“Bölgesel Kalkınma Politikaları Çanakkale’yi 18 Basamak Yükseltti”

09 Mayıs 2013

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Burcu Kılınç Savrul, uygulanan bölgesel kalınma politikaları sonucu Çanakkale’nin iller sosyo-ekonomik endeksinde 18 basamak atlayarak 24. sıradan 6. sıraya yükseldiğini söyledi.

ÇOMÜ BİİBF İktisat Bölümü Fakülte Seminerleri bünyesinde “Bölgesel Kalkınma Teorileri ve Politikaları: AB ve Türkiye” konulu bir sunum gerçekleştiren Dr. Burcu Kılınç Savrul, Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikalarının Avrupa Birliği’nin bölgesel kalkınma politikalarından etkilendiğini ve 1999’dan itibaren Türkiye’nin AB’den hibe şeklinde karşılıksız yardım aldığını söyledi.

Dr. Kılınç Savrul, Türkiye’de 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “AB 2003 yılı sonrasında 5 bölgesel kalkınma programı ve 2 sınır ötesi işbirliği programı ile Türkiye’de bazı illere destek sağladı. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2003 yılında oluşturduğu illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde 24. sırada olan Çanakkale, AB’nin uyguladığı Yunanistan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programı sonrasında 18 basamak yukarıya çıkarak 6. sıraya yükseldi.”

Sunumunda, AB fonlarının yeterince etkin biçimde kullanılmadığı görüşünü de paylaşan Savrul, bu durumun nedenlerini şöyle ifade etti; “Çok geniş alana ve sürelere yayılan programlar, pilot bölgeler seçilip yanlışlar analiz edilmeden uygulanmış. Bölgelerin avantaj ve dezavantajları belirlenmeden fonlar genel olarak belli alanlara tahsis edilmiş. Denetim eksikliği nedeniyle çıktılar yeterince belirlenememiş.”

Dr. Burcu Kılınç Savrul, fonların halkın düşünceleri gözardı edilmeden, bölgesel avantajların belirlenerek planlanması durumunda daha etkin biçimde kullanılabileceklerini belirtti.

BİİBF Didem Yaman Amfisi’nde gerçekleşen seminere öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

[comu.edu.tr]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir