KULLANIM KOŞULLARI

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden www.canakkaleicinde.com web sitesi’nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, www.canakkaleicinde.com’un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Canakkaleicinde.com sayfalarında yayınlanan haberler, kaynak gösterilerek ve ilgili sayfaya link verilerek yayınlanmaktadır. Canakkaleicinde.com’da yayınlanan bir haberde kaynak gösterilmemiş ise haber Canakkaleicinde.com tarafından hazırlanmıştır. Canakkaleicinde.com’un hazırladığı haberleri sayfalarında yayınlamak isteyen internet siteleri ve basılı yayınlar herhangi bir izne gerek olmadan ancak haberin yayınlandığı sayfamızı kaynak göstermek koşuluyla haberleri yayınlayabilirler. Canakkaleicinde.com, kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için yasal işleme başlama hakkını saklı tutar.

Canakkaleicinde.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, haber ve görsel, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Canakkaleicinde.com tarafından garanti edilmemektedir.

Canakkaleicinde.com web sitesinde yer alan bilgi, haber, değerlendirme, yorum, görsel, istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Canakkaleicinde.com’un hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Canakkaleicinde.com sayfalarında yayınlanan köşe yazıları, söyleşiler ve herhangi bir içeriğe yapılan yorumlardan yazarları sorumludur. Canakkaleicinde.com’un hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Canakkaleicinde.Com web sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Canakkaleicinde.Com’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Çanakkale Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Canakkaleicinde.com tarafından beyan ve işbu Canakkaleicinde.com Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

ÇEREZ POLİTİKASI

canakkaleicinde.com Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Çanakkale İçinde (aşağıda kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Birçok web sitesi gibi, canakkaleicinde.com‘da da (aşağıda kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Web Sitesi üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Web Sitesi, bu Politika’yı Web Sitesi‘nde hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.  
 

Web Sitesi‘nde, Web Sitesi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Web Sitesi çerezleri, Web Sitesi tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Web Sitesi‘ni terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Web Sitesi‘nde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Web Sitesi‘nde, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Web Sitesi‘nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Web Sitesi üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
Web Sitesi‘ni analiz etmek ve Web Sitesi‘nin performansını arttırmak. Örneğin, Web Sitesi‘ni ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Web Sitesi‘nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Web Sitesi‘ni ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Web Sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Web Sitesi için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Web Sitesi’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web Sitesi‘nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Web Sitesi‘de kullanılan Çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

Ziyaretçiler, Web Sitesi‘ni görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Web Sitesi‘ne erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Web Sitesi‘ne başvurarak, kendirleriyle ilgili,

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Web Sitesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika’daki Değişiklikler

Web Sitesi, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Web Sitesi‘nde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Web Sitesi‘in kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Web Sitesi, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Web Sitesi‘de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 09/06/2019

Oturum Çerezleri   Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Web Sitesi’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Web Sitesi’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler

  Kalıcı çerezler Web Sitesi’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

  Kalıcı çerezlerin bazı türleri Web Sitesi’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

  Kalıcı çerezler sayesinde Web Sitesi, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Web Sitesi tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
 

 

Teknik Çerezler  Teknik çerezler ile Web Sitesi’in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri  Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Web Sitesi’ne giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Web Sitesi’nde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri  Web Sitesi’nde kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri  Kullanıcıların tercihlerini farklı Web Sitesi sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler  Analitik çerezler ile Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin sayıları, Web Sitesi’nde görüntülenen sayfaların tespiti, Web Sitesi ziyaret saatleri, Web Sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.