7. Çanakkale Müzeler Buluşması Gerçekleşti

10 Mart 2015

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında VII. Çanakkale Müzeler Buluşması gerçekleştirildi. 7 Mart 2015 Cumartesi günü Kent Müzesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Çanakkale Müzeler Buluşması’nın bu seneki konusu “Yerel Tarih Çalışmaları, Kent Müzeleri İlişkileri ve Yeni Arayışlar” olarak belirlendi.

Üç oturum, bir forum şeklinde gerçekleşen sunumların kavramsal çerçeve konulu birinci oturumunda ilk olarak Tarih Vakfı’ndan Özlem Çaykent tarafından “Yerel Tarih Neden Önemlidir?” isimli sunum gerçekleştirildi. Program takviminde belirtildiği üzere programa katılacağı duyurulan Vangelis Kechriotis hastalığı nedeniyle programa katılamadı ama evinden Skype ile yapılan bağlantıda “Tarihte yerel tarih çalışmaları kurumları ve temel konuları üzerine bir değerlendirme” sunumu ile İngiltere’deki yerel tarih çalışmalarının evreleri ve akademik dünya ile olan ilişkilerini örnekleri üzerinden konuklarla paylaştı.

Çanakkale, resmi tarih ve yerel üzerinde isimli ikinci oturumda ise Güven Gürkan Öztan, Tarihi savaşa mahkum etmek; Çanakkale, propaganda ve çocuk yazını” isimli sunumunda Çanakkale’nin ulusal ve uluslararası tanınırlılığının baskın okuması olan 1915 Çanakkale savaşlarının politika ile kurulan ilişkisi ve çocuk yayını üzerinden oluşturulan dilin “iktidar” söylemini perçinlemedeki rolünün altını çizdi. Zeynep Güler ise “Çanakkale’de anılardan tarihe… hafıza ve mekan” isimli sunumunu paylaştı. Sunumunda özellikle savaş sonrası oluşturulan anı merkezlerinin özellikle 1930’lardan sonra başlayan ve günümüze kadar devam eden gelişimine dikkat çekti. Ve özellikle son yılarda oluşan savaş alanlarının yerel ve doğal izleri yerine savaşı tamamen araçsallaştıran ve mekan ile ziyaretçinin ilgisini kesen ve başka bir dil ile ziyaretçi üzerine tahakküm oluşturan dili yine alandan örnekler ile paylaştı. Bu baskın dilin günlük siyasi dil ile kaynaştırılarak özel tarihlerde icra edilen kutlamalara yansıması ile kentte ve ulusalda Çanakkale’ye ve savaşa dair algıya oluşturduğu baskıya dikkat çekti.

Yerel Pratikler başlıklı üçüncü oturumda ise Ali Rıza Avcan ile İzmir’deki Yerel Tarih Arayışları, Esra Danacıoğlu ile Yerel Tarih Grupları Deneyimi, Funda Çelebi Çetintaş ile Çanakkale Yerel Tarih Çalışmaları Süreci Deneyimleri konuşuldu.

Oturumların ardından ise planlanan forum gerçekleştirildi. Forum moderatörü Deniz Ünsal ve konuklar ile yerel tarih konuşulurken Müze koordinatörü Cevat İnce, Kent Müzesi üzerinden değerlendirmeler ve müzenin kuruluşu öncesi başlayan yerel tarih çalışmalarının arşivlenmesi dışında araştırma ve biriktirmenin yanı sıra deneyim ve sonuçların toplumlaşması ya da “Toplum ile birlikte yeniden üretilmesi süreçleri ne olmalıdır?” ve “Bu çalışmaları altında toplayacak çatı kurum nasıl olmalı?” sorularının yanıtları arandı. Forum sonunda konukların yanı sıra yerel katılımcılarında değerlendirme önerilerinde bir dizi toplantı ile bu sürecin genişleyen müzakerelere ihtiyacı olduğu değerlendirilmesi ve önerisi açığa çıktı. Bu kapmamda farklı ortaklıklar ile İstanbul’da da olmak üzere yeni buluşmaların örgütlenmesi, ulusal ve uluslararası deneyimlerle de buluşmaların zenginleştirmenin öneminin altı çizildi. Gelecek seneki toplantılarda deneyimlerin zenginleşmesine dair temenniler ile buluşma sona erdi.

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi Eyüp Görgüler Süreli Sergi Salonu’nda 11 Mart 2015 Çarşamba saat 18.00’da “Kentte Süngerciler” süreli sergisi ilk gün buluşması (sergi açılışı) gerçekleştirilecek.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir