Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Ülke Kalkınması İçin Elele Veriyor

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Ülke Kalkınması İçin Elele Veriyor
27 Şubat 2020

Türkiye’de farklı illerde kurulmuş Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri bir araya gelerek taleplerini dile getiren bir bildiriye imza attı. Bildiride yenilenebilir enerji ile yenilenebilir enerji koopeatiflerinin Türkiye’nin kalkınmasındaki önemi belirtildi. Yapılan yönetmelik değişiklikleriyle kooperatiflerin önünün tıkandığı kaydedilirken yenilenebilir enerjide kooperatiflerin etkinliğinin artırılması yönünde taleplerde bulunuldu:

Türkiye Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Ülke Kalkınması İçin Elele Veriyor

Ülkemizin en büyük sorunu olan enerjide dışa bağımlılığımız, yıllık milyarlarca $’dan fazla dövizin yurt dışına çıkmasına neden olmakta. Buna karşılık, ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zenginliği ve çeşitliliği, bu dövizin yurt dışına çıkmasını engelleyerek, ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu ekonomik katkının yereldeki girişimler olan enerji kooperatifleri aracılığı ile yapılması ise, sermayenin ve ekonomik faaliyetin tabana yayılması açısından çok önemlidir.

Ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri (YENKOOP)’ne Lisanssız Enerji Üretimi Yönetmeliğinde 2016 yılında yapılan ekleme ile üretim hakkı tanındı. Fakat bu hak, Mayıs 2019 tarihinde yapılan değişiklik ile budandı. Aynı dağıtım bölgesinde bulunan elektrik tüketicilerinin bir araya gelerek kurdukları kooperatifler aracılığı ile ihtiyaçlarını üretebiliyor idi. Yapılan değişiklik “ortak sayaç” zorunluluğu getirmekte ve bu da farklı adreslerde bulunan tüketicilerin bir araya gelmesini imkansız hale getirmiş, YENKOOP’ları üretim yapamaz hale getirmiştir. Bu nedenle farklı illerde kurulmuş ve bölgelerinin kalkınması için çaba harcayan aşağıda imzası olan YENKOOP’lar olarak aşağıdaki ortak taleplerimizi tüm taraflara ve karar vericilere bildirmek istiyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesi ile, ülkemizin kalkınmasında yerel gücü ortaya çıkaran ve ülke genelinde bugüne kadar 50 tane olan ve hızla artan YENKOOP’lar döviz kazandıracak ve hatta ülkemizin sera gazı azaltım taahhütlerine destek vermiş olacaklardır.

TALEPLERİMİZ
1- Şu ana kadar Lisanssız Enerji Üretim Yönetmeliği çerçevesinde üretim hakkı olan YENKOOP’lara, diğer üreticiler gibi LİSANSLI elektrik üretim ve satış hakkı tanınması. Bu talebimizin dayanağı, Enerji Bakanlığı tarafından 2014 yılında hazırlanan ‘Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda YENKOOP’lar için lisanslı üretim yapabilmesi gerekliliği savunuluyor.

2- 2020 yılı ikinci çeyreğinde bölgeleri açıklanacak olan Mini YEKA’larda YENKOOP’lara yarışma imkanı sağlanması ve arazi tahsisinin gerçekleştirilmesi.

3- Tarım vasfı taşımayan arazilere enerji santrallerinin kurulmasını engelleyen düzenlemenin kaldırılması ve aynı özellikte kamu arazilerinin YENKOOP’lara tahsisinin kolaylaştırılması.

4- YENKOOP ortaklarının çatı kurulumu dahil, üretim ve tüketimin aynı noktadan yapılması ve ortak sayaç zorunluluğunun kaldırılması.

Ortak Basın Bildirisine İmza Veren Enerji Kooperatifleri
1- İzmir Enerji Kooperatifi (İzmir)
2- Troya Enerji Kooperatifi (Çanakkale)
3- Çorum Enerji Kooperatifi (Çorum)
4- Altınoluk Enerji Kooperatifi (Çorum)
5- Ege Enerji Kooperatifi (Denizli)
6- Seferihisar Enerji Kooperatifi (İzmir)
7- Muğla Karyalılar Enerji Kooperatifi (Muğla)
8- Yeşil Çanakkale Enerji Kooperatifi (Çanakkale)
9- İzmir Tarıma Yönelik Enerji Kooperatifi (İzmir)
10- İzmir Sulamaya Yönelik Enerji Kooperatifi (İzmir)
11- Mersin Elektrik Mühendisleri Enerji Kooperatifi (Mersin)
12- Sorgun Enerji Kooperatifi (Yozgat)
13- Yıldız Ges Enerji Kooperatifi (Çorum)
14- Esa enerji Kooperatifi (Karaman)
15- Köse Güneşhane Enerji Kooperatifi (Gümüşhane)

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir