Çanakkale’de Konaklama Sektörü Masaya Yatırıldı

20 Haziran 2012

Konaklama Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı Akol Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Karakaş, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Dernek Başkanı Ali Akol, İş Teftiş Bursa Grup Başkanı Yaşar Ata, Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakkı Alacaoğlu ile işyeri sahipleri ve işyeri temsilcileri katıldı.

AKOL: “EMEĞİN YANINDA DURAN VE UYGUN DAVRANAN KİŞİLERİZ”
En büyük istihdamı turizm sektörünün sağladığını ve diğer sektörleri de etkilediğini belirten ÇATOD Başkanı Ali Akol konuşmasında; “Biz Çanakkale otelcileri emeğin yanında duran ve uygun davranan kişileriz. Çalışanlarımız emeğini satmakta bizde karşılık vermekteyiz. Oteller 24 saat hizmet vermektedir. Asıl olan müşterinin yanında çalışanın değeridir. Yetişmiş eleman gücü bulunmuyor. Her alınan eleman sıfırdan yetiştirilmekte. Ancak maalesef yeterli iş gücü turizm sektöründe yoktu. Mesailer ödenmektedir. İlimiz kış turizminde yok olduğu için eleman azaltımı yapılmakta. Turizm 24 saat hizmet vermektedir. Yedi buçuk saat sınırlaması ile çalışma bizi de zorlamaktadır. Hiçbir eleman devamlı ayakta çalışıyorum diyemez. Özetle turizm ne zaman homojen olur ve yaz kış tam olarak çalışırsa ancak o zaman çalışan tam olarak emeğini alır. Hem iznini yaptırıp hem de mesai saatini doldurmaya karşı biraz anlayış bekliyoruz. Yapılan ve uygulanması istenen maddelerin karşısında değiliz. Ancak yapılması gereken iyileştirmeler herkesin yararına olacaktır. Kazanmadan paylaşım olmaz. Bu sektör insana insan ile hizmet vermektedir. Otelciler olarak bakanlığımızı arkamızda görmek istiyoruz. Bölgemizde bulunan oteller adına söyleyebilirim ki her türlü denetlemeye hazırız. Sadece çalışanların hayat bulduğu bir iş olamaz, biz bir bütünüz. Yapılan denetlemeler bizi rahatsız etmemiş aksine eksiklerimizi görmemize yararlı olmuştur. Tek tek otellerimizi denetleyen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Bu arada turizmde biraz daha esneyen bir SGK istiyoruz ki kimse otelini satmak yerine gitmesin. Bölgemizdeki oteller bencillikten uzak. Ama bizimde varlığımızın görülmesini istiyoruz” diye konuştu.

Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakkı Alacaoğlu ise, “Yeni Türk Ticaret Kanunuyla Türkiye’de ki iş ağı A’dan Z’ye değişecektir. Ulusal göstergelerimizin güvenirliliği düzelecek. Ticaret Kanunu girince zaman tasarrufu sağlanacaktır. Şirket genel kurullarının elektronik ortamda yapılacak olması çok önemli yeniliklerdir” dedi.

KARAKAŞ; “ÇANAKKALE’DE DOĞAN HER GENCİN ÇANAKKALE’DE DOYMAYA HAKKI VARDIR”
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Karakaş da toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bugün kentimizin kendine gelişim vizyonu çizdiği turizm konusunda bilinçlendirmeye katkı sunmak için bir aradayız. Turizmle ilgili sorunlara şahit olurken en büyük görenler yine turizmcilerdir. Çanakkale’de doğan her gencin Çanakkale’de doymaya hakkı vardır. Bu kentin üniversitesinden mezun olan gençlerin yine burada iş sahibi olması en büyük dileğimizdir. Çanakkale turizmdeki arz ve talep dengesini talep noktasında geliştirirse gelişim sağlanacaktır. Kentin sahip olduğu değerleri dünyayla buluşturmak istiyoruz. Herkesin önerisine sunduk ve katkılarını aldık. 12 ay turizme ihtiyacımız var ve Birçok Ege kenti başarılara tanıktır. Farklı destinasyonlarla günde binlerce kişilere hizmet verilebilir. Gereken yapılırsa potansiyele sahibiz”

GÖKHAN; “ÇANAKKALE’NİN GELİŞMEYE İHTİYACI VAR”
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise konuşmasına istihdamla ilgili sıkıntıların çok güzel anlatıldığını ancak, çalışanlar boyutunda toplantıya bir katılım olduğunu göremediğini söyledi Gökhan şöyle devam etti; “Ben, göremedim ama çalışanlardan temsilci aramızda var mı, bilmiyorum? Gördüğüm kadarıyla çalışanlardan kimse yok. Çanakkale turizm kenti olsun diye uğraşıyoruz Çanakkale’nin gelişme planında bu var teşvik ediyoruz ama istihdam sorunu var. Burayı bir fabrika olarak göremeyiz. İşçinin oturmasına göre bir uygulama yapamayız. Teşviklerden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Son teşvikten sadece adalarımız yararlanabiliyor. Çanakkale’nin gelişmeye ihtiyacı var. Ama kentte potansiyel yeteri kadar gelişmediği için teşviğe ihtiyacımız var. İşçilerin haklarından beraat ederek maliyetleri azaltmak uygun değildir. Daha çok istihdam için uğraşmalıyız. Özellikle turizm okullarından çıkan öğrencileri için bir şeyler yapılabilir. Olaya bu açıdan da bakılmalı genel ekonomik değerlendirme yapılmalı.”

VALİ TUNA; “TURİZM EKONOMİMİZİN GÖZBEBEĞİ”
Ülkede gittikçe önem kazanan çalışma şartları, istihdam politikaları, işyeri güvenliği, işçi ? işveren ilişkileri, ücretlendirme ve sosyal haklar konularında böyle faydalı bir toplantı düzenlemesinin memnuniyet verice olduğunu dile getiren Vali Güngör Azim Tuna, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Ülkemizin gelişmekte olan ülkeler arasında nispeten daha genç bir nüfus yapısına sahip olması, emek yoğun sektörleri, kalifiye işgücü piyasalarını, kalifiye işgücü arzını, istihdam politikalarını çok önemli hale getiriyor. Yüksek kalkınma hızıyla her geçen gün gelişmekte olan ülke statüsünden, gelişmiş ülke statüsüne doğru yol alan ülkemizde işçi işveren ilişkileri, sosyal barış, iş yeri güvenliği, kalifiye işgücü istihdamı, yüksek katma değer üretimi, global rekabet gücü çok büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan ben toplantınızı çok faydalı ve verimli buluyorum. Değerli katılımcılar; Avrupa Birliğinde son dönemde yaşanan borçlanma krizi ve özellikle İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde baş gösteren kronik işsizlik, Çin’in düşük ücrete ve agressif satış politikalarına dayanan üretim tarzı, ABD’nin de sanayi toplumundan süratle bilgi ve teknoloji toplumuna doğru kayması ülkemizin son 10 yılda dış ticaret politikalarında önemli değişimler yaşamasına sebep oldu. Özellikle Türkiye’nin ihracatının yarısını yapmış olduğu AB ülkelerinin ağır ve derin krizi bizlere çok farklı dersler ortaya çıkardı. Bir yanda işçi ücretlerinin ve sosyal hakların iyileştirilmesi planlanırken, Çin’le baş edemeyen AB ülkelerinden başta İspanya, Yunanistan ve İtalya’da ise işsizlik rakamları çok yüksek seviyelere ulaştılar. Bu yıl Yunanistan ve İspanyada işsizlik % 25’lere doğru yaklaşırken İtalya’da ilk defa % 10’ları geçen bir işsizlik oranı görülmeye başlandı. Bu nedenle bir taraftan iş güvenliği, iş barışı, sosyal haklar çok büyük önem arz ederken, diğer yandan da ekonomik istikrarın korunması ve dengeli gelir dağılımının sağlanması hükümetlerin en önemli hedefleri haline geldi. Dünya turizm piyasalarına uygun fiyatlarla rekabet edebilmek ve kalifiye işgücünü elinde tutabilmek, yine turizme bağlı olarak çalışan ulaşım, taşımacılık, restoran ve tedarik piyasalarına da dengeli destekler vermek ve hassas ayar yapmak gerekiyor. Bu krizlerin en önemli yansımalarından biri de Avrupa’da bir çok havayolu taşımacılığı firmasının iflasını talep etmesidir. Bir çok hava yolu firması da büyük sayılarda işçi çıkarmaya başladı. Ben buraya gelmeden önce OECD’nin 2011 yılı çalışma istatistiklerine baktım. Mesela krizden ağır yara alan İspanya’da bir işçinin yıllık ortalama çalışma süresi 1663 saat. Almanya’da ise 1419 saat. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Kore’de ise bu rakam 2193 saat. Ülkemizde ise bir işçinin yıllık çalışma süresi 1877 saat. Bu rakamlar bizlere sanıyorum çok önemli ipuçları veriyor. Çok önemli dersler veriyor. Bugünkü toplantınızda sadece konaklama sektörünü ele almamanızı istirham edeceğim. İlimizin önemli bir tarım potansiyeline sahip olması nedeniyle biraz da tarımdaki istihdam ve çalışma şartlarını, bayan ve engelli istihdamını, işyeri kazalarını özellikle tarımda sosyal güvenlik ve sağlık sigortalarını da ele almanızı istirham edeceğim. Bu alanda çalışmalarınız ve istatistikleriniz bizlere ışık tutacaktır. Yol gösterici olacaktır. Yine son dönemde hükümetimizin üzerinde çalıştığı yatırım teşviklerinin istihdamla ilgili bölümü, kıdem tazminatı fonundaki gelişmeler, sendikal haklar, toplu sözleşme, yeni sosyal haklar gibi konularda da bizlere bilgi paylaşımı yapmanızdan memnuniyet duyacağız. Bugün Bakanlar Kurulunun Yatırımlarda Devlet Yardımı ile ilgili kararı Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre Çanakkale 2. Bölgede yer aldı. Ancak Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimiz ise 6. Bölgede yer aldı. Oteller ve turizmle ilgili yeni teşvikler getirildi. Yatırım teşvikleri oldukça önemli. Bizlere bu konuda dünyadaki uygulamalarla ve ülkemizde bu alandaki çalışmaları da karşılaştırmalı olarak anlatmanızın çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ekonomik yapısında, istihdam politikalarında hem beyaz yakalılara hem de mavi yakalılara daha fazla ağırlık vermeye başlayan Türkiye son yıllarda özellikle sanayinin ihtiyacı olan ara insan gücü, usta ve teknik eleman yetiştirmeye daha çok önem vermeye başladı. Artan ihracatımız, büyüyen sanayimiz, ileri teknoloji gerektiren üretimlerimiz, yüksek katma değer üreten sektörlerimiz bizlere istihdam politikalarımızda yeni politikaları ve yeni teşvikleri gerekli hale getirdi. Turizm sektörü de bu anlamda hem yüksek katma değer üretmesi, hem işsizliğe büyük oranda çözümler üretmesi, hem de yüksek miktarda döviz girdisi sağlayarak cari çağımızın kapanmasına olumlu katkı sağlaması nedeniyle ekonomimizin gözbebeğidir. Özellikle bir alt sektör olarak konaklama ve ağırlama sektörleri turizmin ana sektörüdür. Lokomotifidir. Dinamosudur. İlimizin en büyük en önemli gelir ve istihdam kapısıdır. Bu nedenle de turizm sektörü çalışanlarının her biri ülkemizin gönüllü elçileri, tanıtım elçileri, pazarlama elçileridir.”

[Kaynak: canakkaleninrehberi.com]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir