Toprak Mahsulleri Ofisi “Peşkeş” İddialarına Cevap Verdi!

26 Ağustos 2016

Çanakkale’de ihale süreci nedeniyle kamuoyunda dikkat çekmeyi başaran Toprak Mahsulleri Ofisi, hakkında çıkan “peşkeş” iddialarına cevap verdi.

Çanakkale Kepez Beldesi sınırları içinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi, ihale süreci hakkında ilk kez açıklama yaptı. Bazı yayın organlarında yer alan “peşkeş” haberlerinin doğru olmadığını belirten yetkililer, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Çanakkale Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait arsa satışı” konusunda Kuruluşumuzu töhmet altında bırakan, asılsız bilgiler içeren, kamu itibarını zedelemeye yönelik haberler yayımlanmıştır. Haberler hakkında gerekli hukuki haklarımız saklı kalmak koşuluyla tekzip etme zorunluğu doğmuştur.
Kuruluşumuz bir KİT olarak faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda yerine getirir. Bu ilke doğrultusunda atıl durumda olan varlıklarımızın satılarak ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Çanakkale Kepez iş yeri sahamızın da atıl durumda olması nedeniyle değerlendirmesi için 2008 yılından itibaren muhtelif girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştır. Atıl durumda olan gayrimenkulümüz için bugüne kadar Kuruluşumuza herhangi bir belediye tarafından bir başvuru ve öneri olmamıştır. Ayrıca bilindiği üzere bölgelerin imar planlaması ile ilgili Kuruluşumuzun herhangi bir yetki ve tasarrufu bulunmamaktadır. Bahse konu gayrimenkul için Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakanlıktan gerekli izin alınmış; satış ihalesi ile ilgili olarak da 22 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete’de ve aynı tarihte Türkiye genelinde yayım yapan Hürriyet, Sabah ve Haber Türk gazetelerinde ayrı ayrı satış ilanı verilmiştir. Kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda atıl duruma düşen varlıklarımız, düzenli olarak ilanen ihale suretiyle satışa sunularak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; Kepez iş yerimizin de içerisinde bulunduğu 21 adet atıl taşınmazın ilanen ihale suretiyle satışı için çok önceden her türlü izin alınmış, satış ihalesi Resmî Gazete ve ulusal gazetelerde ihaleden yaklaşık 20 gün önce ilan edilmiştir. Herkese açık, şeffaf, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen ihaleye ilişkin bazı gazetelerde yer alan peşkeş iddialarının dayanaksız olduğu çok açık olup nasıl bir peşkeş çekildiği de anlaşılamamıştır. Gazetelerde yer alan haberler asılsız olup gerçekleri yansıtmamaktadır. Aksine bu haber ve açıklamaların rekabeti engelleyici, isteklileri kuşkuya sevk ederek teklif vermekten caydırıcı nitelik taşıması sebebi ile Kamu İhale Mevzuatı açısından suç teşkil edebileceği göz ardı edilmemelidir. İhalenin usul ve esaslarında mevzuata aykırı bir husus bulunmamakta olup İhale Komisyonumuz tarafından da ihalenin iptaline ilişkin henüz bir karar alınmamıştır. İhale öncesinde kendi imar ve yetki alanında olmayan bir konuda belediye yöneticilerinin açıklamalar yapması; yetkisizlik yanında ihalede rekabeti engelleyecek, isteklileri teklif vermekten caydırabilecek niteliktedir. Bu konudaki hukuki haklarımız saklıdır. Hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan bu tür iddia ve haberler, kurumsal itibarımıza zarar vererek mevzuat çerçevesinde işlem yapan Kurumumuz yöneticilerini zan altında bırakmaktadır.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir