AB Projesinin İlk Toplantısı Atina’da Yapıldı

AB Projesinin İlk Toplantısı Atina’da Yapıldı
23 Ocak 2019

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) yeni AB projelerinden olan “Yaşlılarda Ötekileştirmeyi ve dışlanmayı önlemek için Dijital Sağlık Okuryazarlığının arttırılması – Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy to prevent marginalization and exclusion” projesinin ilk toplantısı Yunanistan’ın başkenti Atina’da, üniversitemiz koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Yunanistan, Avusturya, İtalya, Portekiz ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden üniversite, enstitü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya üniversitemizi temsilen Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Alper Şener ve Doç. Dr. H. Fatih Aşgün katıldılar.

Toplantıda Avrupa’da giderek artan yaşlı nüfusun sağlık sorunlarına yönelik dijital dayanışma platformlarının oluşturulması tartışıldı.

Projenin içeriğine dair bilgiler veren Prof. Dr. Kemal Çelik “Günümüzde genel olarak Avrupalılar daha uzun yaşamakta; bu yüzden sağlık ve sosyal bakım maliyetleri 2050 yılında AB GSYİH’sinin yaklaşık % 9’una kadar artacak. Üniversitemizin koordine ettiği bu projede temel amaç, bilgi işlem teknolojilerinin (BİT) özellikle mali kontrol alanında iyi kullanıldığında sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde önemli destekler sağlayabileceğini biliyoruz ancak, bireylerin özel yaşamlarında mesleki pratikleriyle BİT ürünlerini ve hizmetlerini nitelikli yaşlanmak için etkin kullanabilmelerinin öğretilmesi gerekir. İşte bu bağlamda BİT, yaşlı Avrupalı vatandaşlara sağlık ve nitelikli yaşlanma için daha iyi ve daha ucuz hizmetler sunarak katkıda bulunabilecek önemli bir alternatiftir. BİT’in tek başına sunulmasının sağlık hizmetlerinin verimliliğini % 20 oranında arttırdığı tahmin edilmektedir. Ayrıca, BİT, yaşlı sağlığını daha iyi yönetmek için her yaştan kullanıcıyı güçlendirir. Bu nedenle sağlık ve refah için bilgi ve iletişim teknolojisi (e-Sağlık), Avrupa vatandaşlarına “e-Sağlık Eylem Planı 2012-2020”de vurgulandığı gibi, en kaliteli hizmeti sunmak için giderek daha önemli hale gelmektedir. İşte söz konusu projemiz bu bağlamda yenilikçi ürünler tasarlayıp geliştirecektir” dedi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir