2. Tohum Takas ve Yerel Ürün Şenliği – Bayramiç

18 Nisan 2012

Bayramiç’te, 21 Nisan 2012 Cumartesi günü İkinci Tohum Takas ve Yerel Ürün Şenliği düzenleniyor.

Şenlik kapsamında çalıştay, panel, fotoğraf sergileri, müzik gösterileri ve elbette tohum takasları yapılacak.

Şenlik alanı: Kapalı Pazar Yeri
Çalıştay yeri: Belediye Düğün Salonu / Bayramiç, Çanakkale

Program;

Saat 8.00 Yerel Pazar ve Katılımcı Kuruluşların Standlarının Açılışı, Fotoğraf Sergisi Açılışı

Saat 9.00 – 12.00 Tohum Çalıştayı Yer: Belediye Düğün Salonu

Saat 13.00 – 14.00 Bayramiç Kadın El Ürünleri Pazarı Açılışı, Folklor Gösterisi ve Trans Kaz Dağları Yürüyüşçülerinin Şenlik Alanına Varışı

Saat 14.00 – 16.00 Yerel Tohumlar ve Yerel Tatlar Paneli
Moderatör: Av. Özlem Güneri
Konuşmacılar:
Defne Koryürek – Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar
İlhan Koçulu – Boğatepe Çevre Derneği
Prof. Dr. Türker Savaş – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Tayfun Özkaya – Ege Üniversitesi
Dr. Seçkin Kaya – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Mustafa Ülgen – Bayramiç Yeniköy Kaz Dağları Ekolojik Yaşam ve Tohum Derneği

Saat 16.00 – 17.30 Tohum Takası
Saat 17.30 Yerel Müzisyenlerin Gösterisi ve Kapanış.

Sabah 9.00 – 12.00 arası gerçekleşecek TOHUM ÇALIŞTAYI programı

A- Tohum ve Tohumculuk – Moderatör: Prof. Dr Tayfun Özkaya – Ege Üniversitesi

1- Tohumu tanıyalım (Köylük, Hibrit, GDO Terminatör tohumlar, Kısır tohumlar nedir, aralarındaki ayrımlar, farklar nelerdir?)
2- Tohumculuk Yasası
3- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gıda güvenliğimiz, Biyo çeşitlilik hakkı.
4- Gıda Egemenliği tarifi ve tohumla ilişkisi.
5- Tohum ve tohumculuğa yaklaşımımız, sorumluluklarımız ve yaşamımız içine alma biçimlerimiz ne olmalı? (Tohumu toprakta yaşatma ve bu tohumlardan yetişen gıdalarla beslenme vb.)

B- Katılımcı Sertifikasyon Sistemleri – Moderatör: Olcay Bingöl – Tohum İzi Derneği
(Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlkay Uçar’ın da katılımıyla)

1- Katılımcı sertifikasyon nedir / ne değildir?
2- Organik Tarım sertifikası sistemi ile arasındaki fark nedir?
3- Çanakkale’de bu sistemin kurulması için neler yapmalıyız?
4- Pilot uygulama için ilk adım ne olmalı/ ne olabilir?
5- Dünyadaki örnekler: Hindistan – Navdanya’lı çiftçiler, İtalya – Toskana bölgesi, La Campasina Çiftçi Hareketi

Ayrıca Çalıştay esnasında aşağıdaki sorulara da cevaplar aranarak tohum ve tohumculuk ve üretim konusu detaylı bir şekilde ele alınacak.

Agronomik Sorular
1- Genetik çeşitlilik nedir?
2- “Çeşit” nedir (hukuki tanımı yanında, agronomik tanımı)
3- Köylü çesidi ? yerli çeşit ? çeşit ? popülasyon ? varyete – tip (zeytinlerde tip var mesela) nedir? Aynı şey mi, farklı mı?
4- Islah ? biyoteknoloji (GDO?transgenik)?hibritleme?fenotipik tohum seleksiyonu (geleneksel tohum)
5- Fenotipik seleksiyon?genotipik seleksiyon
6- Tohum?tohumluk (grain ve seed karşılığında)
7- Köylü çeşitlerinde isimlendirme (farklı fenotipik ve hatta genotipik ürünlerde aynı isim:pembe domates gibi)

Hukuki Sorular
1- Tohumculuk yasası neyi düzenliyor: GDO ve köylü çeşitleri üzerine etkilerinin doğru, objektif yorumları (diğer ulusal ve uluslararası mevzuatla beraber yerli çeşitleri üretimi ve pazarlamasına etkileri)
2- Tohumculuk yasasını dengeleyecek (özellikle köylü çeşitleri lehine) yasal düzenlemeler neler olabilir (AB’nin Directive 98/95 EC gibi)
3- Bitki çeşitliliğinin kayıt altına alınmasına ilişkin Yönetmelik (2002/53 AB direktifi) ne diyor/ diyecek?
4- Tanım ve karşılaştırma: Tescil-patent-kayıt altına alma-sertifikasyon
5- Köylü çeşitleri tescil olur mu ? Neden olmaz? Nasıl kayıt altına alınabilir? Coğrafi işaret alabilir mi?
6- Tohumluk üretimi, takası ve satışında imkanlar, sınırlar (tohumculuk yasası ve küçük çiftçi yasası bir arada değerlendirilerek)
7- BM Biyolojik Çesitlilik Sözleşmesi ilk maddede geçen “genetik kaynakların kullanımından doğan yararların adil ve eşit paylaşımı” nasıl yorumlanabilir ve yolu nedir (Köy çeşitlerinin kayıt altına alınması buna bir araç mı, değil mi?
8- Gen kaçakcılığı (biopiracy) nedir? Sonuçları, etkileri?

Koruma, Üretim ve Pazara İlişkin Sorular
1- Gen bankaları (tohum bankaları): nerede, kaç çeşit var vb.
2- Yerel tohum bankaları anlamlı bir girişim mi? Yoksa yerinde üretimin devamlılıği hedefi yeterli mi?
3- Devletin gen (tohum) bankalarından kim, nasıl faydalanır (bir köylü gidip, bir köylu çeşidi tohumu alabiliyor mu, yoksa sadece ıslahcılar mı faydalanıyor?)
4- Köylü çeşitlerini kayıt altına alma prosedürü (kim başvurabilir, nereye, yolu nedir, ne kadar zaman alır, koşulları vb.)
5- Köylü çeşitlerini kayıt altına almanın köylüye faydası, gen çeşitliliğine faydası?
6- Tohumluk takasının avantaj ve dezavantajları, takasın faydalı olabilmesi için koşullar (çerçevesi, takasa konu olabilecek çeşitler ve takasın coğrafi kapsamı)?
7- Yerel (köy) çeşitlerinde pazar: yerli pazar-ulusal pazar-uluslararası pazar (organik tarımda olduğu gibi pazar üretimin lokomotifi mi, hangi pazar?
8- Kuraklıkla mücadelede yerli çeşitlerin tekrar gündeme gelmesi mümkün mu? Nasıl?

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir