Askeri Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

Askeri Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı
29 Haziran 2018

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki bir üniversiteye ilk defa Askeri Tarih alanında disiplinlerarası lisansüstü program açma yetkisi verildi.

ÇOMÜ’nün Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’na konuyla ilgili başvurusu olumlu değerlendirilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Disiplinlerarası olarak Askerî Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı’na bağlı Askerî Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; “Türkiye’de bu alanla ilgili meslekî çerçevede Harp Okulları bünyesinde lisansüstü çalışmalar yapılagelmekte iken Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak 2016 yılında kurulan Milli Savunma Üniversitesi, akademi dünyasının Askeri Tarih alanına katkısını daha verimli bir şekilde arttırılabilmesinin önünü açmıştı. Ülkemizde şimdiye kadar Yükseköğretim Kurumu’na bağlı hiçbir üniversitede, Askeri Tarih çalışmalarına dair lisansüstü seviyede bir anabilim dalı bulunmazken; Çanakkale Savaşları gibi önemli bir mücadelenin cereyan ettiği bu topraklarda yer alan ÇOMÜ’de, Askeri Tarih Araştırmaları programının açılması, ÇOMÜ Rektörlüğünün öncelikleri arasındaydı. ÇOMÜ Rektörlüğünün bu doğrultudaki girişimlerinin neticesinde; bölgesel özellikleri, tarih ile iç içe oluşu ve konuyla ilgili yetişmiş akademisyenlerin varlığı nedeniyle YÖK bünyesindeki bir üniversiteye ilk defa Askeri Tarih alanında disiplinlerarası lisansüstü program açma yetkisi verildi. Askerî Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ile bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalınarak, özellikle Çanakkale Savaşları ile ilgili arşiv vesikalarının okunup incelenmesi ile özgün çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Programın temel amaçlarından biri, disiplinlerarası çerçevede lisansüstü eğitim vermek ve Çanakkale Savaşları ile ilgili uzmanlaşma becerisi gösterebilen bilim insanları yetiştirmektir. Bir diğer amaç ise çeşitli disiplinlerin yardımıyla ve desteği ile konuyu bir bütün olarak tek çatı altında toplamaktır” dedi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan programın başvuru şartları, kontenjanı ve başvuru tarihleri için tıklayınız.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir