Yenilenen Eğitim-İş’ten “Gezi Ruhu” Çağrısı

23 Haziran 2014

Eğitim-iş Çanakkale Şubesi, 31 Mayıs 2014 tarihinde yaptığı genel kurul sonrası yeni yönetimiyle kamuoyu karşısına çıktı. Önceki şube başkanı Ahmet Bozdemir’in aday olmadığı genel kurulda seçilen yeni başkan Ahmet Mantaş, Eğitim-İş’in Çanakkale’de bulunan sivil toplum kuruluşları ve derneklere eşit mesafede yaklaşacağını belirterek; “Yeni dönemde birçok alanda faaliyet göstermeyi ve aktif olmayı planlıyoruz. Eğitim-İş Çanakkale’deki birçok STK ve derneğe eşit mesafede yaklaşacaktır. Eğitim-İş, geçen yıl olan olaylardan sonra Gezi Ruhu’nu desteklemektedir. Ve bu ruhun birleştirici olduğunu düşünmektedir. Gezi Ruhu ile hareket edeceğiz” dedi.

Eğitim-İş Çanakkale Şubesi, Lodos’ta düzenlenen basın toplantısında yeni dönem üyelerini kamuoyuna tanıttı. Türkiye’de eğitim sisteminin giderek çöktüğünü belirten yeni şube başkanı Ahmet Mantaş, toplantıda yaptığı konuşmada yenilenen Eğitim-İş Çanakkale Şubesi’nin bu sorunların çözümünde aktif rol alacağını söyledi. Ayrıca toplantıda, diğer sivil toplum kuruluşları ve derneklere bir çağrıda bulunan Mantaş; “Türkiye’de eğitim sistemi giderek çöküyor. Çanakkale’de 94-95 yıllarında ilk 80 arasında olan başarı oranı, şimdi ilk 165’e gerilemiştir. Aynı şekilde yaşanan olumsuzluklardan Çanakkale’de nasibini almıştır. Çanakkale’de ki eğitim sistemiyle ilgili sorunları ilk olarak karşılıklı diyaloglar halinde çözmeye çalışacağız. Eğer olmazsa meydanlarda hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Yeni dönemde birçok alanda faaliyet göstermeyi ve aktif olmayı planlıyoruz. Eğitim-İş Çanakkale’de ki birçok STK ve derneğe eşit mesafede yaklaşacaktır. Eğitim-İş, geçen yıl olan olaylardan sonra Gezi Ruhu’nu desteklemektedir. Ve bu ruhun birleştirici olduğunu düşünmektedir. Gezi Ruhu ile hareket edeceğiz” dedi.

Eğitim-İş Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Mantaş konuşmalarının devamında şunları kaydetti:

“Siyasi iktidar yönetime geldiği günden beri eğitim bir yazboz tahtası haline getirilmiştir. 12 yıllık iktidarları süresince 4 Milli Eğitim Bakanı değiştirilmiştir. Adım adım eğitimin yapısı devlet politikasından çıkarılarak, siyasi iktidarın kendi emellerine hizmet eden bir sürece sokulmuştur. İktidara geldiklerinden bu yana mağdur edebiyatı yapılarak, tüm ders müfredatları ve okullar İmam Hatipleştirilmek istenmiştir.
Çanakkale yerelinde de eğitim, müdür, müdürüm, müdürsün oyununa dönmüştür. AKP il yönetimi, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları ile iktidara yakın eğitim sendikaları işlerini güçlerini bırakarak kimi nereye müdür atasam diye, çevrelerinde pervane olmuş müdür adaylarıyla, valilik ve il milli eğitim müdürlüğü koridorlarında dolaşıyorlar.
Çanakkaledeki eğitim kalitesi her yıl düşüyor. Başarı sıralaması her yıl birkaç basamak daha geriliyor. Bunun sebebi eğitimin bir devlet politikasından çıkarılıp, iktidarın kendi siyasi emelleri için kullanılması bu sebepten okulların doğru yönetilmemesidir.
Çanakkale il milli eğitim müdürlüğünün internet sayfasına bakıldığında, istatislikler bölümündeki bilgiler kısmında sınıf başına düşen öğrenci sayısı 20 görünmektedir. Bu doğru bir bilgi değildir. Birçok okulda 30 ila 45 kişiden oluşan birçok okul mevcuttur. 12m2‘lik sınıflarda ders yapılan, fiziki koşulu uygun olmayan, yetersiz okullar mevcuttur.
Her fırsatta Avrupa’dan örnekler gösteren iktidar sahipleri, Finlandiya’daki eğitim sistemi örneğini neden görmek istemezler. 4+4+4 eğitim sistemi iflas etmiştir. 2 yılı aşkın bir süredir hala ortaokul müfredat programı oluşturulamamıştır ve ortaokullara ilköğretim programları uygulanmaktadır. “ben yaptım oldu” derseniz, bu ülkenin geleceğinin vebali boynunuzda kalır.
Eğitim-İş Çanakkale şubesi olarak söylüyoruz, eğer eğitim sisteminde köy enstitüleri gibi köklü ve ilerici bir adım atılmazsa sorunlar yumağı daha da büyüyecek, okullardaki eğitim çıkmaz bir sokakta kilitlenip kalacaktır. Bugün müdür, müdürüm, müdürsün diyenler, yarın görmedim, duymadım, bilmiyorum diyerek 3 maymunu oynarlar. Eğitimdeki başarısızlığın sebebini ve sorumluluğunu öğretmene yüklemeye çalışırlar.
Ve biz biliyoruz ki sorumlular oturdukları devletin koltuğunu, kendi koltuğu gibi görüp, siyasi kanallarla atanan yöneticilerle, onları atayan siyasi zihniyetlerdir.

İşte Çanakkale Eğitim-İş Şubesi’nin yeni dönem görev dağılımları:

Şube Yönetim Kurulu
Şube Başkanı: Ahmet Mantaş
Şube Sekreteri: Değer Gönül
Şube Mali Sekreteri: Hüseyin Akar
Şube Örgütlenme Sekreteri: Hakan Talay
Şube Özlük Hukuk ve TİS Skrt: Mehmet Kurt
Şube Eğitim Sekreteri: Berna Şen
Şube Basın, Yayın ve Uluslararası İlş. Skrt: Özkan Kuplay

Şube Denetleme Kurulu
Şube Denetleme Kurulu Başkanı: Cengiz Ay
Şube Denetleme Kurulu Üyesi: Ömer Yaldız
Şube Denetleme Kurulu Üyesi: Nurdan Doğan

Şube Disiplin Kurulu
Şube Disiplin Kurulu Başkanı: Musa Kalender
Şube Disiplin Kurulu Üyesi: Ercan Bil
Şube Disiplin Kurulu Üyesi: Deniz Kula

Genel Merkez Delegeleri
Ahmet Mantaş
Ahmet Bozdemir
Değer Gönül
Hüseyin Akar
Ömer Yaldız

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir