Çanakkale Belediyesi’nden Baz İstasyonu Protestolarına Cevap

30 Nisan 2015

Geçen hafta düzenlenen baz istasyonlarına karşı eylemde CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a çağrıda bulunan ve “Baz istasyonlarını şehir dışına taşıma konusundaki” sözünü tutmalarını isteyen Çanakkale’de İDA Dayanışma Derneği üyelerine cevap geldi. Baz istasyonlarına yeni bir yer verilmediğini ve belediye encümen kararlarının devam ettiğini belirten Çanakkale Belediyesi yetkilileri; “Meskun mahallerden en az 20 mt uzakta olacak şekilde verilen ortak direk yerleri müktesep haklarda dikkate alınarak Encümen kararları ile devam ettirilmiş olup, yeni bir yer verilmemiştir. Söz konusu meclis kararına uygun hareket edilerek izinsiz olarak kurulan yeni baz istasyonu kuleleri kaldırılmıştır. Yine bina üzerinde izinsiz olarak yapılan baz istasyonları yapıları vatandaşlarımız tarafından gelen şikayetler üzerine gerekli incelemeler yapılarak Belediyemiz tarafından mühürlenmiştir. Mühürleme işlemini müteakiben konu mahkemeye intikal etmiş yıkıma ilişkin kesinleşen mahkeme kararlarının ardından yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu baz istasyonu yapılarından 9 adedinin Belediyemizce söktürülerek kaldırılması sağlanmıştır. Bu gibi işlemlerle ilgili devam eden çalışmalarımız olmakla birlikte, bu konularda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

İDA Dayanışma Derneği üyesi bir grup, 22 Nisan 2015 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi Set Boyu Caddesi’nde protesto eylemi düzenleyerek CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a sözünü tut çağrısında bulunmuştu. İDA Dayanışma Derneği Grup Sözcüsü Neslihan Ülkü Gül,burada yaptığı açıklamada ise “Sayın Ülgür Gökhan, bir yılı aşkın bir süre önce Çanakkale kent merkezindeki baz istasyonlarını şehir dışına taşıma konusunda söz vermişlerdi. Bizler Çanakkale’de yaşayan insanlar olarak bu sözün yerine getirilmesini beklerken var olan direklere yeni operatörlerin yerleştiğini görüyoruz. Çanakkale’nin değişik mahallelerinde, çoğu yerde evlerin çatılarında, bazı yerlerde kamufle edilmiş biçimde, bazen cami minaresi biçiminde spor sahasının dibinde, saat kulesi biçiminde Üniversitenin içinde, hastanelerin yanı başında, buradaki gibi çocuk oyun alanlarının içinde, parkların ortasında, pazar yerlerinde, toplu yerleşimlerin yanı başında onlarca baz istasyonu Çanakkale halkını tehdit ediyor. Yönetmeliklere, Danıştay ve Yargıtayın örnek kararlarına rağmen, insan sağlığına etkisi tartışılmaz halkın sağlığını başta kanser olmak üzere birçok konuda olumsuz etkileyen baz istasyonlarının evlerimizin tepesinden, yaşam alanlarımızın içinden, okullarımızdan, hastanelerin yakınından, çocuk oyun alanlarından ve parklardan derhal kaldırılmasını istiyoruz. Çanakkale’yi baz istasyonu cehennemi haline getiren tüm kurum ve kuruluşları uyarıyoruz. Bırakın yeni baz istasyonlarını kurdurmayı, ruhsat vermeyi tüm baz istasyonlarının sökülüp şehir dışına çıkarılmasını istiyoruz. Kepez Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi baz istasyonlarını nasıl yaşam alanlarının dışına çıkardıysa bu konuda, başta Çanakkale Belediyesi olmak üzere baz istasyonlarına ruhsat veren, yerlerini tahsis eden, enerjilerini sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara sorumluluk düşmektedir. Ülgür Başkan söz verdiğiniz gibi kent merkezinden baz istasyonlarını söktürmenizi bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“İzinsiz olanlar kaldırıldı, Yeni bir yer verilmedi”
Bugün konuya ilgili açıklama yapan Çanakkale Belediyesi yetkilileri; baz istasyonları ile ilgili alınan encümen kararlarının devam ettirildiğini söyledi. Belediyeye yapılan şikayetlerin değerlendirildiğini belirten yetkililer konuya şu açıklama ile açıklık getirdi:

“GSM Baz istasyonlarının kuruluş ve işletmesiyle ilgili olarak kamuoyunda oluşan endişeler ve yaydığı radyasyonun uzun sürede halk sağlığını olumsuz etkilediği yönündeki bilimsel uyarılar ve bu konuda açılan kişisel davalarla ilgili yargı kararları nedeniyle 05.08.2009 tarih ve 2009/126 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla “Telsiz Kanunu” ve “Telgraf ve Telefon Kanunu”na dayanılarak çıkarılan ve 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “10 kHz-60gHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile “Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında her türlü izin ve işlem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yapılmakla birlikte meskun mahallerde mevcut istasyonların GSM Operatörleri ile karşılıklı görüşülerek belediyece tespit edilecek kontrollü alanlara kaydırılması, yeni kurulacak baz istasyonlarının da Belediyemiz ile karşılıklı görüşme ve anlaşmalarla kurulum yerlerinin uygun bulunduğunun belgelenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Meskun mahallerden en az 20 mt uzakta olacak şekilde verilen ortak direk yerleri müktesep haklarda dikkate alınarak Encümen kararları ile devam ettirilmiş olup, yeni bir yer verilmemiştir. Söz konusu meclis kararına uygun hareket edilerek izinsiz olarak kurulan yeni baz istasyonu kuleleri kaldırılmıştır. Yine bina üzerinde izinsiz olarak yapılan baz istasyonları yapıları vatandaşlarımız tarafından gelen şikayetler üzerine gerekli incelemeler yapılarak Belediyemiz tarafından mühürlenmiştir. Mühürleme işlemini müteakiben konu mahkemeye intikal etmiş yıkıma ilişkin kesinleşen mahkeme kararlarının ardından yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu baz istasyonu yapılarından 9 adedinin Belediyemizce söktürülerek kaldırılması sağlanmıştır. Bu gibi işlemlerle ilgili devam eden çalışmalarımız olmakla birlikte, bu konularda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. GSM Baz istasyonlarının kuruluş ve işletmesiyle ilgili kamuoyunda oluşan endişelere ilişkin olarak; ilk kurulum aşamasında ilgili GSM firmaları tarafından gerekli ölçümler yapılmakta olup, ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirli periyotlarda ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlere ilişkin gerekli bilgi btk.gov.tr adresinden http://btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/spektrum_izleme_ve_denetleme/EDEVLET_BAZ_1.pdflinki ve e-devlet şifresi ile alınabilmektedir.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir