Çanakkale’de Sağlık Çalışanlarından “Sağlıkta Dönüşüm” Programına Tepki

Çanakkale’de Sağlık Çalışanlarından “Sağlıkta Dönüşüm” Programına Tepki
26 Aralık 2008

Çanakkale’de sağlık çalışanları “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında gerçekleştirilen programa tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.

Diş Hekimleri ve Eczacılar Odası ile SES ve Çanakkale Türk Sağlık Sen’in de destek verdiği Devlet Hastanesi poliklinik kapısı önündeki basın açıklamasında bir konuşma yapan Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Gin, sağlıkta dönüşüm programına tepki göstererek, “Sağlıkta dönüşüm programı adı altında ülkemizde sağlık sistemi liberalleştirilmeye çalışılıyor. Bu düzen her alanda olduğu gibi insanımızın en kıymetli varlığı olan sağlığı ile uğraşıyor. Sağlıkta değişim adı altında, yaldızlı başlıklar ve isimler bularak, sistematik bir şekilde insan sağlığı ile ve kazanılmış sağlık hakları ile uğraşmakta, sosyal devletin sorumluluğu olan sağlık sorumluluğunu değişik başlıklar üzerinde neoliberal sistemin kucağına atmakta, hastaneler ticarethane, hastalar da müşteri haline getirilmektedir. Sağlık çalışanları olarak bizler buradan topluma ve idarecilere sesleniyoruz. İlk etapta sağlık hizmetlerini ağırlıklı olarak genel bütçeden finanse eden, koruyucu hekimlik ve birinci basamak sağlık sisteminin uygulanmasını istiyoruz. Bunun dışında özel sağlık alanında hekim bağımsızlığını korumak için muayenehanelerde, ayaktan teşhis ve tedavi merkezlerine karşı yöneltilen çökertme girişimlerinin durdurulmasını istiyoruz. Kamu sağlık kurumlarını şirketlere dönüştürecek, “Kamu Hastaneler Birlikleri Yasası”nın geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

Dr. Ersin Gin, konuşmasında Türkiye’de ağız sağlığına önem verilmediğini de belirterek, “Bu konuda ağız sağlığına önem verilerek Diş hekimlerinin sorunlarının giderilmesini istiyoruz. Bunun dışında aile hekimliği uygulamasının durdurulmasını ve 224 sayısı sosyalizasyon yasasının güncellenerek eksikliklerinin giderilip sağlık ocaklarına işlevsellik kazandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının, sözleşmeli olarak güvencesiz gelirle, tam gün köleliğe mahkum edecek bir tam gün çalışma düzenini istemediklerini de belirten Dr. Ersin Gin, “İş güvenliği ve işçi sağlığının korunması için işyeri hekimliği hizmetlerinin, iş yerlerinde istihdam edilen sertifikalı hekimler tarafından verilmesi uygun olacaktır. Haftada 40 saat ?İş güvenceli? çalışma ve bu çalışma karşılığında yılların emeğini hesaba katacak, emekliliğe yansıyacak yeterli ücretin verilmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle bu ekipte yer alan bütün çalışanların emeklerinin ve haklarının korunmasını istiyoruz” dedi.

İHA

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir