Yat Limanı Projesi ile İlgili Tartışmalar Devam Ediyor

Yat Limanı Projesi ile İlgili Tartışmalar Devam Ediyor
21 Şubat 2012

Geçtiğimiz günlerde ÇED toplantısı gerçekleştirilen Yat Limanı projesi ile ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yat limanıyla ilgili gerilimli ÇED toplantısı ardından, bugün ÇTSO ve çevrecilerin yaptığı karşılıklı açıklamalar önümüzdeki sürecin daha hareketli geçeceğini işaret ediyor.

ÇED toplantısında TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Karakaş’ın “Siz kimsiniz?” çıkışı ile gerilen tartışmalar dün de sürdü. İlk açıklama “siz kimsinizciler”den geldi. Kentli Sivil Yurttaşlar adı altında çok sayıda meslek grubu ve demokratik kitle örgünün imzasını taşıyan açıklama Gönüllü Doğa Koruyucusu Şahabettin Kalfa’dan geldi.Kalfa, açıklamasında TSO yönetiminden Çanakkale halkına özür beklediklerini ifade ederek, “Biz aşağıda imzası olan kentli sivil yurttaşlar, Yat Limanı Projesi’yle ilgili görüşlerimizi içeren bir rapor hazırladık ve “halkı bilgilendirme ve görüşlerini alma” toplantısında, raporda imzası olan veya bu raporda belirtilen görüşlere katılan kentliler olarak görüşlerimizi dile getirdik. Ancak, Yat Limanı konusundaki farklı görüşlerini ifade edenlere, bizzat, projenin sahibi olan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim kurulu bir üyesi tarafından “Siz Kimsiniz?” denilerek engel oluşturan bir tutum sergilenmiştir. Bu sözün sahibine yöneltilen “sözünüzü geri alın” tepkilerine rağmen, ne yazık ki toplantıda bulunan Oda başkanı ve yöneticilerinden de herhangi bir ses çıkartılmayarak bir anlamda destek olunmuştur. Bu durumu bu kentin genel teamüllerine ve demokratik kültürüne aykırı bulmaktayız. Bu kentte iktidarlar, iktidar karşıtları, iktidar dışı sivil örgütler, kentli aydınlar, STK’lar, meslek örgütleri, basın organları, sendikalar ve siyasi partiler farklılıklarını birbirine anlayış göstererek saygıyla ve barış içinde sürdürürler. Bu barışçıl durumu yaratan ve sürdüren örgütlerin başında kentin en eski meslek örgütü ve STK’ sı olan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası gelmekteyken sergilenen bu tutumu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun bir üyesi tarafından yapılmış bir “hata” olarak görmek isteriz. Hatanın telafisi için, söz konusu kişinin ve kentimizin demokrasi kültürünün bir parçası ve tamamlayıcısı olan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun tüm kentli kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; Yeni demokrasi tanımı farklılıkların müzakeresi temelinde gelişmektedir. Demokrasilerde bir insanın, diğerinden üstünlüğü yoktur. İster eğitimli akademisyen olsun, isterse en varlıklı zengin olsun demokrasi içinde herkes eşittir. Dünyada yeni yönetim biçimlerinin şekillendiği bir süreci yaşıyoruz. Katılımcı demokrasi ve iyi yönetişim anlayışı, eşit söz hakkının tüm kişi ve kesimlerce eşit kullanımını ön görmekte ve tüm karar süreçlerinde ön koşul olarak aramaktadır. Bir fikrin yandaşı veya karşıtı, muhalifi veya farklısı, karar sürecinde, eşitlik içinde ve özgürce söz hakkını kullanabilmelidir. Bu ilke bizzat karar vericiler, iktidarlar ve fikrin sahipleri tarafından teminat altına alınmalıdır. En önemlisi de iyi demokrasinin ilkesi ve önkoşulu müzakere etmektir. Fikri ve eylemi yaratanlar kabulden önce mutlaka müzakere süreçlerini oluşturmalıdır. Tepeden inme ve müzakere etmeden karar süreçleri oluşturan toplumlarda demokrasi geri olarak adlandırılmaktadır. Bizler eşitlikçi, katılımcı ve müzakereci ileri demokrasiyi savunuyoruz. Bir kere daha söylemek isteriz ki; müzakereci demokratik kültürümüzün, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak korunacağını ve geliştirileceğini bilen kent aktörleriyle, kentimizin zenginleşerek gelişeceğini savunuyoruz. Bu anlayışla da “Siz Kimsiniz?” söyleminin hata olduğunun müelliflerince kabul edilerek özür dilenmesinin de bir erdemli davranış ve bir demokratik tutum örneği olacağını düşünüyor ve bu düşüncemizi kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz” dendi.

KARAKAŞ BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI!
Tartışmaların tarafı olan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karakaş ise açıklama yaparak “Siz kimsiniz?” sözüne açıklık getirdi. Karakaş, nezaket kuralları gereği “Sen” demek yerine “Siz” demeyi tercih ettiğini bunda çevre örgütlerine ya da konunun taraflarına karşı bir tutumu olmadığını söyledi. Karakaş, “Çanakkale Yat Limanı ÇED raporu sunumunda bir hocamızın ifadeleri üzerine oturumu yöneten sayın çevre müdürümüz sataşma olduğunu belirterek cevap hakkı için mikrofonu bana uzattı. Ben sayın hocamızın; odamıza, oda yöneticilerine sataştığını gördüm. Bunun üzerine cevap verme gereğini duydum. Konuşmamın bütünlüğünde projeye emek veren bilim adamlarına ve teknik elemanlara teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma ve sunum yaptılar, kendilerini kutluyorum. Ancak o güne kadar kendisini tanımadığım, adını da sonra öğrendiğim sayın doçent doktor Ekrem Tufan’ın; Çanakkale’miz için çok güzel ve çok yararlı olacağına inandığım Yat Limanı projesine hiçbir bilimsel kriter ortaya koymadan, “ben projenin yerine karşıyım” demesini bilimsel etikle bağdaştıramıyorum. Kendisinin, Oda yöneticilerimiz hakkında “paranın kokusunu almışlar”, “10 tane adam” sözlerinden sonra, samimiyetle belirteyim ki; kendi şahsım adına “sen” demeyi yakıştıramadığım için, “siz kimsiniz” diye hitap ettim. Başka bir amacım olmadı. O salonda bulunan lehte veya aleyhte hiç kimseye karşı değilim. Daha önce lehte ve aleyhte söz alan hiçbir arkadaşa cevap verme gereğini duymadım. İnancım odur ki yüce önder Atatürk “Başınız nerde dara düşerse başvuracağınız bilim olmalıdır. Bilime başvurmalısınız” der. Ben bunu hayatım boyunca şiar edinmiş bir insanım. Emeğe, bilime sonsuz saygı duyuyorum. Sözlerim bu hassasiyetimin ifadesidir. Ben bedenimle ruhumla Çanakkaleliyim. Bu şehirde yaşıyorum. Gücümün yettiğince bu şehre bir işadamı, bir müteşebbis olarak yatırımlar yapıyorum. Eserler kazandırıyorum. Okullarımızda okuyan 120 başarılı öğrencimize yılda 714 bin liralık karşılıksız burs veriyoruz. Ben çağdaşlığı, demokrasiyi, sosyal paylaşımı ve bilimin önerilerini yaşam biçimi olarak yaşayan bir Kemal Karakaş’ım. “Siz kimsiniz” sözleriyle asla hiçbir sivil toplum kuruluşunu hedef almadım. Almayı da düşünmem, düşünemem. Sadece Odamıza ve Çanakkale için özveriyle hizmet eden arkadaşlarıma “paranın kokusunu alan, 10 tane adam” diye hitap eden şahısa “sen” diye hitap etmeyi yakışıksız buldum. Kendisine “sen kimsin” demek yerine “siz kimsiniz” deme gereği duydum. Bu konuyu bütün samimiyetimle sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmakta yarar görüyorum. Bütün Çanakkale’ye sevgi ve saygılarımla” dedi.

ÇTSO BAŞKANI ENGİN, ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası “ÇTSO” Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ise ÇED toplantısında dile getirilen Yat Limanı ile ilgili eleştirilere cevap verdi. Engin, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada bilgi kirliliğini önlem adına böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Engin, “Çanakkale Turizminin gelişiminde önemli bir adım olarak gördüğümüz Çanakkale Yat Limanı proje sürecinde bilgi kirliliğini önlemek amacıyla aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmakta yarar görüyoruz. ÇOMÜ Su ürünleri Fakültesi ve Deniz Müzesinden alman bilgilere göre Mesudiye zırhlısı batığı 40.07.098 N / 026.23.248 E koordinatlarında 12-28 mt su derinliğindedir. Yat Limanı dalgakıran uç noktasına 1700 mt mesafede, karaya ise 2300 mt mesafededir. İddiaların aksine Mesudiye batığının olduğu noktanın Yat Limanı projesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Yat Limanı proje alanında İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve denizcilik uzmanı firmalarca birçok çalışma gerçekleştirilmiş olup bunlardan biri de yanal taramalı sonar çalışmasıdır. Yanal taramalı sonar çalışma sonuçlarına göre proje alanında hiçbir batık cisim mevcut değildir. Ayrıca ÇED sürecinde konuyla ilgili kurumların görüşleri de alınacaktır. ÇTSO Yönetim Kurulu Çanakkale’nin bütün STK’ların önemseyerek her ay bir araya getirmekte, görüş ve önerilerini alarak ortaya çıkan sinerjiyle kentin gelişimine hizmet etmektedir. Yat Limanı Projesinin kentin tüm dinamikleri tarafından tartışılmasını sağlamak için ÇTSO olarak Mehmet Akif Ersoy Tiyatro salonunda 26 Ocak 2012 tarihinde Kent Konseyine proje bilgilendirme sunumu yapılmıştır. ÇED Halkın Katılım toplantısı da Kent Konseyi mutabakatıyla aynı yerde gerçekleştirilmiştir. ÇTSO olarak Çarşı projesini de önümüzdeki günlerde Kent Konseyi bilgisine sunacağız. ÇTSO olarak kentimiz projelerine Kent Konseyi ile birlikte bütün STK’ların fikir ve eleştirileriyle katkı vermesinden mutluluk duyuyoruz. ÇED toplantı sunumunda açıkça belirtildiği üzere yapılacak bütün iş ve işlemlerde çevrenin korunmasına azami özen gösterilecektir. Yat Limanı proje alanında gerekli ve yeterli su derinliği mevcut olup dip tarama ve derinleştirme işlemi yapılmayacaktır. Biliyoruz ki limanlar, mendirekler aynı zamanda balıkların güvenle barındıkları, yumurtalarını bırakıp üredikleri, denizin ekosistemine katkı sunan deniz yapılandır. Dünyanın her yerinde limanlar deniz kıyısında yapılır. Gerek ülkemizde gerekse denize kıyısı olan bütün dünya ülke anayasalarında buna aykırılık yoktur. Ayrıca bu projenin tüzel kişiliği tamamı kamu yararına faaliyet gösteren Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi, Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı, GESTAŞ ve ÇTSO ortaklığında oluşacaktır. Projenin kendisi gibi ortaklan da kentimize kamu hizmeti veren kurumlardan oluşmaktadır. Yer seçimi için çalışma yapılmadığı iddiaları doğru değildir. Kentimiz sahilinde Nara Burnu, Sarıçay, Kepez Dalyan mevkii, Karanlık Liman ve Barbaros mahallesi incelenerek gerekli kriterlere en uygun bölge olarak Proje alanı belirlenmiştir. Yer seçimi yanlış diyenlerin eleştirilerine saygı duymakla birlikte, sürece yapıcı katkı sağlanabilmesi için doğru yer önerilerini proje kriterleriyle birlikte ortaya koyarak kamuoyu bilgisine sunmaları gerektiğini düşünüyoruz. ÇTSO ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz bu projelerin Çanakkale’mize kazandırılması noktasında yürütülen birçok faaliyet, organizasyon, proje, malzeme, hizmet, izin ve araştırma giderlerini kentimiz geleceğine katkı sunmanın gururuyla gönüllü olarak şahsen karşılamaktadırlar. Defaten belirttiğimiz üzere Çanakkale Yat Limanı projesinin yegane amacı Çanakkale’den kazanmak değil, Çanakkale’ye kazandırmaktır. Bunu anlamak Çanakkale’yi sevmekle mümkündür. Çanakkale Yat Limanı Projesi; Biga’dan Ezine’ye, Ayvacık’tan Lapseki’ye, Esenlerden Kepez’e, Fevzipaşa’dan Barbaros’a kadar bütün Çanakkale’nin, Çanakkalelilerin projesidir. Projeye 4 gün içinde 10 binin üstünde imza ile destek veren bütün Çanakkalelilere Odamız ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

[Kaynak: canakkaleninrehberi.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir