Yüksek Yargı Organlarının Yeniden Yapılandırılmasına Tepki

14 Şubat 2013

Baro Başkanı Bülent Şarlan Yüksek Yargı Organlarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin bir takım hazırlıklar içinde olunduğunu söyledi.

Baro Başkanı Bülent Şarlan; “Yargıda yapılmaya çalışılan değişikliklerin siyasetin yargıya müdahalesinin önünü açacağı ve yargının önemli karar mercilerinin siyasallaşmasına sebep olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Şarlan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Görüşülen öneriye göre, yapılmak istenilen düzenleme de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üyelerinden 6 üye dışındaki tüm üyeler, siyasi erk tarafından belirlenecektir. Yine Yargıtay ve Danıştay’ın birleşmesi sonucu oluşacak Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçü de aynı şekilde belirlenecektir. Bu öneride HSYK başkanı tek başına Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte birini seçebilecek güce ulaşacaktır. Bununla da sınırlı kalmayan düzenlemede Anayasa Mahkemesi üyelerinin 9’u Meclis çoğunluğu, 8’i siyasi bir kişilik olan HSYK Başkanı tarafından belirlenecek, muhalefet partileri ise Anayasa Mahkemesinde artık dava açamayacaktır. Bu öneri demokratik olmayan, siyasetin hukuk üzerinde otorite kurmasına yol açabilecek, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürecek, demokratikleşmenin en temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesini hiçe sayan bir düzenlemedir. Yüksek Yargı organlarının yeniden yapılandırılmasını konu alan teklifte yeni yargı modelinin yeniliği getirmeyeceğini, ülke içerisindeki birlik ve beraberliği zedeleyeceğini düşünmekteyim. Sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla demokratik ve sosyal bir hukuk devleti için önerilen düzenlemenin yasalaştırılmaması gerektiği kanaatiyle konuyu kamuoyunun dikkat ve takdirine saygılarımla sunarım” dedi.

[Medya Hedef]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir