“Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması Çalışmalarına Başlandı

26 Nisan 2013

Çanakkale Belediyesi kent meydanı ve çevresi düzenlemesi “yeşil” kentsel tasarım proje yarışması çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Hizmet Binası Proje yarışmasının ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önderliğinde yeni bir yarışma için çalışmalara başladı. Bu bağlamda ilk toplantı 22 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirdi.

Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada yarışmayla ilgili şu bilgilendirmede bulunuldu:

Yarışma;
Çanakkale Belediyesi’nce 1/2000 ölçekli plan sınırları belirlenmiş alanda ve 32L4A pafta 474 Ada 12 nolu Parsel ve eski 174 Ada 5 nolu parsel ile Kent (iskele) Meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışmasıdır.
Yarışma, Çanakkale’nin gelecek vizyonuna paralel olarak,
Mekansal, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekolojik değerleri geliştirici nitelikte bir kentsel açık mekan olma özelliği taşıyan, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik tasarım çözümleri ile koruma-kullanım dengesini gözetecek biçimde işlevlendirilmiş, Çanakkale’ye özgü değerlere yansıtacak nitelikte ve özgün kimlikli açık mekanlar oluşturularak, sahilin kentle ve kentli ile bütünleştirilmesini ve kent yaşamına kazandırılmasını hedeflemektedir.
Bu kapsamda yarışmanın amacı; Çanakkale Kent Meydanı ve çevresini Çanakkale’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olarak günümüz kullanıcılarına ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde, kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesidir.

Jüri üyeleri ve Raportör şu isimlerden oluşuyor:
Seçici Kurul Danışman Üyeleri: Ülgür Gökhan (Belediye Başkanı), Özleyiş Çetin (Şehir Plancısı), Aydın Büyüksaraç (Jeoloji Müh. ? Doç. Dr.), Hülya Aybek (Mimar ? Yard. Doç. Dr.), Sevil Ural (Mimar)
Seçici Kurul Asıl Üyeleri: Ülkü Altınoluk (Mimar ? Prof. Dr. (Jüri Başkanı)), Emre Aysu (Mimar – Şehir Plancısı ? Prof. Dr.), Harun Batırbaygil (Mimar ? Prof. Dr.), Bahar Başer Kalyoncuoğlu (Peyzaj Mimarı ? Yard. Doç. Dr.), Ferda Oral (Mimar)
Seçici Kurul Yedek Üyeleri: M. Kemal Albayrak (Şehir Plancısı), Meral Harput (Mimar), Mustafa Kurt (Mimar)
Raportörler: Aynur Atan (Çanakkale Belediyesi ? Hrt.-Kad. Teknikeri), Seyyide Gültekin (Çanakkale Belediyesi ? İnşaat Teknikeri), Suzan Demir (Çanakkale Belediyesi ? İnşaat Teknikeri)

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir