Bilgilendirme mi, Sitem mi ? Karar Sizin!

27 Temmuz 2015

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, 2015 Yılı Temmuz ayı bilgilendirme notu olarak yayınladığı açıklamada dikkat çeken sözlere yer verdi. “Çünkü bu tuzu kurular için söz konusu rant ise gerisi teferruattır.” sözlerinin yer aldığı metinde, AVM izinleri ve Hilton Otel tartışmalarına göndermeler yapıldı. Ve onay alınamayan, TOBB& ÇTSO ETÜ Eğitim Birimleri Üniversitesi hakkında “şaşırmadık, üzüldük” ifadesi kullanıldı.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin’in, yönetim kurulunun özellikle üyelerine seslendiği ve yapılan icraatler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu o açıklamadan ara başlıklar:

“1.5 yıldır gündemimizi meşgul eden seçim maratonu 07 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerle sona erdi.
İş dünyası olarak bu sürecin bir an önce sona ermesi ile gerçek gündemimiz ekonomiye dönmeyi arzu ederken sandıktan çıkan belirsizlik ortamı ile sonuç ekonomimize en sert bir şekilde yansımıştır.
Temennimiz 63. T.C.Hükümetinin kurularak ivedilikle göreve başlaması, ekonomide güven ve istikrar ortamının sağlanmasıdır.Ayrıca Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü,huzurunu bozmaya yönelik her türlü terörü de lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak Devletimizin bu saldırıların faillerine en kısa sürede yüce yargı önünde gereken cezayı ve hesabı verdireceğine inanıyoruz.Ülkemizin bu günlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Üstümüze oynanan oyunların üstesinden gelmek ancak birlik ve beraberlik ile mümkün. Tuzu kuruların, gelişim ve büyümeden rahatsız olanların, rant için her türlü kılığa girenlerin “şükür” dediği sonuçların bedelini ne yazık ki Milletçe ödüyoruz.
Çünkü bu tuzu kurular için söz konusu rant ise gerisi teferruattır. Kıyılar halkındır, yat limanı olmaz, trafik sıkışır, mania hattı diyenler, kruvaziyeri Çanakkale kaldırmaz diyenler şimdi nerede? Esnaf için üretilen projelere karşı çıkanlar 2 AVM izni verilirken ve en son ki icraatte nerelerdesiniz? Nerede manianız? Nerede trafik güvenliğiniz?”

Hiç Şaşırmadan, Üzülerek Karşılıyoruz

“TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yazısı okundu. 21.11.2012 tarihinde imzalanan TOBB& ÇTSO ETÜ Eğitim Birimleri Protokolüne istinaden Teknoloji Fakültesi ile Ticari Blimler Fakültesinin açılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 10.05.2013 tarihinde yazı ile başvuru yapıldığı ve henüz bir cevap alınamadığı belirtilerek gönderilen yazının iletildiği görüldü. Meclis toplantısında da sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Sayın Üyelerimiz, Yaklaşık 3 yıldır hemen her bilgilendirmemizde TOBB ETÜ 2 Fakültesi için tek beklenenin YÖK onayı olduğunu sizlerle paylaşıyoruz.

“Gerçekten YÖK’e iletildi mi”, “Başbakan’a ilgili Bakanlara sunuldu mu” diyerek neredeyse yapılan protokolün gerçek olmadığını ima edenler oldu. Hepsine gerekli cevapları belgeler ile görüntüler ile sunduk ama ne yazık ki zihniyet aynı olunca bakış açıları değişmiyor. Çok istediğimiz ve inşaat yapımı, tefrişatı dahil her türlü ihtiyacın Odamızın taahhüdünde olduğu, TOBB’nin sadece akademik kadro ve idari personeli sağlayacağı, YÖK’ün ise sadece onay vereceği 2 Fakültemiz için ne yazık ki olumu bir gelişme kaydedilemedi. Hiç inanmayanlar olmuş ki aslında bu hiç istememek demektir,hiç şaşırmadan üzülerek karşılıyoruz. Bu zihniyet yabancı değil çünkü.

Sayın Üyelerimiz, bu Şehre 2.Üniversite gelirse kim kazanacak? Çanakkale kazanacak, Çanakkale esnafı kazanacak.

Organize Sanayi Bölgesi’nin tahsis edilen alanla ve mevcut binamız ile ilgili yazılarına Odamızca iletilen cevaplara bilgilendirmemizin alt kısımlarında yer verilmiştir.”

Hiçbir suretle rant ve haksız kâr gözetilmemiştir

“Bekir Sıtkı Dağ Çanakkale OSB Yönetim Kurulu Başkanı konuda belirtilen 14.07.2015 tarih ve 232 sayılı yazınız ile yazı ekinde yer alan dilekçede belirtilen işlerin en kısa zamanda yerine getirilmesi arzusunda olunduğu belirtilerek ne zaman yerine getirileceği sorulmaktadır.
Bilindiği üzere Odamız, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız, 5174 sayılı Kanuna tabi olarak işlemlerini yürütmekte Kanun ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri eksiksiz ifa etmektedir. Bununla birlikte Odamızın temsili de gene 5174 sayılı Kanun uyarınca gerçekleşmekte olup söz konusu Kanunun 11. Maddesi ile Muamelat Yönetmeliği’nin 76. Maddesinde Odamızı bağlayıcı imzaların kimler tarafından atılacağı açıkça belirtilmektedir. Bu bilgi ile birlikte; resmi evrak giden no’su bulunmayan ve Oda antetli kağıdı olmayan düz beyaz kağıda yazılmış yazıda öngörülen tahsis şartları başlığı altında sıralanan maddelerle ilgili açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur:
1-“Tahsisi talep edilen parselin gereken ifraz ve harita işlerinin yapılması, gerekirse imar planı tadilatı iş ve işlemleri tüm masrafları ile beraber ÇTSO tarafından yapılacaktır.”
Tahsisle birlikte gerekli işler, bedelleri Odamızca ödenerek yapılmış, ayrıca tahsis yapılan alanda Hazineye ait 209 m2 arazinin bedeli olan 21.704,65 TL de Odamızca OSB adına Hazineye yatırılarak söz konusu alan satın alınmıştır.

2-“ÇTSO’ınca OSB girişinin sol tarafında yer alan mevcut bekçi kulübesi hacim olarak küçültülecektir”
Bu talebin hangi imar uygulaması ve fen kuralları gereği olduğu anlaşılamamıştır. İlgili mevzuatlar gereği günümüzde bu tür mimari yapıların çalışma güvenliği mevzuatları gereği iyileştirilmeleri ve metrekarelerinin arttırılması söz konusu iken böyle bir talebin akla ve vicdana uyan bir tarafı bulunmamaktadır.
3-“ÇTSO’ınca OSB için yapılacak pis su alt yapısı ve arıtma tesisine 75.000 TL tutarında katkı sağlanacaktır.
Öncelikle; o tarihten bu yana ortada katkı sağlanacak bir arıtma tesisi yapımı girişimi ve çalışması olmamıştır.
Bu sorun Odamızca gündeme taşınmış ve çözüm için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansından destek için başvurmak üzere yazılacak projenin tüm teknik alt yapı araştırmaları, hesapları vs. Odamızca hazırlanarak Müdürlüğünüze teslim edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun bu konuda teknik destek vereceği de Meclisimizin 28 Ocak 2015 tarih ve 19 sayılı Meclis toplantımızda Meclis Üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Yetkisiz bir şekilde oluşturulan tahsis şartlarının 3.maddesindeki 75.000 TL katkı talebi; OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 01.04.2015 tarih ve 116 sayılı yazıları ile onaylanan ve Odamızca hiçbir hukuki zorunluk bulunmamasına rağmen OSB’ye bila bedel yapılması sağlanan 95.834 TL tutarındaki işlerin marifeti ile ortadan kalkmış ve ayrıca 20.834 TL lik bir fark oluşmuştur.

4-“Ekte yer alan tahsis talep edilen parselin kullanım şemasını gösteren vaziyet planına uygun şekilde yapılanma yapılacak ve vaziyet planında gözüktüğü üzere OSB Yönetimi için 150 m2 lik bir OSB Yönetim Binası”;

Mevcut durumda OSB çalışanlarının işlerini yapabilecekleri ve tarafımızdan gerekli iyileştirmeleri de yapılmış olan idari ofisleri bulunmaktadır. Çalışan sayısı ve ihtiyaca bakıldığında yeterli olduğu görülmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; toplantı, eğitim salonu vs ihtiyacı var ise Odamız bünyesinde Tüm Çanakkale’ye, tüm alt yapısıyla birlikte hizmet veren salonlarımız bila bedel olarak kullanımınıza açıktır. Basiretli tüccarların temsil edildiği Odamız tarafından; ticari amaçlarda harcanacak her kuruşun, ticarette karşılığını bulması gerektiği konusundaki hassasiyetimizi ileterek, Ülkesini, Çanakkale’yi, Bayrağını ve tüm vatandaşlarını gönülden seven kişilerin temsil edildiği Odamızda israf ve gereksiz harcama mantığı yerine bilinçli ve karşılığını bulacak olan yatırımlar ve harcamalar yapılmasının görev edinildiğini hatırlatmak isteriz.
5-“Ayrıca ÇTSO tarafından inşa edilecek hizmet binası bünyesinde KOSGEB, TSE, İGEME, Patent Enstitüsü vb gibi kuruluşlara hizmet verebilecekleri özellikle mahal ayrılacaktır.”

KOSGEB İl Müdürlüğü Odamızın ısrarlı girişimleri ve ilk yıl Odamızın kira ve demirbaş desteği ile Çanakkale’ye getirilmiş olup kendi bütçeleri çıkması ile birlikte kendi tercihleri olan bir mekanda faaliyet göstermeye başlamışlardır.

TSE İl Temsilciliği görevi hali hazırda Odamıza verilen yetki çerçevesinde yürütülmektedir. Bununla birlikte TSE nezdinde girişimde bulunularak kendi personelleri ile hizmet verilmesi talebimiz mekan ve demirbaş, personelin servis ve öğle yemeği desteği de verileceği bildirilerek iletilmiş ancak gelen yazılı cevapta Çanakkale’de yeterli potansiyel olmadığından talebimizin olumlu karşılanmadığı bildirilmiştir.

İGEME ( İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi) 2011 yılında yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile tüzel kişiliği lağvedilmiş olup Dış Ticaret Müsteşarlığı ile birlikte Ekonomi Bakanlığına devredilmiştir.

Türk Patent Ofisi de aynı şekilde Odamızın irtibat noktası olarak hizmet vermesini yeterli görmüştür.

6-“Yine OSB’nin PTT ve Banka irtibat bürosu ihtiyacını giderecek bürolar ÇTSO tarafından inşa edilecek ana bina bünyesinde oluşturulacaktır.”

PTT 2013 yılında yürürlüğe giren Kanun ile görevlerinin yeniden düzenlenerek “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi” adı ile yeniden yapılandırılmış özelleştirilmiştir.

Banka irtibat bürolarının gelmesi için de hemen tüm bankalar ile görüşülerek talebimiz iletilmiş, ancak gerek Ticaret Sicil Müdürlüğü işlem hacimleri, gerekse OSB resmi verilerine göre üretimdeki firma ve çalışan sayıları dikkate alınarak yapılan çalışma sonucu fizibilite bulunmadığı iletilmiş, bırakın banka irtibat bürosu , bankalar ATM kurmaktan bile imtina etmişlerdir.

5174 sayılı Kanunun 11.maddesi ile Muamelat Yönetmeliği 76.maddesinde Odamızı bağlayıcı imzaların kimler tarafından atılacağı açıkça belirtilmektedir. Meclisten yetki almadan, bedeli belli olmadan verilen borçlanma taahhüdünün bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
Başlangıçta sadece hizmet binası olarak yapılması düşünülen inşaat, proje aşamasında geliştirilmiş ve sadece hizmet binası olarak değil ÇTSO Kongre Fuar Merkezi olarak tahsis kararında belirtilen tarihten çok önce bitirilerek Çanakkale’nin hizmetine sunulmuştur. Hiçbir suretle rant ve haksız kâr gözetilmemiştir. Binaya sahip çıkmak ve üyelerimize otopark sıkıntısı olmadan, eğitim vs dahil verilen tüm hizmetlerimizin kalitesini artırmak, komite toplantılarının daha verimli olmasını sağlamak amacı ile eski hizmet binası terk edilerek buraya taşınılmıştır. ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde hizmet veren 14 Oda personeli 185 m2 açık ofiste mesaisini yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı çalışma masası da aynı ofis içerisindedir. Hiçbir Organ üyesi ve personel için makam odası, özel ofis vs ayrılmamış tamamen kamu yararı güderek proje geliştirilmiştir.
Bilecik, Bursa, İnegöl, Balıkesir, Eskişehir, Konya vs illerde Odalara Organize Sanayi Bölgelerinde davet çıkarılarak sadece hizmet binaları için bedelsiz yer verilirken Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale OSB’ye tüm kamuya mal edilmiş bir Kongre Fuar Merkezi kazandırmış, OSB’ye hareket getirmiştir. 6000 üyeyi temsil eden Odamıza yer tahsisi için yetkisizce verilen taahhütler sorgulanırken sermaye şirketi bankalara bedelsiz yer verilmesinin taahhüdü ve beklentisi de ayrıca düşündürücüdür.
Oda faaliyetlerinin ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde yürütülmeye başlaması ile birlikte şehir merkezindeki binamız da tahsis amacına uygun kullanıma açılmış ve orası da ÇTSO Çanakkale Evi adı altında şehrimizin ve Ülkemizin hizmetine sunulmuştur. Çanakkale’den ve Ülkemizin her köşesinden sergilere ev sahipliği yapmakta, ziyaretçiler tarafından takdirle karşılanmaktadır.
Organize Sanayi Bölgelerinin yeterli doluluğa ulaştığında mevzuatında belirtildiği üzere ve Yönetim Kurulunda iken de hep birlikte görüştüğümüz üzere sanayiciler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanarak yerimizi üyelerimize bıraktık.
İlke edindiğimiz prensip gereği üyelerimize, Çanakkale ekonomisine ve Ülke kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığımız her projeye, her çalışmaya Yönetiminde olalım olmayalım sahip çıkmak destek vermek bizim görevimizdir, bizim işimizdir.
Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinin de İlimize ve Ülkemize daha faydalı ve verimli olması için, buradaki yatırımcıların memnuniyetinin artırılması için çalışmalarımız devam edecek, yararlı olacağına inandığımız projelerin de ısrarlı takipçisi olunacaktır.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir