2. Gastronomi Turizmi Kongresi Düzenlenecek

21 Eylül 2017
23 Eylül 2017
ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi
Kongre

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek “II. Gastronomi Turizmi Kongresi” 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

21 Eylül 2017 Perşembe günü sabah 09:30’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi Sevim Buluç Oditoryumu’nda düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak kongre Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferah Özkök, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Kongre programı şöyle;
21 EYLÜL 2017 PERŞEMBE (1. GÜN)
10.30-11.00 Açılış Kokteyli
11.00-12.00 AÇILIŞ OTURUMU (4 bildiri)
Salon 1. Oturum Başkanı: Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Gastronomi Festivallerin Algılanan Destinasyon İmajına ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Fethiye
Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar Festivali Örneği
Yrd. Doç. Dr. Aydan BEKAR, Emine KOCATÜRK, Öğr. Gör. Çağrı SÜRÜCÜ
Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması
Yrd. Doç. Dr. Reyhan ARSLAN AYAZLAR, Gamze GÜN
Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Tüketim Duyguları, Müşteri Memnuniyeti ve Yeniden Satın
Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Erdem TEMELOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Oğuz TAŞPINAR, Yasin SOYLU
Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları
Hakan ASLAN, Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU, Doç. Dr. Burhan KILIÇ, Arş. Gör. Nisan YOZUKMAZ

12.00-13.00 Yunus Emre Akkor “Geçmişten Günümüze Osmanlı Mutfağı”
13.00-14.00 Öğle Yemeği (Dardanos Yerleşkesi)

PARALEL OTURUMLAR -I
14.00-15.00 (Toplam 10 Bildiri)

Salon 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği
Öğr. Gör. Hasan CİNNİOĞLU, Öğr. Gör. Derya DEMİRDELEN, Öğr. Gör. Hasibe YAZIT
Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM, Dr. Serkan TÜRKMEN
Yrd. Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN
Otel Mutfaklarında Yeni Bir Uygulama Örneği Olarak Yaşayan Mutfaklar
Doç. Dr. Barış Erdem, Öğr. Gör. Suat Akyürek, Executive Şef Hüseyin Bölük
Gıda Güvenliğinde Risk Faktörleri ve Hijyenin Önemi
Seydi Ahmet ÇETİN, Doç. Dr. Bayram ŞAHİN
Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerde Yiyecek Tercihinde Yiyecekte Yenilik Korkusu (Food Neophobia):
Balıkesir Üniversitesi Örneği
Serkan YİĞİT, Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY

Salon 2. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Lütfi ATAY
Otel İşletmelerinde Gastronomi Etkinlikleri: Bir Örnek Olay Analizi
Doç. Dr. Önder MET, Cansu ARSLAN
Trakya Bölgesinin Ekolojik Tarım Turizmi Potansiyeli ve Pazarlanabilirliği
Yrd. Doç. Dr. Kaplan UĞURLU, Handan ÖZTÜRK
Dünyanın En İyi Mutfakları ve Türk Mutfağı
Yrd. Doç. Dr. Göksel Kemal GİRGİN, Özkan DEMİR, Vahide ÇETİNKAYA
Trakya Turizm Rotası Projesi: Lezzet Rotası Üzerine Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Ali ÇAKIR, Öğr. Gör. Dr. Gülsel ÇİFTÇİ, Öğr. Gör. Gülay ÇAKIR
Bölge Gastronomi Turizmi Üzerine Yöresel Ürün Festivallerinin Etkisi: Urla Örneği
Yrd. Doç. Dr. Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI, Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK, Prof. Dr. Kamile Nazan TURHAN

15.00-15.15 Kahve Arası

PARALEL OTURUMLAR -2
15.30-16.30 (Toplam 9 Bildiri)

Salon 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fügen DURLU ÖZKAYA
Yiyecek İçecek İşletmelerine Yerel Ürün Önerisi: Çerez Tarhana
Buğra ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ebru ZENCİR
Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri
Yrd. Doç. Dr. Özer ŞAHİN
Geleneksel Meyan Kökü Şerbeti Hazırlama Sürecinde Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Şerbetin
Mikrobiyolojik Kalitesi ve Biyoaktif Bileşenleri Üzerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem UYSAL PALA, Caner Nurettin Ekşi, Egemen ÖZÇELİK, Belgizar AYANA ÇAM
Renklerin Çorbaların Tat Algısı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ, Gamze ERDEN

Salon 2. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burhan KILIÇ
Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz
Doç. Dr. Cem Oktay GÜZELLER, Arş. Gör. Nuri ÇELİKER
Mutfak Şeflerinin Gastronomi İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Gülçin ALGAN ÖZKÖK
Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili
Öğr. Gör. Ayşe SÜNNETÇİOĞLU, Arş. Gör. Pınar YALÇINKAYA, Merve OLCAY, Yrd. Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN
Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi
Aracılığıyla İncelenmesi
Öğr. Gör. Mehtap YÜCEL GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Seden DOĞAN, Öğr. Gör. Ozan GÜNGÖR
Yöneticilerin Perspektifinden Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gizli Müşteri Uygulamaları
Öğr. Gör. Emrah YILDIZ, Doç. Dr. Burhan KILIÇ

16.30-16.45 Kahve Arası
16.45-18.15 EĞRİSİYLE DOĞRUSUYLA ZEYTİNYAĞI
Prof. Dr. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Eczacı Atilla TOTOŞ- Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

22 EYLÜL 2017 CUMA (2. GÜN)
09.00-10.00 4. Oturum (4 bildiri)
Salon 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Düriye BOZOK
Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma
Doç. Dr. Dilek DÖNMEZ POLAT, Öğr. Gör. Aslı GEZEN
Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Otantik Yiyeceklere Yönelik Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Meral ÜZÜLMEZ
Gastronomi Sektöründe Etnik Restoranlar: İstanbul Örneği
Görkem TEYİN, Nalan ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ, Yrd. Doç. Dr. Yeliz PEKERŞEN,
Prof. Dr. Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU
Antik Dönem’deki Damak Tadının Günümüz Yansıması
Arş. Gör. Özge TOLGA, Uzman Özlem YATKIN
10.00-10.15 Kahve Arası

10.15-11.15 5. Oturum (4 bildiri)
Salon 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK
Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel Ürünlerin Rolü: Ürünlerin Satış ve Pazarlanmasına Yönelik Bir
Örnek Olay İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. Hümeyra TÖRE BAŞAT, Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI, Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK
Turistlerin Yöresel Mutfak Tercihleri İle İlgili Bir Araştırma: Bozcaada Örneği
Yrd. Doç. Dr. Murat AKSU, Öğr. Gör. Aslı GEZEN, Sedef ÖZCAN
Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu
Yrd. Doç. Dr. Oğuz DİKER, Doç. Dr. Nuray TÜRKER, Öğr. Gör. Adnan ÇETİNKAYA, F. Behzat KAYA
Turizm ve Yiyecek ve İçecek Endüstrisinde Sahnelenen Otantiklik (Eleştirel Bakış)
Arş. Gör. Selin İLSAY, Uzman Nur Neşe ŞAHİN, Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY

11.00-11.15 Kahve Arası
12.15-12.30 GENEL DEĞERLENDIRME VE KAPANIŞ KONUŞMASI
12.30-13.30 Öğle Yemeği (Dardanos Yerleşkesi)
14.00 -18.00 TRUVA GEZİSİ
20.00 -23.00 GALA YEMEĞİ

23 EYLÜL 2017 (3.GÜN)
09.00-17.00 BOZCAADA GEZİSİ

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir