Valilik’ten Bıçak Taşımaya Yasak

Valilik’ten Bıçak Taşımaya Yasak
02 Ekim 2014

Çanakkale Valiliği tarafından, şehir merkezinde 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kelebek ve sallama tabir edilen çeşitli bıçak ve delici ve kesici aletlerin taşınması ve üzerinde bulundurulmasına yasak getirildi.

Çanakkale’de bıçakla yaralama olaylarında artış olmaması amacıyla Çanakkale Valiliği bir dizi önlem alarak, şehir merkezinde 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kelebek ve sallama tabir edilen çeşitli bıçak ve delici ve kesici aletlerin taşınması ve üzerinde bulundurulmasına yasak getirildi.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle;

“İlde kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğini önemli derecede doğrudan etkileyen, 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan kelebek, sallama tabir edilen ve özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin maksat dışı kişi üzerinde, çantalarında taşınmasını önleyerek, şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi amaçlanmıştır. Bu karar; Çanakkale il sınırları içerisinde şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda kullanılan, 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kelebek tabir edilen veya özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin satılması, satın alınması, nakledilmesi, kişi üzerinde, çantalarında maksat dışı taşınmasının yasaklanması ile bu karara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.v Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 1 nci, 11/c ve 66 ncı maddeleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 4/1,18 nci ve 32 nci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kararda geçen,
Bıçak: Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesi araçlarını,
Kelebek Bıçak: Paralel iki saplı katlanabilir çakı tabiri de kullanılan bıçak türünü,
Sallama: Sap kısmı dışında keskin yüzeyi 50 cm yakın olan büyük bıçakları,
Kesici Alet: Bisturi neşter, falçata, jilet vb. gibi kesici nesneleri,
Delici Alet: Özel hazırlanmış tornavida, şiş vb. gibi delici nesneleri, ifade eder.

6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen bıçak ve çakılar ile sırtı testere dişli av bıçağı, tek veya iki yüzü keskin olarak özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile kelebek tabir edilen bıçakların ve benzeri aletlerin ilimiz sınırlan içerisinde;
a-) Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 2521 sayılı kanun hükümlerine göre ruhsatlandırılan işyerleri ile Belediyelerce ruhsatlandırılan yerler dışında satışı ve sergilenmesi yasaktır.
b-) Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 18 yaşından küçüklerce satın alınması taşıması ve bunlara satılması yasaktır.
c-) 18 yaşını dolduranların kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakları park, meydan, cadde, sokak, okul önü, okul bahçesi ve çevresi, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, toplu taşıma araçları, tüzel kişilere ait lokal ve benzeri yerler, açık ve kapalı yer toplantıları ile miting ve yürüyüşlerde üzerlerinde, çantalarında bulundurmaları veya taşınmaları yasaktır.
d-) 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kesici, delici, bereleyici alet ve bıçaklar ile bir sanat ve mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan veya ev gereçlerinden olan bıçak ve benzerlerinin nakilleri ve taşınmalarının ?Bavul, valiz, takı veya çantalarında, çuval, bez torba veya ambalajlarında, araçların bagaj veya torpido gözlerinde ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şeklinin dışında her ne surette olursa olsun taşınması” yasaktır. 5. maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde alınan kararlara ve getirilen yasaklamalara riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturuyorsa 5442 sayılı kanunun 66. Maddesi delaleti ile 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Maddesini açıkça “Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir? ayrıca “Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya el konulabileceği” hükmünü düzenlemiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Maddesine istinaden kolluk tarafından bu karar gereği işlem yapılan ve 6136 S.K.M kapsamında değerlendirilmeyen tüm kesici aletler “Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi Kararı” alınana kadar muhafaza altına alınacaktır”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir