Çanakkale Dişhekimleri Odası’ndan Basın Açıklaması

12 Haziran 2012

Çanakkale Dişhekimleri Odası, Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kudret Uysal’ın bir yerel gazetede yayınlanan açıklamaları ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu. Açıklamada;

“7 Haziran 2012 tarihli Çanakkale’de yayımlanan bir yerel gazetede ilk sayfadan paylaşılan Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Kudret Uysal’ın açıklamaları ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatma geregi duyduk.

Meslektaşımız Dt. Kudret Uysal, söz konusu haberde Çanakkale’nin Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ne ihtiyacı oldugunu ve kısa sürede çok yol kat edildigini ve hizmet kalitesinde özel muayenehanelerle yarıştığını belirtmektedir.

Ancak aynı haberde ADSM’nin pek çok özel kurumdan daha üstün oldugu ve yapılan işlemlerdeki kalite sebebiyle “özellerin ADSM’ye çok kızdığı” hatta “bu kadar kaliteli yapmaya ne gerek var” seklinde tepkilerle karşılaştıklarını beyan edilmekte.

Bu noktada, tüm meslektaşları temsilen Çanakkale Dişhekimleri Odası olarak söz hakkı doğmuş olması sebebiyle bizim de sormak / söylemek istediklerimiz var.

Kendisi de uzun yıllar serbest muayenehanecilik yapmış olan Başhekim Uysal, özelde çalışan meslektaşlarının da ne derece özveriyle çalıştığını yakinen bilmektedir. Dolayısıyla meslek birliği fikriyle hareket edilmesi gerekirken, bu haber meslektaşlar arasında haksız rekabete ve taraf olmaya yol açabilecek talihsiz bir açıklamadır. Hiçbir serbest çalışan dişhekiminin ağız ve diş sağlığı sözkonusu olduğunda kaliteden taviz vermeyecegi aşikardır. Dolayısıyla her hekim hastasını maksimum özen, kaliteli ve en dogru malzeme ile tedavi etmek zorundadır.

Öncelikle bir kamu kurumu niteliğinde olan ADSM’de, kullanılan malzemelerin satın alınması Kamu İhale Kanunu’na tabidir. Söz konusu kanun, hepinizin malumu olduğu üzere en ucuz malzemenin alınması mantığı üzerine kuruludur. Bu durumda “birinci sınıf malzemenin kullanıldığı ve fiyatların komik düzeyde” olduğu kendi içinde bir çelişki barındırmaktadır.

Toplamda 28 hekimin çalıştığını ve günlük hasta sayısının 800 oldugunu belirten Sayın Uysal’ın beyanından hareketle, 8 saatlik bir mesai süresince bir dişhekimi bir hastaya ortalama 16-17 dk. ayırabilmektedir. ADSM’de meslektaşlarımızın insanüstü bir çabayla çalıştığını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ancak ortalama 16-17 dk. içerisinde verilen hizmetin de ne derece tatmin edici olabileceğini yoruma bırakıyoruz. Kaldı ki, hizmetin değerlendirmesini yapması gereken hastanın kendisidir. Ve tüm hastaların memnun ayrıldığı bir kurum serbest muayenehanecileri meslek birliği düsüncesiyle ancak mutlu eder.

Örnegin ortodontik tedavi uzun zaman ve pahalı malzemeler gerektiren bir tedavi şeklidir. Çocuklar için gerekli olan sabit tedavilerin yapılamadığı, sadece basit işlerin yapıldığı ve ADSM’ye gelen ortodonti hastalarının %90’ının sevk edildiği dogru mudur? Bununla birlikte Cerrahi bölümde de hangi cerrahi işlemlerin yapıldığı ve ne kadarının sevk edildiği açıklanmalıdır.

Tüm bunlar ışığında ADSM Başhekimi Dt. Kudret Uysal ile yapılan röportajın hem ADSM hem de söz konusu yerel gazete tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Meslektaşlarımız arasında haksız rekabete yol açabilecek bu haberi bir talihsizlik olarak degerlendirmekteyiz.”

ifadelerine yer verildi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir