BAÜ ve ÇOMÜ Sosyoloji Bölümleri Arasında İşbirliği

11 Şubat 2013

Balıkesir Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “TR22 Güney Marmara Bölgesi Sosyal Yapı Araştırması” adlı proje kapsamında işbirliği yapmak üzere protokol imzaladı.

Balıkesir ve Çanakkale illerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını sorun ve potansiyeller bağlamında kapsamlı bir şekilde mercek altına almak, konuya ilişkin daha detaylı projelere bilimsel altyapı oluşturmak amacıyla hazırlanan projenin yürütücülüğü Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kadir Canatan tarafından yapılırken; araştırmanın Çanakkale ayağında ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Şeref Uluocak, Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Gökulu paydaş statüsünde araştırmacı olarak görev alacak.

Araştırma kapsamında Güney Marmara Bölgesi’nin mevcut nüfusu cinsiyet, yaş, engelliler, dezavantajlı gruplar, doğurganlık, ölüm hızları, intihar gibi parametreler üzerinden incelenirken; bölgedeki sağlık, sosyal hizmetler, spor, işgücü piyasası, tüketim, yoksulluk, gelir dağılımı ile konut ve suç durumu da detaylı olarak mercek altına alınacak. Bölge insanının geçim kaynakları, gelir ve harcama düzeyleri, yoksulluk durumu ve ekonomik yapının sektörel dağılımı gibi başlıklar da proje kapsamında ele alınan konular arasında yer alırken; araştırmadan elde edilen bulguların bölgenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sorunlarının tespiti ile potansiyellerin analizi bağlamında kullanılacağı ve 2014-2018 döneminde beklenen olası gelişmelere ışık tutacağı belirtildi.

İmzalanan işbirliği protokolüne ilişkin bir açıklama yapan ÇOMÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şeref Uluocak; “Proje, nüfus yoğunluğunun daha fazla olması nedeniyle Balıkesir Üniversitesi tarafından geliştirildi ve paydaş olarak bizden araştırmanın Çanakkale ayağında destek istendi. Biz de bulgularıyla bölgedeki toplumsal sorun ve potansiyellerin daha iyi araştırılmasına olanak sağlayacak bu sosyal yapı araştırmasına üç öğretim üyemizle destek veriyoruz” dedi. Bölüm olarak saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Uluocak “Bölümümüzde geçtiğimiz yıl farklı arkadaşlar tarafından kadına şiddet, yeni anayasadan beklentiler, engelliler, kent ve üniversite öğrencilerinin karşılıklı algısı, halkın kent sorunlarına bakışı gibi konularda yüz yüze görüşme tekniği ile saha araştırmaları yapıldı ve öğrencilerimiz bu araştırmalara aktif şekilde katıldı” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri ile gerçekleştirilen söz konusu araştırmanın bölgedeki bilimsel işbirliğine de katkı yapacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ünal Bilir ise “Bölgenin sorun ve potansiyellerini etraflıca tartışabilmek için paydaş ve perspektif zenginliğine sahip, interdisipliner nitelikli projelere ihtiyaç var. Bu bağlamda bölge üniversitelerinde görevli bilim insanları arasındaki işbirliğinin yaygınlaştırılması gerekli” şeklinde konuştu.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir