TKDK’nın 12. Çağrı Dönemi IPARD Programı Başvuru Kriterlerinde Büyük Değişiklik

TKDK’nın 12. Çağrı Dönemi IPARD Programı Başvuru Kriterlerinde Büyük Değişiklik
25 Aralık 2013

Hayvancılıktan işleme sektörüne, arıcılık, tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğinden kırsal turizme, yerel ürünlerden kültür balıkçığına kadar birçok yatırım alanında hibe desteği veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) proje kriterlerinde birçok değişiklik yaptığını açıkladı.

IPARD PROGRAMI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
101:Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Yükseltilmesine Yönelik Yatırım Tedbirinde Yapılan Değişiklikler

 

 • Süt üreten tarımsal işletmelerde yeni kapalı ahırların/ağılların inşası ve genişletilmesi de desteklenecek.
 • Et üreten tarımsal işletmelerde, desteklenen koyun veya keçi sayısı 300’den 500’e yükseltildi.
 • Gübre Çukuru konusunda hayvan sayısı yerine kapasite eklenerek ifade “Tarımsal İşletme, 50 baştan fazla inek veya 150 baştan fazla koyun ve/veya keçi kapasitesine sahipse, yatırımıngerçekleşmesinin sonunda gübrenin topluluk standartlarına göre depolanması ve yönetimini taahhüt etmelidir.”şeklinde değiştirildi.
 • Mesleki yeterlilik şartı, gerçek kişilerde sadece başvuru sahibinin kendisi tarafından uyulması gereken bir uygunluk şartı iken yapılan değişiklik ile başvuru sahibi bu şartı sağlayamıyor ise bir daimi çalışanın bu şartı sağlaması da uygun olarak kabul edilecektir.
 • Yardım oranı “Başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında olan genç çiftçiler” ifadesi “hibe desteği kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçiler” olarak revize edildi.

103:Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde Yapılan Değişiklikler

 • İşleme ve pazarlama tedbirinde mesleki yeterlilik şartı kaldırıldı.

 

 • Süt toplama merkezlerine sadece üretici örgütleri başvurabilirken; yapılan değişiklikle bundan böyle gerçek ve tüzel kişiler de süt toplama merkezi yatırımlarına başvurabilecekler.
 • Süt toplama merkezlerine başvurularda üretici örgütleri için yer alanBir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalıdır” uygunluk şartı kaldırıldı.
 • Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbirinde kapasiteler arttı. Artık en az 100 ton/yıl, en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı veya yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu işleme içinüretim kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında desteklenecek ürünler için AB’nin 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüğü‘nde yer alan Meyve ve Sebze Listesi (9. bölüm) kullanılacaktır.

302:Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Tedbirinde Yapılan Değişiklikler

 • 302 tedbiri kapsamındamesleki yeterlilik şartı aranmayacaktır.
 • Çanakkale Yerel Ürün Listesi Onaylandı.
 • Konaklama tesislerinin yatırımın sonunda 25 yatak kapasitesine sahip olması kriteri “25 oda” olarak değiştirildi.
 • Kültür balıkçılığı tesislerinin yanına restoranların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonuve restoranlar için gerekli ekipman satın alınması da destek kapsamına alındı.
 • Kırsal Turizm alt tedbirinde, turizm işletme belgesiyatırımın sonunda alınacaktır.
 • Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi alt tedbirinde uygun yatırım toplam değeri 250.000 ?’dan  en fazla 400.000 ?‘ya yükseltildi.
 • Kırsalturizmalt tedbirindeuygunyatırımtoplamdeğeri400.000 ?’dan  en fazla 500.000 ?‘ya yükseltildi.
 • Kültür balıkçığının geliştirilmesi alt tedbirinde uygun yatırım toplam değeri 200.000 ?’dan  en fazla 400.000 ?‘ya yükseltildi.
 • IPARD Programı uygulama süresince her bir faydalanıcının kullanabileceği toplam uygun yatırım tutarı 400.000 ?’dan 500.000 ?‘ya yükseltildi.
 • Süs bitkilerinde sera yapımı destek kapsamında iken, yapılan değişiklikle tıbbi ve aromatik bitkilerin de seralarda yetiştirilmesi destek kapsamına alındı.

Birçok kriterin kolaylaştırıldığı 12. Çağrıda, yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Çanakkale İl Koordinatörü Ümit Ortan, “Çanakkale’nin fonlardan aldığı payı arttırmalıyız.” dedi.

TKDK web sitesi (www.tkdk.gov.tr),TKDK Telefon Hattı 444 85 35ve Çanakkale İl Koordinatörlüğü Yardım Masası’ndanbaşvuru koşulları ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi alınabilir.

Yorumlar...

  Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir