Çanakkale’de Kadınlardan Kürtajın Yasaklanması Tartışmalarına Tepki: “Kürtaj Haktır, Karar Kadınların”

07 Haziran 2012

Kadınlar kürtajı yasaklamak için başlatılan sürecin derhal durdurulması ve kadın bedeni üzerindeki eril denetimin ve baskının son bulması için Türkiye’nin dört bir yanında 8 Haziran Cuma akşamı eş zamanlı eyleme hazırlanıyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Çanakkale Kadın Platformu şunları belirtti:

“Araştırmalara göre, dünyada her yıl kürtaj olan 44 milyon kadının yarısı yasaklar nedeniyle yasadışı yöntemlere başvurmak zorunda. Yasaklar sağlıksız koşullarda kürtajın yaygınlaşması riskini beraberinde getiriyor.Dünyada her yıl yapılan kürtaj operasyonlarının yarısından fazlası yasaklar nedeniyle sağlıksız ortamlarda gerçekleşiyor. Bu, yılda en az 68 bin kadının ölmesi demek. Öte yandan kürtajın Türkiye’de arttığı yönünde hiçbir veri yoktur; tam tersine 1993’te 100 gebelikten 18’i kürtajla sonuçlanırken, bu oran 2008’de yüzde 10’lara gerilemiştir. 1994 ile 2011 yılları arasında 26 ülke kürtaj ile ilgili engelleri kaldırmaya yönelik adımlar atmışken, Türkiye’de yasaklanması veya kısıtlanması kabul edilemez. Güvenli kürtaj hakkının kullanımını sadece tıbbi zorunluk ve tecavüz durumlarıyla kısıtlamak, kadınların temel bedensel ve cinsel haklarını marjinalleştirmekte ve hakkın kullanımını mecburiyet koşullarına indirgemektedir.

Kürtajın yasaklanması veya süre ve koşullarının daha da daraltılması:
. Kadınların sağlık ve yaşam haklarının ihlalidir!
. Kadınların cinsel ve doğurganlık sağlıkları ve hakları ile ilgili karar verme haklarının ellerinden alınmasıdır!
. Kadınların eşit bireyler olarak görülmediği süregelen muhafazakar zihniyetin bir başka tezahürüdür!

Türkiye’nin de taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 16.1.e maddesine göre “kadınlar çocukların sayısına ve dünyaya getirilme zamanına serbestçe ve makulce karar verme hakkına sahiptir” Türkiye, hem kendi mevzuatı hem de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, cinsel ve üreme sağlığı hakları konusunda yeterli ve kapsamlı hizmetler sunmak ve bu hizmetleri erişilebilir kılmakla yükümlüdür.

Tüm bunlara rağmen son dönemde kürtajın yasaklanmasına dair başlatılan çalışmalar hiçbir bilimsel veriye dayanmamakta, bu vahim girişim dünya deneyiminin de gösterdiği gibi kürtaj oranlarını düşürmeyeceği gibi, güvensiz koşullarda kürtaja yol açarak kadın ölümlerini artıracaktır.

Biz kadınlar güvenli kürtaj hakkının kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerinde karar verme hakkının vazgeçilmez bir parçası olduğunun bilinciyle Türkiye’nin her tarafında kürtajı tartıştırmamak için, milyonlarca kadının yaşam hakkının ve kadın, erkek ve çocukların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme haklarının açık bir ihlali anlamına gelen kürtaj yasağına karşı çıkmak için mücadele ediyoruz.

Kürtajın yasaklanma girişimine karşı birçok ilde aynı saatlerde kadınlar sokaklarda olacak.
Bu nedenle Çanakkale Kadın Platformu olarak Çanakkaledeki tüm kadınları, kadın örgütlerini ve dayanışma içinde olacak herkesi bu eylemi birlikte örmeye, 8 Haziran Cuma akşamı birlikte olmaya çağırıyoruz.

KÜRTAJ HAKTIR TARTIŞTIRMAYIZ
BEDENİMİZ BİZİMDİR
Tarih: 08 Haziran Cuma Günü Saat: 19:00- 19:45 arası Salı Pazarından Cumhuriyet Meydanına Yürüyüş.
Saat: 20:00-24:00 arası Cumhuriyet Meydanında Tüm Türkiye’de Eş Zamanlı Canlı Bağlantılarla Gerçekleştirilicek Olan ” KÜRTAJ HAKTIR KARAR KADINLARIN” Eylemine Katılım.”

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir