Asistan Hekimler İsyan Etti!

26 Şubat 2014

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 gündür grev yapan Asistan Hekimleri’ne, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri, Çanakkale’de görevli Aile Hekimleri, Çanakkale Devlet Hastanesi Hekimleri ve Çanakkale Tabip Odası üyeleri destek çıktı.

Bugün ÇOMÜ Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen eylemde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri, Aile Hekimleri, Devlet Hastanesi Hekimleri ve Çanakkale Tabip Odası üyeleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları’nın 7 gündür grevde olduğunu belirten Çanakkale’de görevli Asistan Hekimleri; ekonomik, özlük hakları, halkın sağlık hakkı ve angarya çalışmaya karşı başlatılan iş bırakma eylemine destek verdiklerini ve aynı talepleri kendileri için de istediklerini dile getirdiler.

Basın açıklaması öncesinde hastanenin güvenlik yetkilileri ile kısa bir gerginlik yaşayan Asistan Hekimleri, ÇOMÜ Araştırma Hastanesi bahçesindeki eylemlerini sürdürerek taleplerini sıraladılar. Asistan Hekimleri yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer vererek yetkililere çağrıda bulundular:

“Her yıl sağlık hizmeti almak için cebinden yüzlerce lira para ödemek zorunda kalan, sabahın erken saatlerinde tek bir poliklinikte doktoru bekleyen yüz kişiden yüzüncü olan bir hasta için de, 36 saati aşan bir nöbetin sonunda uykulu gözleriyle birlikte sağlık hizmeti sunmaya çalıştığı hemşire için de, ileride mesleğini daha bilimsel koşullarda icra etmek istediği için servislerde-yoğun bakımda-acilde olanca bürokratik dosyanın arasından kafasını kaldırıp kendisinden bir şeyler öğrenmek istediği bir hoca ve akademisyen için de görevdir. Bu görev, asistan hekimlerin de içinde bulunduğu tüm sağlık emekçileri için maalesef geç kalmış bir görevdir. Batı Avrupa’da haftalık 40 saat çalışma hakkının 19. yüzyılda, yıllık izinlerin ve gece vardiyalarının 20. yüzyıl başlarında düzenlendiğini düşünürsek; asistan hekimlerin haftalık 94 saate kadar uzayan çalışma saatlerine ses çıkarmakta ne kadar geç kaldığını görebiliriz.Biz, ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi asistan hekimleri olarak İzmir’deki arkadaşlarımızı çok iyi anlıyoruz.
Hizmet üretimin neredeyse tamamını sırtlamak zorunda kalan İzmirli asistanların talepleri, bizim de taleplerimizdir. İzmir’deki asistan arkadaşlarımızı destekliyoruz. Biz de ÇOMÜ Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak,
Asistan hekimliğin temeli yasalarda açıkça belirtildiği üzere eğitim almaktır. Üniversite Hastaneleri ile Eğitim- Araştırma Hastanelerinin birincil amacı hasta bakmak olmadığı gibi, hasta bakım hizmetinin birincil sorumlusu da asistan hekim değildir. Kesintisiz devam eden poliklinik ve servis hizmetleri nedeniyle öğretim üyesi-araştırma görevlisi ilişkisi, seminerler ve eğitim saatleri kesintiye uğramaktadır. Kaliteli bir eğitim ortamı oluşturulması için yer, salon, yeni bina, yeni alet veya yüksek teknoloji değil; “zaman” istiyoruz.
Hastanemizde acil servis, poliklinikler, ameliyathane ve servislerde sağlık hizmeti sunumunun temel taşı haline gelmiş olan asistan doktorların emeğinin karşılığı, aldığımız ücretlere yansımamaktadır. Hastane gelirinin seneler içerisinde artış göstermesine, yine asistan hekimlerin çabaları sayesinde kesinti miktarlarının azalmasına ve enflasyon oranlarının giderek artmasına rağmen; döner sermaye ödemelerinde ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Asistan hekimlerin emeğine maddi veya manevi gereken değerin verilmesini ve insanca bir yaşam için gerekli olan ve emekliliğimize de yansıyacak sabit ücret istiyoruz.
Hastanemizde, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Dermatoloji vb. bölümlerde asistan hekim sayısının yetersizliğinden dolayı gece nöbeti tutacak hekim bulunamamaktadır. Ayda 10 ila 30 gün arasında değişen icap nöbetleri yazılmaktadır. Asistan hekime icap nöbeti tutturulması “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”ne aykırı olduğu gibi, olası malpraktis vakalarında da ciddi bir hukuksal boşluk doğuracaktır. Hastanemize asistan kadrosu istiyoruz.
Bizler performans sistemiyle çalışmaya mecbur edilmek, iyi doktor olmanın saatte kaç hasta baktığınla kaç tetkik istediğinle ölçülmesini, buna indirgenmesini istemiyoruz! Hasta bakımı yarış bahsi yapılamayacak bir konudur. Bizler hastalarımıza en iyi bakımı ve hizmeti vermek istiyoruz.
İzmir’deki arkadaşlarımızın sorunları sorunlarımız, amaçları amaçlarımız, dilleri dilimiz, yöntemleri yöntemimizdir. Onlar uyarmak için uyandılar, uyanmak için uyardılar.
Yetkililerden merhamet dilemiyoruz, dilenmiyoruz! Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz!”

Eylemde Asistan Hekimleri’ne destek verdiğini belirten Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Naci Hasanefendi ise, tablonun oldukça vahim olduğunu ifade ederek; “Ülkemizde son 10 yılda tıp fakültesi sayısı yeterliklerine bakılmaksızın 47’den 81’e, tıp fakülteleri kontenjanları 4500’den 11.000’lere çıkarılmıştır. Kontenjanlar arttırılırken eğitimin olmazsa olmaz gereksinimleri tamamen göz ardı edilmiştir. Bugün, sınıfı, amfisi, laboratuarı olmayan olanına da öğrenci sığmayan fakültelerde sağlık profesyoneli yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Siyaset kurumu her fırsatta nitelikli sağlık hizmetinden söz ediyor. Gelin,görün ki hizmeti verecek olanın sadece sayısı ile ilgileniyor. Eğitime yönelik derin sorunlar var. Tüm eğitimler amansız bir ezber düzenine dayalı. Şöyle bir bakıldığında ne mesleğe, ne eğitime saygı var. Ne adalet duygusu ne de meslek bilinci var” dedi.

Asistan Hekimleri, yapılan ortak basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir