TÜBİTAK TÜSSİDE Uzmanları Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

15 Kasım 2014

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi” Projesini yürüten Başuzman Araştırmacı Barış Çarıkçı Başkanlığındaki TUBİTAK TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü uzmanları Çanakkale Ticaret Borsasını ziyaret etti. Bakanlığın; ülkemizdeki zeytinyağı sektörünün sorunları, üretici ve fabrikalara yapılacak geleceğe yönelik desteklemeler, ihracatta yaşanan sorunlar, markalaşma, kümelenme ve rekabet politikalarını araştırmak üzere işbirliği yaptığı TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitüsü uzmanları, proje kapsamında paydaşlar, kurumlar, üreticiler ve sektörde tecrübesi olan kurumlarla görüş alışverişi ve anket çalışmaları yaptı.

Ziyarette önce projenin kapsamı, amaçları, süresi ve paydaşları hakkında kısa bir açıklama yapan uzmanlar, yapmak istedikleri araştırma ve anket çalışmaları ve bunların içerikleri hakkında da bilgi verdiler. Projenin en önemli hedefinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önümüzdeki dönemlerde sektöre vereceği desteklemelere, uygulayacağı pazarlama ve üretim stratejilerine ve hepsinden önemlisi rekabet ve kümelenme stratejilerine esas teşkil edeceğini ifade ettiler. Sektörde yaşanan sıkıntıları, sorunları ve uzmanların görüşlerini almaya çalışan TÜBİTAK uzmanları anketler ile sektörün yapısı ve bölgedeki üreticiler hakkında bilgi edinmeye çalıştılar.

Ticaret Borsasına yapılan ziyarette TÜBİTAK uzmanlarına Borsa’nın zeytin ve zeytinyağı sektörü konusundaki çalışmaları, yurtdışı pazarlama ve tanıtım konusundaki tecrübeleri, gıda fuarı organizasyonları, sektörde yaşanan sorunlar hakkında detaylı bilgi sunuldu. Ardından Ticaret Borsasının “İlimizdeki Zeytin Karasuyu Ve Prinanın Çevreye Duyarlı Biçimde Bertaraf Edilmesi ve Yeniden Geri Kazanımı” konusundaki projesi hakkında bir sunum yapıldı. Sunuma oldukça ilgi gösteren uzmanlar, sunumda verilen bilgiler, yapılan ziyaretler, teknoloji geliştirme firmalarının çalışmaları, üniversitelerin araştırmaları, zeytin prinasının sanayide geri kullanımı konusunda bilgi aldılar.

TÜBİTAK Uzmanlarının sektöre ilişkin yaptığı anket ve değerlendirme sorularına cevap veren Borsa yetkilileri, tecrübelerini ve önerilerini paylaştılar. Derinlemesine ve geniş kapsamlı bir çalışma yapan TÜBİTAK yetkilileri sürdürülebilir ve sonuç getiren bir sektör analizi ve strateji geliştirilmesi konuları üzerinde durdular.

TÜBİTAK TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü uzmanlarının ziyareti ve Zeytin Sektörü Kümelenme Projesi konusunda düşüncelerini ifade eden Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver; “Proje ülkemiz, sektörümüz, bölgemiz ve üyelerimiz için oldukça verimli ve kapsamlı bir çalışma. Geleceğe yönelik stratejilerin, politikaların tartışıldığı ve geliştirildiği çok sağlıklı bir platform.
Bu projeden elde edilecek sonuçlar, anketlerden varılan analizlerin sektörümüze verilecek destekleri ve politikaları belirleyecek. Görüşlerimizi, isteklerimizi ve önerilerimizi bu proje aracılığıyla hem Bakanlığımıza hem de TÜBİTAK yetkililerine iletme imkânı bulduk. Projenin bitiminde elde edilen sonuçları bizlerle paylaşacaklar. Uzmanlar proje çalışmalarını yürütürken ileri aşamalarda bizlerle görüşme ve fikir alışverişini sürdürecekler. Bu projenin hem bilimsel hem de sektörel analizler açısından çok verimli ve derinlemesine bir çalışma olduğunu düşünüyoruz”
dedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir