Çan Termik Santrali TBMM Gündeminde

17 Aralık 2014

Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve KİT ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ali Sarıbaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Çan Termik Santrali’nin zarara uğratılması ile ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi.

Sarıbaş önergesinde şu ifadelere yer verdi;

2012 yılında Çan Termik Santralinde kullanılmak üzere gerekli olan kireçtaşının temin edilemediği için üretime ara verildiği, kireçtaşı yokluğu nedeniyle 28.08.2012 ile 15.12.2012 tarihleri arasında 3,5 ay süresince enerji üretiminin yapılamadığı bilgisi 2012 yılı Sayıştay Raporlarında yer almaktadır.

Kireçtaşı bakımından oldukça zengin olan ülkemizin 64 ilinde kireçtaşı üretimi yapıldığı bilinmektedir. Bu olanaklar içerisinde dahi gerekli kireçtaşı temin edilememiş ve santral enerji üretimine ara vermek zorunda kalmıştır. Bundan dolayı özel firmalardan enerji alınarak tüketicilere verildiği, bu nedenle de santralin 38.495.000 ABD Doları zarar ettiği bilgisinin, konuyla ilgili düzenlenen müfettiş raporlarında yer aldığı belirtilmektedir.

Buna göre;
1) Çan Termik Santralinin 2012 yılında ihtiyacı olan kireçtaşının temin edilemeyişinin nedenleri nedir?
2) Kireçtaşını zamanında temin etmeyerek, işletmenin 38.495.000 ABD Doları zarar etmesine sebep olanlar hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? Açıldı ise sonucu ne olmuştur? Bu konuyla ilgili olarak sorumlulardan disiplin cezası alanlar olmuş mudur?
3) Neden olan zararın, ilgililerden tahsil edilmesinin gerektiği tespiti konuyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda yer almış mıdır? Yer aldı ise zarara neden olanlardan bu zararın tahsili için herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?
4) 2013 yılı Ekim ayında Termik Santraller Dairesi Başkanı, Çan Termik Santralini zarara uğrattığı gerekçesi ile mi görevden alınmıştır? Görevden alınan Daire Başkanı şu anda hangi görevde bulunmaktadır?
5) Çan Termik Santralinde önemli büyüklükte zarara yol açan ilgililer hakkında suç durusunda bulunulmuş mudur?
6) Çan Termik Santrali için 1,5 milyon ton kireçtaşı temin işi, yapılan bir ihale KOLİN inşaat Firmasına verilmiş midir? Kireçtaşının zamanında temin edilmemesinin nedeninin bu ihalenin iktidara yakınlığı ile bilinen KOLİN inşaat Firmasına verilmesinin ilgisi olduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur?
7) 2012 yılı Sayıştay Raporlarının önerileri doğrultusunda, kireçtaşının piyasadan temini yerine, santralin mücavir sahasında kireçtaşı rezervine sahip ruhsat sahası temini ile kireçtaşı kırma-öğütme tesislerinin kurulması çalışmalarına başlanmış mıdır?

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir