Ali Asker Bal’dan “Arketip İmgeler” Resim Sergisi

27 Mayıs 2015

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Ali Asker Bal’ın son yıllarda ürettiği çalışmalardan oluşturduğu kişisel resim sergisi “Arketip İmgeler”, 25 Mayıs ile 5 Haziran 2015 tarihleri arasında Troia Kültür Merkezi’nde olacak.

Bal’ın son dönem işleri mitoloji, arkeoloji ve psikoloji dolayımında insanlığın kollektif bilinçaltına ait arketip imgeleri ele alıyor. İnsan evriminin ruhsal mirasını oluşturan arketipler; tanrı, toprak, ana, doğum, ölüm ve yaşam gibi diğer mitsel simgeleri içerir ve tüm bu arketipler çok sayıda imgelere kaynaklık ederler. Maddi evrende fiziksel varlıkları olmayan arketipler, insana içkin düşünme kalıplarıdırlar. Bu imgeler, insan ruhunun yaşam boyu süren yolculuğu hakkında bilgiler verir ve insan ruhunu sağaltıcı bir işlev görürler. Bal, insanlığın kollektif bilinçaltına ait arketipler olan evren/daire, güneş kursu ve çift boğa (ryton) formunu resimlerinin temel imgesi yapıyor ve toprak, bereket, yaşam döngüsü bağlamında ele alarak, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına dair referanslar eşliğinde sunuyor. Hattuşaş ve Sarissa kaynaklı imgeler Ani’den Ahlat’a, Hevsel’den Mezopotamya’ya zaman içinde değişmez gereçekliklere işaret ediyorlar.

“Arketip İmgeler”, kollektif bilinçaltına ait mitsel söylencelerin, sembolik iletilerin ve düşüncelerin dışavurumunu pentürel yorum düzeyinde denemeye girişiyor ve geçmiş ile bugün arasında değişmeyen tözsel gerçekliklere vurgu yapıyor.

[comu.edu.tr]

Filtreler:
Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir