“Bu belediyeler neden kapandı?”

11 Aralık 2015

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın ortak hazırladığı önergeyle 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesi sonucu yaşanan sorunların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması istendi.

Önerge, kanunun yürürlüğe girmesiyle Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçen illerde ve aynı zamanda kapanan belde belediyelerinin ölçek esasında hizmet alımında, buralarda çalışan personelin ve araç, gereç, teçhizatın naklinde, yöre halkının temsiliyetinde yaşanan sorunların henüz çözülememiş olmasından yola çıkarak hazırlanılmış.

Önergenin gerekçesinde; “özellikle yeni Büyükşehir Belediyelerinin, nüfuslarının çokluğu ve sınırların mülki idare sınırlarıyla bir olması nedeniyle yüz ölçümlerinin büyüklüğü bakımından yetersizliği hizmet sunumu açısından aksaklıklar yaşanmasına neden olmaktadır. Buna paralel olarak kırsalda yaşayan yurttaşların köy yerine, mahalle ismiyle saatlerce uzaktaki il merkezinden hizmet beklemesi mağduriyetlerin artması sonucunu doğurmuştur. Örneğin; kanunla birlikte, köye ait taşınmazlar ilçe belediyesine devredilmişken, aynı yere hizmetin önemli bir kısmını Büyükşehir Belediyesi götürmektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir hizmet için taşınmaz ve personel ihtiyacı, çoğu zaman karşılanamadığı için hizmet sunumunda aksaklıklar meydana gelmektedir.” diye belirtilmiş ve aynı zamanda belde belediyelerinin kapatılmasının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 5. maddesine aykırı olduğu vurgulanmış.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaşadığı sorunları hukuk yoluyla çözmeye çalışması, yine Çanakkale ve Denizli’de kapanan belde belediyelerinin sorunları da önergeye örnek olarak eklenmiş. Önergede bir de iddia yer almakta. Buna göre; 6360 sayılı kanun yerelleşme politikasından ziyade, kısır siyasi oy hesaplarıyla hazırlanmış, iktidar partisinin kazanamayacağı kimi belediyeleri kazanmak için kanunla özel olarak düzenleme yaptığı ileri sürülmüş.

Önerge yer alan Milletvekillerinin talepleri şöyle: “6360 sayılı kanunun büyükşehir, ilçe, belde belediyelerinin, il özel idarelerinin, köylerin ve mahallelerin yönetimi ve hizmet sunumu, yurttaşlarımızın temsiliyet ve hizmet alımı açısından doğurduğu sorunların araştırılması, konunun taraflarının ve uzmanlarının görüşlerinin alınması ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.”

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise araştırma önergesinde şunları dile getirdi:

“Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir hizmet için taşınmaz ve personel ihtiyacı, çoğu zaman karşılanamadığı için hizmet sunumunda aksaklıklar meydana gelmektedir. Bunlarla birlikte, kapanan belde belediyelerinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın “Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz.” hükmünü içeren 5. maddesine aykırı biçimde uygulamaya gidilmesi, demokratik yerel yönetim gelenekleriyle de bağdaşmamıştır.Çanakkale ilimizin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar, Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme, Kozçeşme, Yeniçiftlik, Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi, Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır, Merkez ilçesine bağlı Erenköy, Kumkale, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun, Hamdibey ve Pazarköy; Denizli ilimizin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük, Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva, Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahalleleri, belde niteliğini kaybeden ve bunun ardından mağduriyet yaşanan yerlerden sadece birkaçına örnektir.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir