Çanakkale’de 7. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Başladı

03 Aralık 2010

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ve ana teması “Hayırseverlik” olan ?7. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi? Çanakkale’de başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü Sevim Buluç Oditoryumunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başlayan kongre üniversitenin tanıtım filmi ve Grup Fuzuli?nin müzik dinletisi ile devam etti. Kongrenin açılışında bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, Sivil Toplum Kuruluşları konusunda üstlendiği özel misyonunu başarılı bir şekilde sürdüren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi?nin yedincisini düzenlediği Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi’nde ana tema olarak ?Hayırseverlik? konusunu ele aldıklarını belirterek, ?Öncelikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere tüm dünyada sivil toplum ve STK’lar yaşamın hemen her alanında kamuoyu oluşturma, eleştiride bulunma, karar birimleri üzerinde etkili olma, sorunları gündeme getirme ve nihayet ekonomik, toplumsal ve kurumsal sorunları çözme misyonlarıyla gündeme gelmişlerdir. Bu bağlamda, STK’lar, gelişmişlik ve kalkınmışlığın kamu ve özel sektörü oluşturan piyasa ile birlikte üçüncü dinamiği sayılmaktadırlar. Toplumsal dönüşümün önemli aktörlerinden biri olan Sivil Toplum Kuruluşları?nın işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmelerinde; hayırseverlik faaliyetlerinin harekete geçirilmesi, örgütlenmesi ve sürdürülebilirliliğine yönelik politika, yöntem ve modellerin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Toplumsal sektörlerin yüzyılı olarak ifade edilen 21. yüzyılda, bireyler ve kurumlar düzeyinde görülen hayırsever eğilimlerin kısa vadeli ve acil gereksinimleri karşılamaktan ziyade toplumsal düzeyde sosyal adaleti sağlayan ve sosyal değişimi tetikleyen çalışmalardan oluşması bu durumun bir göstergesidir. Bireylerin dini, vicdani veya duygusal güdülerinden hareketle yaptıkları bağışlarla gerçekleştirdikleri hayırseverlik faaliyetleriyle toplumların küresel düzeyde kalkınması, refah seviyelerinin yükseltilmesi ve daha geniş kitlelere uzun vadeli hizmetlerin sunulması mümkündür. Bu anlamda Sivil Toplum Kuruluşları?na toplumun geniş bir kesiminin desteği kaçınılmaz olmaktadır? dedi.

Rektör Akdemir, Sivil Toplum Kuruluşlarının hedef kitlelere belirli düzeylerde ve kısa vadeli hizmetler sunarak toplumun kalkınması için uzun dönemli çözümler üretme noktasında yetersiz kalabildiklerini de belirterek, ?Bu durum büyük ölçüde Sivil Toplum Kuruluşları?nın içinde bulundukları ortamın daha iyi değerlendirilmesi, mevcut durum tespitinin paydaşlara aktarılması ve karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümü konularıyla yakından bağlantılıdır. Aynı zamanda birey ve kurumların içinde bulundukları toplumun refah seviyesini artırmak için yaptıkları bağışların; eğitim, yoksulluk, fırsat eşitliği gibi alanlara katkı sağlamayı hedefleyen STK projelerinde etkin kullanımlarıyla da ilişkilidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, katkı ya da bağışların politik, ekonomik ve sosyal anlamda en az varlığa sahip olanların fırsatlarını çoğaltmak amacıyla yapısal değişiklikler yaratmak için çalışan STK?lara yönlendirilmesinin sosyal adaletin sağlanması noktasında önemli olduğudur. Böylece, acil gereksinimlere yalnızca kısa vadeli çözümler üretilmesi değil, çoğunlukla eşitsizlik ve güç dağılımı sorunlarına çözümler bularak, sorunların temel nedenlerine inilmesi mümkün olacaktır? dedi.

Dünyada her geçen gün artan bir yoksulluğun olduğunu da belirten Rektör Ali Akdemir, ?Bizler buradan dünyayı kim kurtaracak? sorusuna çözüm aramalıyız. Bu sorunu da Sivil toplum Kuruluşları?nın çözeceğine inanıyoruz. Bizce dünyayı hayırseverlik değiştirebilir. Bunu yapacak olanlar da Sivil Toplum Kuruluşları?dır? dedi.

?HAYIRSEVERLİK YAPILIRKEN YOKSUL KİŞİNİN ONURUNUN ZEDELENMEMESİ GEREKİR?

Toplantıda bir konuşma yapan Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık ise hayırseverliğini zenginden fakire kaynak aktarma olarak bilindiğini belirterek; hayırseverliğin önemine değindi. Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muharrem Erkek ise hayırseverliğini yapılması sırasında yoksul olan kişinin onuru zedelenmeden bu yardımını yapılmasının gerektiğini ifade ederken, Biga Belediye başkanı Mehmet Özkan da hayırseverliğinin bir sosyal davranış olarak ele alınmasının gerektiğini söyledi. ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kazım Kirtiş ise Türkiye?de Sivil Toplum Kuruluşları konusunda öncü bir fakülte olduklarını belirterek 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibarren STK bölümünü müfredata eklediklerini söyledi. Kongre Dönem Sözcüsü Yrd. Doç. Dr. Ayten Akatay ise 7.?sini düzenledikleri kongreye Türkiye ve yurt dışından çok sayıda konuğunu katıldığını belirterek, 1 yıllık hazırlık sonucunda gerçekleştirilen etkinlikte 49 bildirinin sunulacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından “STK’ların Hayırseverlik Misyonları” olarak belirlenen kongrenin ilk paneli gerçekleştirildi. Prof. Dr. Şükran Cirik?in oturum başkanlığında gerçekleştirilen panelde Gazeteci Ferai Tınç, Gençtur Yönetim kurulu Üyesi Hülya Denizalp, Biga Kaymakamı Fatih Genel, Tarihçi Lütfi Tınç, Başbakanlık Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kurumu Sosyal Yardım Başuzmanı Huriye Seven birer konuşma yaptı.
3 gün sürecek kongre 5 Aralık 2010 tarihinde sona erecek.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir