“Neden Ülkedeki Başarısız Okullarda Başarıyı Artırmaya Çalışmıyorsunuz?”

“Neden Ülkedeki Başarısız Okullarda Başarıyı Artırmaya Çalışmıyorsunuz?”
24 Ekim 2016

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katıldığı televizyon programında “155’in üzerinde proje okul var. İstiyoruz ki eğitimin kalitesini, niteliğini yükseltelim.” sözlerine karşılık olarak TBMM’ye soru önergesi verdi. Öz; “Projenizi neden bu ülkedeki en başarısız okullarda uygulayıp başarıyı arttırmayı hedeflemiyorsunuz?” sorusunu sordu.
CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, son günlerde kamuoyunu meşgul eden proje okullarına ilişkin olarak kamuoyunun merak ettiği konuları soru önergesi ile meclis gündemine taşıdı.
Öz, Bakanın “Proje okulları bizim göz bebeğimiz”, diyerek savunmasını yaptığı ve onlarca yıllık geçmişleriyle, başarıları tescillenmiş okullardaki öğretmenleri başka okullara atamanın önünü açan yönetmelik değişikliğiyle uygulamaya koyduğu proje okulları uygulamasının eğitimde kalite arayışlarına çare olamayacağını ve bu okulları da sıradanlaştıracağını belirtti.
“155’in üzerinde proje okul var. Bunlar yurt dışı proje üretiyorlar. İstiyoruz ki eğitimin kalitesini, niteliğini yükseltelim.” şeklindeki ifadelerini Milli Eğitim Bakanına hatırlatan Öz, “Bu okullara daha niteliksiz öğretmenleri vermiyoruz, daha nitelikli olduğunu düşündüklerimizi veriyoruz.” ifadesinin sübjektif kriterlerin öğretmen atamalarında hakim olacağını gösterdiğini belirterek, bu durumun eğitim öğretimde liyakat esaslarının uygulanmayacağının açık kanıtı olduğunu dile getirdi.

Bülent Öz’ün Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan cevabını beklediği sorular;
1.Açıklamalarınızda 155’in üzerinde proje okul var dediniz, Sayın Bakan toplam kaç proje okul var ve bu okullar hangileridir? Basına yansıdığı kadarıyla Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Çankaya Fen, İzmir Fen, Kadıköy Anadolu, Ankara Fen lisesi gibi merkezi yerleştirme ile Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin kayıt yaptırdığı bu okulları hangi kriterleri göz önünde bulundurarak proje okulu olarak ilan ettiniz?
2.Yayınladığınız yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu proje okullarından toplam kaç öğretmenin ilişiği kesilerek başka okullara atamaları yapılmıştır?
3.“Bu okullara daha niteliksiz öğretmenleri vermiyoruz, daha nitelikli olduğunu düşündüklerimizi veriyoruz.” ifadesini kullandınız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başarıyı ölçme ve değerlendirme kriterleri nelerdir? Bir öğretmenin başarılı veya başarısız olması sizin onun başarılı yada başarısız olduğunu düşünmenize göre mi belirlenecektir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın ölçme ve değerlendirme sisteminin sübjektif kriterlere göre yapılması uzun vadede eğitim sistemimizi nasıl etkileyecektir? Buna ilişkin olarak bir etki analizi yapılmış mıdır? Proje okullarına atanan öğretmenler hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Neden ülkedeki bütün öğretmenlere açık bir yarışma sınavı düzenleyerek bu okullara atanacak öğretmenleri belirleme yöntemi uygulanmamıştır? Yada atamalar konusunda neden genel atama yönetmelik hükümleri uygulanmamıştır?
4.İlişiği kesilerek başka okullara atanan öğretmenlerin yerine atanan öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? Bu öğretmenlerin üye oldukları sendikalara göre dağılımı nedir?
5.Yine aynı konuşmanızda “Peki, hizmet puanı en üstün öğretmeni buraya atadığınızda acaba bu okulun başarısını ileriye götürmek için doğru olur mu? Bu okullarımız kaliteleri, nitelikleri daha ileride tutulmak için bakanlığa, merkez teşkilata doğrudan bağlandı.” Dediniz. Bu okullar bugüne kadar bakanlığa doğrudan bağlı olmadığı halde Türkiye’nin en başarılı okulları olarak rüştlerini ispatlamış okullar değil midir? Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye’deki diğer okullarda aynı ölçüde bir başarıdan bahsedilebilir mi? Bu düzenlemeleriniz Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülkedeki diğer okullarda başarısız olduğunun kabulü anlamına mı gelmektedir?
6.Yönetmeliğin 7. Maddesinde geçen “gerekli görülmesi halinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre belirlenebilir.” İfadesi öğrenci seçme aşamasında da sübjektif kriterlerin esas alınacağı anlamına gelmemekte midir? Neden TEOG sınavı gibi tüm ülke gençlerine açık, merkezi ve şeffaf bir sınav sistemi ile öğrenci temin edilmesi istenmemektedir? Yönetmelikte ki düzenleme ile çocuklarını bu okullara kayıt yaptırmak isteyen velilere siz şimdiden torpil ayarlayın mı denmek istenmiştir?
7.Başarısızlık sürdürülebilir bir şey değil dediniz. Bilimsel olduğunu iddia ettiğiniz projenizi neden bu ülkedeki en başarısız okullarda uygulayıp başarıyı arttırmayı hedeflemiyorsunuz?
8.Proje okuluna dönüştürdüğünüz okulların idarecilerini proje okulu olma başvurusunu yapmada önce, dönüşümün hangi yönde olacağı öğretmen kadroları ile öğrenci seçme ve yerleştirme yönteminin değişeceği konusunda bilgi verdiniz mi? Birçok okul idarecisi ve okul aile birliği üyeleri kandırıldıklarını düşünmektedir. Okullara projenin kapsamı konusunda hangi yazılı bilgilendirmeleri yaptınız?
9.Proje okullarına öğretmen alma ve var olanları elemedeki sübjektif tutum örgenci seçme ve yerleştirme sürecinde de sürdürülecek midir?
10. Bazı proje okullarına 10. – 11. ara sınıflarına akademik başarı düzeyi düşük varsıllık düzeyi yüksek ailelerin çocuklarını aldığınız iddiaları doğru mudur?
11.Proje okulları yönetmeliğinde 4 yıl içerisinde proje okulu olma kriterlerine uymayan okulların bu kapsamdan çıkarılacağı belirtilmekte, bu kapsama uymama kriterleri nelerdir? Öğrenci, ögretmen yapısını değiştirmeye çalıştığınız ve bugüne kadar akademik başarısı tescil edilmiş bu okulların bu süreçte başarısında düşüş yaşanması durumunda yanıldık Allah ve halkımız bizleri affetsin deyip konuyu geçiştirecek misiniz? Bu başarısızlığın siyasal sorumluluğunu nasıl üstlenmeyi planlıyorsunuz?

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir