Çanakkale Anten Kulesi Uluslararası Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Sonuçları

09 Aralık 2013

Çanakkale Merkeze bağlı Kalabaklı Köyü sınırları içinde kalan, 311 rakımlı bir tepede yapılması planlanan Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi için başlatılan Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması’nın ön seçim sonuçları ilan edildi. Seçilen sekiz yarışmacı ekip 15 Şubat 2014’te Çanakkale’nin yeni anten kulesi için tasarımlarını teslim edecekler.

Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması’na dosya gönderen 144 yarışmacı ekipten 130’unun değerlendirmeye alındığı belirtilirken, Jürinin 130 katılımcı arasından 8 ekibi belirlediği kaydedildi.

Çanakkale’nin yeni anten kulesi tasarımı için seçilen ekipler;

– Sou Fujimoto Architects
– Snohetta & Özer/Ürger Architects & Battle Mccarthy
– Ian Ritchie Architects & ARUP
– AL_A
– Powerhouse Company & IND [Inter.National.Design]
– TEGET
– OLAF GIPSER & ARUP & Deniz Aslan
– FR-EE/Fernando Romero Enterprise & KOTU+MAPmx Studio & Werner Sobek

14 projenin ise şartnamede belirtilen teslim tarihini aştığı ve geç teslim edildiği belirtildi.

ÇANAKKALE KARASAL-SAYISAL YAYIN KULESİ ULUSLARARASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI
Yarışmanın Amacı
Yarışmanın başlıca amacı, Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi’nin inşa edileceği alan ve içinde bulunduğu bağlam ile ilişkilenmiş, bir yandan bildik ve jenerikleşmiş anten kulesi tipolojilerinin sınırlarını zorlarken, diğer yandan konunun gerektirdiği teknik kısıtları gözetebilen bir yapının tasarımına dair fikirlerin açığa çıkmasına aracı olmaktır. Kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenek arasından nitelikli bir ürünün seçilebilmesi ve bu ürünün müelliflerinin saptanması ile güzel sanatların teşvik edilmesi, yarışmanın diğer amaçları arasındadır. Bu yarışmanın aynı zamanda meslek etkinliği alanındaki etik çerçeve değerlerinin yerleşik hale gelmesi ve mimarlık ortamının nitelikli olarak gelişmesi yönündeki hedefleri geliştirmesi beklenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dahilinde uluslararası, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Merkez, Kalabaklı Köyü sınırları içinde, kente hakim bir konumda olan, 311 rakımlı bir tepededir. Alanın mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığına aittir ve 1/1000 ölçekli imar planında, “Kamu Hizmet Alanı (Radyo-Televizyon Ortak anten ve Verici Sistemi)” lejandı içinde yer almaktadır.
İçinde yardımcı servislerin ve sosyal donatı alanlarının da yer aldığı bir “Karasal-Sayısal Yayın Kulesi”nin mimari tasarımı, bu yarışmanın konusudur.

Yarışma Takvimi
Ön Seçim Şartnamesi İlanı : 22.10.2013
Ön Seçim Son Başvuru Tarihi : 27.11.2013
Yarışmanın İlanı : 04.12.2013
Sorular İçin Son Gün : 20.12.2013
Cevapların İlanı : 27.12.2013
Projelerin Son Teslim Tarihi : 15.02.2014
Kargo/Posta İle Son Teslim Tarihi : 22.02.2014
Jüri Çalışması Başlangıcı : 25.02.2014
Kolokyum ve Ödül Töreni : 15.03.2014

Jüri Üyelerin ve Raportörlerin İsimleri

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri
Ahmet Çınar, Çanakkale Valisi
Ayhan Gider, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Yücel Atalay, Gökçeada Belediye Başkanı
Kenan Eliuz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Ömer Yılmaz, Mimar

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri
Emre Arolat, Mimar
Louis Becker, Mimar
Caroline Bos, Mimar
Arzu Erdem, Mimar, Prof.Dr.
Oğuz Cem Çelik, İnşaat Mühendisi, Prof.Dr.

Seçici Kurul Yedek Jüri Üyeleri
Murat Aksu, Y.Mimar
Melike Altınışık, Mimar
İsmail Morkoç, İnşaat Mühendisi

Raportörler
Serap Öbekci, Mimar
Pınar Gökbayrak, Mimar
Özgür Şahin, Elektrik Mühendisi

Raportör Yardımcısı
Arzu Eralp, Şehir Plancısı

Son Başvuru Tarihi
Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç 27 Kasım 2013, saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir.

Ödüller ve Ödeme Şekli
1.lik Ödülü: 100.000 TL
2.lik Ödülü: 80.000 TL
3.lük Ödülü: 50.000 TL
1.Mansiyon: 25.000 TL
2.Mansiyon: 25.000 TL
3.Mansiyon: 25.000 TL
4.Mansiyon: 25.000 TL
5.Mansiyon: 25.000 TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Çanakkale Valiliği tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir