5. Çanakkale Müzeler Buluşması Gerçekleşti

11 Mart 2013

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin 4. yıldönümü etkinlikleri kapsamında V. Çanakkale Müzeler Buluşması gerçekleştirildi.

08 -09 Mart 2013 tarihlerinde iki gün olarak gerçekleştirilen buluşmanın ilk günü etkinlikleri özel çağrılı olarak kentten ve kent dışındaki katılımcılar ile Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde gerçekleştirildi. İlk gün V. Çanakkale Müzeler Buluşması’nın kavramsal çerçevesi üzerine gerçekleştirilen sohbette, Yrd. Doç. Dr. Deniz Ünsal, Zehra Erkün, Derya Yücel, Deniz Koç, Mustafa Çakılcıoğlu, Mehmet Akif Işın, Musa Tombul ve yerelden katılımcılar ile gerçekleştirilen etkinlikte, gerçekleştirilecek olan sunumların öncesinde Kent Müzesi’nde Türkiye genelinden Çanakkale özeline Müzelerdeki koleksiyon oluşturma süreçleri hakkında görüşler paylaşılırken bu konulardaki yasalar ve mevzuatlarda incelendi. Özel Müzeler ve devlet müzeleri arasındaki yaklaşım farklılıklarının da tartışıldığı sohbette, kuruluş süreci yaşayan Müzelerin ilgi alanındaki obje ve eserleri nasıl etkiledikleri, buna bağlı olarak maddi ve manevi değerler oluşturarak piyasayı speküle edip etmediği konuları hakkında konuşuldu. Müzelerdeki koleksiyonların korunması ve bu konudaki çalışmaların yeterliliği hakkında da konuşulan sohbette, Çanakkale Seramik Müzesi’nin koleksiyon oluşturma yaklaşımları da tartışıldı. Bu tartışma ile Çanakkale Seramik Müzesi’nin yalnızca bir eser müzesi olmaktan öte somut olmayan kültürel mirasın görsel/nesnel, obje/bilgilere dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir çalışma olacağı katılımcılar tarafından değerlendirildi.

V. Çanakkale Müzeler Buluşması’nın ikinci günündeki etkinlikler ise 09 Mart 2013 tarihinde 10.30- 18.00 saatleri arasında Çanakkale Deniz Müzesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşması Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi koordinatörü Cevat İnce tarafından yapılan etkinlikte birinci oturumun moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Deniz Ünsal yaptı. Birinci oturumda Derya Yücel “Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu ve İstanbul’daki Sanat Müzeleri”, Zehra Erkün “Koleksiyona Kamunun Erişiminde Müzenin Sorumlulukları”, Musa Tombul ise “Müzelerdeki Koleksiyon Oluşumları ve Yönetimi ile İlgili Yürürlülükteki Kanun ve Mevzuatlar” konulu konuşmaları ile konukları Müze koleksiyonlarının oluşturulmasındaki esaslara dair bilgiler verildi. İkinci oturum ise Mustafa Çakılcıoğlu’nun “Adatepe Zeytinyağı Müzesi Koleksiyonunun Oluşum Süreci ve Yönetim Deneyimi”, Deniz Koç “Adalar Müzesi Koleksiyonu”, Cevat İnce “Çanakkale Kent Müzesi Koleksiyon Oluşum Süreçleri ve Çanakkale Seramik Müzesi için Koleksiyon Oluşturma Yaklaşımları” isimli sunuları Doç Dr. Cumhur Arslan moderatörlüğünde paylaşıldı. Üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Mustafa Şahin “Kazılar Sonrası Eserlerin Müzelere Transferleri ve Kazı Koleksiyonlarının Müzelerde Yönetimi”, Prof. Dr. Turan Takaoğlu “Komşu Yunanistan Örneği; Arkeolojik Kazılar, Koleksiyonculuk ve Müzeler”, Mehmet Akif Işın ise “Türkiye Arkeoloji Müzeleri Koleksiyonları Oluşumu ve Yönetiminde Yaşanan Problemler” isimli sunuları ile Arkeoloji Müzelerinin sorunlarına değinildi. Sunuların ardından forum ile devam eden etkinlikte V. Çanakkale Müzeler Buluşması’na katılan konukların soruları ile Müzelerin sorunlarına olan bakış açılar konuşuldu. Forum sonunda Kültür Bakanlığı’na bağlı ve Kültür Bakanlığı denetimindeki Müzelerin mevcut Müzecilik Mevzuatları ile bürokrasi ilişkileri ve bu ilişkilerde Müzelerin koleksiyonlarının topluma doğrudan ulaştırma işlevindeki rolü tartışıldı. Müze koleksiyonlarının günümüz teknolojisi ve iletişim imkanlarına uyarak sanal ortamda paylaşılabilir olmasının gerekliliği vurgulandı. Bağış, satın alma ile devir ve satılması konularında izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin hukuki, sosyal ve etik boyut içindeki durumunun değerlendirilmesi yapıldı. Forum sonunda yapılan temennilerde; beşincisi başarılı ile gerçekleştirilen Çanakkale Müzeler Buluşması’nın aralıksız devam etmesi, burada yapılan çalışmaların kent içindeki yansımalarının yanı sıra ulusalda pek çok tartışmaya altlık oluşturulduğu konuklar tarafından değerlendirildi. Önümüzdeki yıl, özellikle Türkiye’de yaygınlaşan Kent Müzelerinin tartışılması, Türkiye’de ilk kurulan Kent Müzeleri arasında yer alan, kuruluş süreci ve yaptığı çalışmalar ile yeni deneyimler üreten Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin deneyimleri üzerinden Türkiye’deki Kent Müzelerine yönelik bir buluşmanın düzenlenmesinin gerekliliği üzerine vurgu yapıldı.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir