedir.
• Glokom olgularının takibi, bilgisayarlı görme alanı ve optik koherens tomografisi ile yapılmaktadır.
• Retina polikliniğinde ise; özellikle şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati, yüksek tansiyona bağlı hipertansif retinopati, yaşa bağlı makula dejeneras yonu (sarı nokta hastalığı), göz içi kanamaları, retinada zar (membran) oluşumu, prematüre bebeklerin takibi (prematüre retinopati takibi) başta olmak üzere gözün tüm arka tabakasını ilgilendiren hastalıkların tanı ve takibi yapılabilmektedir.
• Kliniğimizde retina hastalıklarının tanı ve takipleri fundus anjiografisi, optik koherens tomografi ile yapılmakta gerekli hallerde argon lazer uygulaması ve göz içine enjeksiyonlar uygulanmaktadır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Ultrasonografi
• Rutin smear (servikal yayma) taraması
• Kolposkopi ve biyopsiler
• Endometriyal biyopsi
• Rahim içi araç (RİA) takılması
• Günlük küçük cerrahi işlemler
• Adet düzensizlikleri, ağrılı ve şiddetli adet kanamaları
• Genital bölgede oluşabilen kitle, akıntı ve ağrılı durumlar
• Dış gebelik tanı tedavisi
• Yumurtalık (over) kistleri
• Kronik karın ve kasık ağrıları
• Kadınlık organları kanserleri
• Tümör markerları
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
• Doğum kontrol yöntemleri (Aile planlaması)
• Rutin kadın sağlığı testleri
• Doğum sonrası kontrol muayenesi
• Tüplerin bağlanması (kapalı / açık)
• 4D – USG
Kalp ve Damar Cerrahisi
• Her türlü koroner arter hastalığı,
• Kalp kapağı hastalıkları ve buna bağlı gelişen ritim bozuklukları,
• Doğuştan kalp hastalıkları,
• Aort anevrizması ve diseksiyonu,
• Periferik damar hastalıkları,
• Varis ile ilgili ameliyatlar yapılmaktadır.
• Varislerin iğne ve köpük sklerozasyonu, hemodiyaliz hastalarında arterio-venöz fistül ve kateter girişimleri, bazı hastalıklarda uygulanan torakal ve lumbal sempatektomi ameliyatları kliniğimizde başarı ile uygulanan diğer girişimlerdir.
Kulak Burun Boğaz
• Çocuk ve yetişkin yaş grubunun kulak, burun, boğaz ve baş boyun bölgelerinde ortaya çıkan hastalıklarla ve bu bölgenin koruyucu sağlığıyla ilgilenen bir anabilim dalıdır. Başta çocuk yaş grubunun en sık hastalıkları içinde olan bademcik ve geniz eti (adenotonsiller) hastalıklarının ve orta kulak efüzyonlarının tanı ve tedavisi olmak üzere baş ve boyunda ortaya çıkan tüm kanserlerin ameliyatları gerçekleştirilmektedir.
• Özellikle orta kulak, burun ve sinüs enfeksiyonlarının tanıları ve uygun tedavileri gerçekleştirilmektedir. Baş dönmeleri, ses bozuklukları, burun ve kulak şekil bozuklukları tedavi edilmektedir. Radyofrekans ile horlama ve uyku apne sendromu tedavileri yapılmaktadır.
• Kliniğimizde daha önce büyük şehirlere gitmek durumunda kalan tüm KBB hastalarının toplanarak ilimizde tanı ve tedavi olmalarına olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda, tiroid başta olmak üzere tüm baş boyun kanser türünde pek çok hastaya şifa verilmiştir.
• Poliklinikte muayene edilen günlük hasta sayısı 80, cerrahi girişim uygulanan haftalık hasta sayısı 8 civarındadır. Küçük yaşta kafa travması geçirip beyni ile kulağı arasında bağlantı olan bir çocuk hastanın kulak onarımı yapılmış olup ve ülkemizde sayılı merkezlerde yapılan benzeri pek çok cerrahi girişim hastanemizde uygulanmıştır.
• Laboratuar Hizmetleri (Odyovestibüler Laboratuar): İşitme testleri içinde rutin yer alan saf ses odyometre ve timpanometreye ek olarak otoakustik emisyon ve beyin sapı işitme potansiyelleri ile baş dönmesi için denge testleri (kalorik) gerçekleştirilmektedir. Yeni doğan işitme taramaları OAE ve BERA ile yapılmaktadır. Ses telleri ve burun hava geçişlerini yüksek teknolojiyle değerlendiren stroboskopi ve rinomanometri cihazları kullanılmaktadır.
Ortopedi ve Travmatoloji
• Artroskopi, Protez Ameliyatları
• Doğuştan Sakatlıklar
• Kemik, Eklem ve Kas Hastalıkları
• Ektremetilerin yumuşak doku yaralanmaları
• Kırık Çıkıklar
• Omurga Cerrahisi
• Spor Hekimliği
Üroloji
• Prostat Bezi Büyümesi (kapalı veya endoskopik yöntemle tedavisi)
• Kısırlık (Erkek infertilitesi)
• Prostat Kanseri (açık ve kapalı yöntemle tedavisi)
• Çocuk veya erişkinlerde İdrar Kaçırma,
• Çocukluk çağı üroloji hastalıkları
• Böbrek Kanseri (açık veya kapalı yöntemle)
• İnmemiş Testis
• Hidrosel
• Nörojenik Mesane
• Sünnet
• İktidarsızlık (medikal veya cerrahi yöntemle)
• İdrar Kesesi Sarkması(laporoskopik ve açık yöntemle)
• Testis Kanseri (laporoskopik ve açık yöntemle)
• Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
• Vezikoüretal Reflü
• Böbrek ve İdrar Yolları Taş Hastalığı (kapalı yöntemle tedavisi)

 

Temel Tıp Branşları ve Klinik Branşları

 

 Anjiyografi Laboratuvarı
• Koroner anjiyografi
• Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti ve stent takılması
• Perifer anjiyo
• Kalıcı veya geçici kalp pili takılması
• Perikardiyoentez
• Ameliyatsız kalp deliklerinin kapatılması
• Elektrofizyolojik çalışmalar
 Bronkoskopi
• Bronş yıkama
• Bronş fırçalama
• Bronş biyopsisi
• Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyonu
 Endoskopi Ünitesi
• Özefagogastroduodenoskopi
• Kolonoskopi
• Rektoskopi
• Rektosigmoidoskopi
• Polipektomy
 Excimer Lazer Ünitesi
• Hipermetropi, miyopi, astigmatizm tedavisinde;
• LASEK
• LASİK
• EPİLASİK uygulamaları yapılmaktadır.
 Farmakoloji Laboratuvarı
• Gebelik ve laktasyonda ilaç kullanımına dair danışmanlık hizmeti verilmesi
• Gebelikleri esnasında kazara ya da bilmeden ilaç kullanan hastalara, kronik hastalığı nedeniyle gebelikte ilaç kullanması gereken hastalara kullandıkları ilaçların fetüs üzerine olası etkilerini değerlendiren raporlar hazırlanır.
• Hastanemiz servislerinde yatan gebe hastalarda kullanmayı düşünülen ilaçlar için konsultasyon hizmeti verilmektedir.
• Hastanemiz servislerinden ve polikliniklerinden laktasyonda (emzirme döneminde olan anneler) ilaç kullanımına danışmanlık hizmeti verilmektedir
• İlaç ve etkileşimleri ile ilgili danışmanlık
• Polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı), ilaç etkileşimleri, özellik arz eden hastalar (karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, çocuklar, yaşlılar, yoğun bakımda yatan hastalar vb.) ilaç kullanımı, ilaç düzeyleri ve ilaçlarla ilgili diğer tüm konularda konsültasyon ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
• Hastanemiz içindeki birimlere (yerel) zehir danışmanlığı verilmektedir.
• Bitkisel ürünler, yan etkiler, etkileşimler,
• Klinik ilaç araştırmalarında danışman olarak hizmet verilmektedir.
 Fizik Tedavi Ünitesi
 • Egzersiz ve Rehabilitasyon uygulamaları
• Yüzeyel ve derin ısıtıcılar
• Elektroterapi uygulamaları
• Lazer Tedavisi
• Fonksiyonel elektriksel Stimülasyon
• Eklem ve tetik nokta enjeksiyonları
 Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
 • Check-up (şeker hastası takibi, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, lipid analizi, anemi testleri)
• Kan sayımı
• İdrar İncelemesi
• Pıhtılaşma testleri
• Dışkı analizi
• Doğum öncesi tarama testleri
• Allerji testleri ve immünolojik analizler
• Akdeniz anemisi testi
• Hormon testleri (tiroid paneli, cinsiyet hormonları, insülin ve büyüme hormonları) ile kanser tarama testleri ve vitamin düzeyleri ölçümü
 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
• Aerob – Anaerob Kültürler
• Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
• Parazitoloji Testleri
• Mikoloji Testleri
• ELİSA (Hepatitler, HIV, TORCH)
• İmmunfloresan Testler
• Seroloji
• Tüberküloz Laboratuvar
• Moleküler Testler ( HBV, HCV PCR)
• Otoantikorlar
 Nörofizyoloji Laboratuvarı
 • EEG
• Skalp elektrotları ile video-EEG Monitorizasyon
• Uzun süreli Rutin Dijital EEG (en az 2 saatlik çekimler)
• EMG-UP
• EMG, Sinir ileti çalışmaları
• Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)
• İşitsel uyarılmış Potansiyeller (BAEP)
• Somotosensoriyal Uyarılmış Potansiyeller (SEP)
• Kognitif Potansiyeller (P 300)
• Sempatik Sinir Yanıtı (SSR)
Patoloji Laboratuvarı
• Hastanemiz poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların takibi aşamasında, ilgili klinik doktorlarının gerekli gördüğü doku, organ veya sitoloji materyali bölümümüze ulaştırılır. Gelen materyal kayıt, örnekleme, takip, kesit ve boyama işlemlerinden geçirilerek mikroskop altında değerlendirmeye hazır hale getirilir. Bu hazırlık aşamasını tamamlayan materyaller bölümümüzde çalışmakta olan uzmanlar ve asistanlar tarafından ileri teknoloji gerektiren yardımcı teknikler kullanılarak güncel bilimsel gelişmelere uygun biçimde incelenmektedir
Solunum ve Allerji Laboratuvarı
• Solunum fonksiyon testi
• Solunum fonksiyonları ile Reversibilite test
• Akciğer difüzyon testi
• Akciğer volümleri
• Allerji testleri
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ünitesi
• Dekompresyon hastalığı (vurgun)
• Hava ve gaz embolisi
• Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu
• Gazlı gangren
• Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)
• Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler
• Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)
• Kronik refrakter osteomiyelit
• Aşırı kan kaybı
• Radyasyon nekrozları
• Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
• Termal yanıklar
• Beyin absesi
• Anoksik ensefalopati
• Ani işitme kaybı
• Retinal erter oklüzyonu
• Kafa kemikleri, sternum ve vertebralakarın akut osteomiyelitler’dir.
• Bu endikasyonlardan başka mukormükozis, perine fistüllü Crohn hastalığı, purpura fulminans, elektirk yanıkları, protez ve implant infeksiyonları, kaynama güçlüğü olan fraktürler, serebral palsi gibi bazı hastalıkların tedavisi de hastanemizde Sualtı ve Hiperbarik Tıp polikliniğinin açılmasıyla hizmete girecektir.
Tıbbi Genetik Laboratuvarı
• Prenatal Tanı- QF PCR yöntemiyle 13, 18, 21, X, Y sayısal kromozom anomalileri,
• FMF Paneli II Sanger Sequencing yöntemi ile ,
• TALASEMİ (Akdeniz Anemisi) PANELİ I : Pyrosequencing yöntemiyle,
• FARMAKOGENETİK Paneli I Real Time yöntemi ile,
• IMMÜNOGENETİK Paneli- Real Time yöntemi ile,
• İşitme Kaybı Paneli (Real Time PCR ile) (MLPA ile),
• Duchenne Muskuler Distrofi (MLPA ile),
• MLPA,
• Y Mikrodelesyonu, (jel elektroforez yöntemi ile),
• IL 28B,CVD Paneli- Real Time PCR yöntemiyle
• OSTEOPOROZ Real Time PCR yöntemi ile,
• Apo E2,E3,E4 Real Time yöntemi ile
• Laktoz İntoleransı Real Time yöntemi ile
• TNF alfa Real Time yöntemi ile
• Kromozom Analizi
Tranfüzyon Merkezi
• Kan grubu
• Rh Sub grup
• Zayıf d (coombs Anti – IgG)
• İndirekt coombs
• Direkt coombs
• Cross match
Üroloji Laboratuvarı
• Androloji Laboratuvarı
• ESWL Taşkırma
*Ultrason eşliğinde taşkırma(röntgende gözükmeyen taşların kırılma özelliği)
*Skopi Altında
• Prostat Biyopsisi
• Sistoskopi mesanedeki lezyonların endoskopik görüntülenmesi
• Genital lezyonların(condilom), elektrokoterizasyon ile tedavi
• Intravesical (mesane içine) ilaç uygulamalar (Mesane kanseri için)
• Ürodinami• Transrektal Ultrasonografi

• Spermiogram

Odio-Vestibüler Ünite
• Odyolojik Tetkikler;
• Saf ses odiyometri,
• Timponometri
• Akustik refleksler
• Speech Discrimation
• Konuşmayı ayırt etme
• En rahat ses yüksekliği
• Tedirgin edici ses yüksekliği
• Yeni Doğan Oto Akustik Emisyon
• Klinik Bera
• Kalorik Test
• Rinomanometri
• Akustik Rinometri
Yorumlar...

  Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir