XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu

XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından 15 Ekim 2008 – 17 Ekim 2008 tarihleri arasında Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu düzenleniyor.

Filtreler:

Yorumunuz