Çanakkale’de Yeni Yaşamların Genç ve Çalışkan Yardımcıları…

29 Mart 2016

Düşünsenize, ülkenizde bir savaş çıkıyor. Ve siz doğup büyüdüğünüz toprakları terk etmek zorundasınız. Yaşınız kaç olursa olsun, aileniz, akrabalarınız, komşularınız şimdi neredeler? Siz neredesiniz? Dilini, geleneklerini bilmediğiniz başka bir ülke size kucak açıyor. Ama orada sizi neler bekliyor? Bilmiyorsunuz. Ne yapıp edip şimdi ASAM-SGDD ile tanışın.

Uluslararasında “Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM)” adıyla tanınan; ama Türkiye’de daha çok “Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)” olarak bilinen kuruluş, 22 Aralık 1995 tarihinde Ankara’da kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı bir dernek olarak kuruldu. Bugün SGDD, 40 ofisiyle 37 ilde dosya çalışanları, psikologlar, sosyal çalışmacılar, sağlık eğitmenleri ve tercümanlardan oluşan kadrosuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara’daki Merkez Ofis tarafından koordine edilen faaliyetler; Adana, Afyon, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Van’daki ofislerde ve Çorum, Kastamonu, Burdur, Karaman ve Sivas illerini de kapsayacak şekilde yürütülüyor. Biz de bu kapsamda Çanakkale’nin genç ve çalışkan ekibi ile bir söyleşi gerçekleştirerek bölgemizdeki son gelişmeler hakkında bilgiler aldık. Çanakkale’de sessiz, sedasız çalışmalarını sürdüren ve toplam altı kişiden oluşan bu ekip, 2015 Eylül ayından bu yana kentimizde binlerce kişiye yeni yaşam şartları için hemen hemen her alanda yardımlarda bulundular. Diğer şubelerden farklı olarak sınır bölgesinde çalışmanın verdiği yoğunlukla başa çıkabilen bu kişileri, gelin biraz daha yakından tanıyalım ve neler yaptıklarını öğrenelim.

1

Ana Hedef Sığınmacı/Mültecilerin Sorunları

-Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma (SGDD), ulusal anlamda ASAM kısaltması ile bildiğimiz derneğin Çanakkale şubesi hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? ASAM, ne zaman Çanakkale’de göreve başladı, dernek kaç kişiden oluşuyor? Ve derneğin işleyiş şekli hakkında bilgi alabilir miyiz?

Öncelikli olarak SGDD(ASAM) Türkiye’den bilgi vermek isteriz. Derneğimiz 1995 yılında Ankara’da kurulmuş olup günümüzde yaklaşık 40 ofis ve 850 çalışan ile sığınmacılar ve göçmenler üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin çalışma ortağıdır.Bununla ilgili olarak dünyanın önde gelen sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmakta ve temel hedef olarak sığınmacı/mültecilerin sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır.Bu doğrultuda 2015 eylül ayında Çanakkale’de ASAM şubesi açılmıştır.Çanakkale ASAM ; avukat,psikolog,sosyal çalışmacı,iki tercüman ve ofis destek personeliyle birlikte altı kişilik bir ekipten oluşmaktadır.Kent mültecilerinin korunması ve sınır geçişlerinin kontrolü ve takibi adına çalışmalar yürütmektedir.

Kendilerine Destek Olan Bir Kurum Var

-Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Çanakkale’de bulunan sığınmacılar ve göçmenlere ne gibi desteklerde bulunuyor? Açıldığınız günden bu yana ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Özellikle dernekten talep edilen konular nelerdir? Size gelen şikâyetler ve öneriler arasında neler yer alıyor?

ASAM Çanakkale olarak, kent içerisinde yaşayan mültecilere psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık vermekte; bununla birlikte dil problemi yaşayan sığınmacılara tercümanlık desteği sağlamaktayız. Özellikle sığınmacılara, kendilerine destek bir kurumun olduğu bilinci oturtmaya çalışmaktayız. Bugüne kadar hijyen kitleri, kıyafet desteği gibi yardımlarla birlikte ilk ve orta öğretimde eğitim gören öğrenciler için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(BMMYK) işbirliği ile öğrencilere dönemlik maddi destek sağlamaktayız. Ayrıca jandarma, sahil güvenlik gibi kurumlarda da hassas durum tespiti yapmaktayız(yaşlı, hamile, refakatsiz çocuk gibi). Bununla birlikte en çok gelen taleplerin başında 3.ülkeye yerleştirme talebi olmaktadır.

Maalesef Bu Durumun Artacağını Öngörmekteyiz

-ASAM, önemli göç yolu olan Çanakkale’de ki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor, sizin gördüğünüz ve dikkat ettiğiniz en önemli konu ne oldu? Çözüm yolları için nelere başvuruyorsunuz?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 3. ülke talebi maalesef milyonları aşmış durumdadır. Ülkemiz bu durumda geçiş noktası olarak kullanılmakta; kullanılmaya devam etmektedir.Ortadoğu’daki son durumu ele alınca maalesef bu durumun artacağını öngörmekteyiz. Bunun önüne geçmek bir kurumun tek başına halledeceği bir durum değil.Uluslararası toplum ve devletlerin politikaları bunu engelleyebilir.Fakat biz kurum olarak Türkiye çapında ulaşabildiğimiz sığınmacı ve göçmenleri bilinçlendirmekte,çoğu zaman illegal yolların getirdiği felaketleri anlatmakta ve insanları illegal göçün tehlikeleri anlatarak vazgeçirmeye çalışmaktayız. Tabi bu noktada illegal göçün doğurduğu sonuçların ulaştırılması ile ilgili ulusal ve uluslararası medyanın kamu spotu oluşturması gerektiği kanaatindeyiz.

2
Çanakkale’de Suriyeliler Dahil 7 bin Sığınmacı Bulunuyor!

-Çanakkale’de yaşayan sığınmacıların psikolojik olarak değerlendirilmesi yapıldı mı? Sayıları, nüfus, yaş aralığı, yaşam koşulları ile ilgili istatistiki verileri toplayabildiniz mi? Örneğin Çanakkale’de yaşayan sığınmacı ve göçmen sayısı hakkında bilgileriniz bulunuyor mu? Ve bu kişiler daha çok hangi koşullarda yaşıyorlar? Hangi iş kollarında yaşıyorlar, eğitim ve demografik yapıları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Çanakkale’de Suriyelilerin dışındaki sığınmacı sayısı, yaklaşık olarak 3700’dür.Bunlara Suriyelileri dahil ettiğimiz zaman 7 bin civarı bir sayı ortaya çıkmaktadır. Psikolojik olarak sığınmacıları şöyle değerlendirebiliriz; Ülkemize sığınan kişilerin hepsi çeşitli sebeplerle gelmektedir. Bunlardan başlıca sebep şiddet ve savaştır. Dolayısıyla bu kişilerin çoğunun travma öyküleri vardır. Bunun yanı sıra ülkemize geldiklerinde buradaki hayata entegre olamamaktan dolayı çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar.

Umarız Ölümler Azalır Ve Gelecek Nesil Savaş Yüzünden Kayıp Nesile Dönüşmez

-ASAM’ın bölgedeki belli başlı hedefleri nelerdir? En çok hangi konu üzerine eğiliyorsunuz? Önümüzdeki dönem ile devlet politikalarını karşılaştırırsanız eğer gelecekte Çanakkale’de nasıl bir tablo bizi bekliyor?

Bölgedeki ana hedeflerimizden bir tanesi sığınmacıların sosyal hayata entegrasyonudur. Üçüncü ülke beklentileri maalesef burdaki sığınmacıları toplumdan soyutlamış durumda. Biz bu noktada sığınmacıları sosyal hayata entegre etme çabası içerisindeyiz. Bunun tek taraflı olmadığı,yerel toplumunda katkısı olması gerektiğinin farkında olduğumuzdan dolayı birkaç STK ile plan aşamasında olan projelerimiz sözkonusu.

-Bize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Ayrıca neden bu dernekte çalıştığınızı ve görevlerinizi aktarabilir misiniz?

Sosyal Çalışmacı Filip BALIKÇIOĞLU: Antakyalıyım. Bildiğiniz üzere Suriye ile komşu il olduğundan dolayı sığınmacı sayısının en yüksek olduğu böilgelerin bir tanesinden bahsediyorum.O bölgede yaşanan trajediyi gören biri olarak göç hiç tahmin etmeyeceğim bir şekilde ilgi alanım oldu ve bu doğrultuda ASAM ailesine katılarak bu alanda çalışmaya başladım.
Psikolog Büke TOZLU: Hem Çanakkale’deki yerleşik mültecilerle hem de yasadışı yollarla geçmeye çalışan kişilerle görüşmeler yapmaktayım. Sahada birebir kişilerle çalışmak, göç ve travma üzerine yoğunlaşmak istediğim için bu dernekte çalışmak istedim.
Avukat Gözde TOKYAY:Mülteciler hukuku alanında çalışmak ve sahada görev yapmak üzere her türlü hukuki desteği sunarak kişilere sığınma prosedürü ve Türkiye’deki ululararası koruma mekanizmaları konusunda destek olmak amacıyla Asam’a katıldım.

-Son olarak sizin eklemek istediğiniz konular nelerdir, duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin 20 Mart’tan sonra geçiş yapan mültecilerin iadesi konusunda yaptığı anlaşmadan sonra bizde çalışmalara başladık. Çanakkale’de Ayvacık bölgesine yerleşimler yapılacak. Bu konuda NATO ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri gerekli tüm çalışmalarını arttırarak devam ettiriyorlar. Rakam vermek gerekirse Ocak 2015 başında 5.500 kişi Yunanistan’a geçti. Ocak 2016’da ise 66.000 kişi Yunanistan’a geçti. 2014 yılında toplam 15 bin kişi, 2015 yılında toplam 91 kişi illegal yollardan yurt dışına çıktı. Bu demek oluyor ki günde 2.200 kişi Yunanistan’a geçmeye çalışıyor. Bir başka travmadan, diğerine geçiyorlar. Umarız ölümler azalır ve gelecek nesil savaş yüzünden kayıp nesile dönüşmez.

sonasam
SGDD-ASAM Hakkında

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nin temel amacı Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak ve temel hak ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana, SGDD çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır.
SGDD, mülteci ve sığınmacılara, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet sağlamaktadır. SGDD ayrıca ulusal ve uluslararası göç hareketlerini tahmin etmek amacı ile ulusal ve uluslararası krizlerin analizlerini yaparak alandaki akademik çalışmalara da katkıda bulunmaktadır.
SGDD, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures ve UNITED for Intercultural Action üyesidir.

Çanakkale SGDD / ASAM Şubesi İletişim

Adres : İsmetpaşa Mahallesi, Hacıoğlu Sokak, No:66/A Merkez/ÇANAKKALE
Telefon : +90 286 213 13 19

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir