CHP’Lİ ERKEK’TEN ÇARPICI ÖNERGE KONUŞMASI!

22 Aralık 2016

AKP ve MHP’nin birlikte sunduğu yeni anayasa paketi TBMM Anayasa Komisyonu’nda tartışmalı bir şekilde görüşülmeye devam ediyor.

TBMM Anayasa Komisyonunda, CHP ve HDP’nin, “Anayasa değişikliği teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin” önergeleri kabul edilmedi, teklifin görüşmelerine tümü üzerinden devam edilecek. Dün CHP ve HDP, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin iki ayrı önerge verdi. Anayasa Komisyonu görüşmelerinde yer alan Çanakkale CHP Milletvekili Muharrem Erkek’te, bu önerge hakkında söz aldı.

“Atayacak Oğlu Atayacak”
Karşılıklı atışmalar şeklinde devam eden toplantıda konuşan Muharrem Erkek, ilk olarak parlamenter sistemin önemine vurgu yaptı. Erkek; “Evet sistem tartışmaları her zaman yapılıyordu. Ama bize şimdi sunulan anayasa değişikliği paketi, hangi sistemi öngörüyor anlamıyoruz. Parlamenter değil, başkanlık değil, meclis hükümeti değil, yarı başkanlık sitemi hiç değil. Bu başkanlık sistemi değildir. Anayasanın ikinci maddesini yok ediyorsunuz. Neden başkanlık sistemi değildir, çünkü başkanlık sisteminde başkanın yaptığı tüm atamalar onaya tabidir. Şimdi seçilen cumhurbaşkanı; valileri, rektörleri, yüksek yargıçları, atayacak oğlu atayacak. Meclisin onayına tabii tutmayacaktır. Bildiklerimizi konuşmamız gerekiyor, burada çocuklarımızın geleceği söz konusu. Egemenliği tek elde topluyorsunuz” dedi. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, ayrıca dünyada parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen tek bir ülke olmadığını öne sürerek, “Başkanlık sisteminin ABD’de başarılı olmasının nedeni, orada eyalet sistemi var, eyaletler karar veriyor orada” diye konuştu. Muharrem Erkek konuşmalarını şu şekilde sürdürdü;

“Bakın, ben size bir şey söyleyeceğim. 126’ncı maddenin son fıkrası. Bütün merkezi idari teşkilatın kuruluşu, görevleri, sorumlulukları, teşkilat yapısı kararnamelere bırakıyorsunuz. Yani bütün devleti tek bir kişi, tek imzayla şekillendirebilecek devletin tekelleşmesi, bir elde bütün yetkileri toplamak. Hâlbuki idari bir bütündür ve yasayla düzenlenir. Bu temel kuraldır, bütün sistemlerde. Neden yapıyorsunuz bunu, bunun bir izahı olmalı? Bu demokratik devlet düzenini yok eder. Bakın, kısa kısa geçiyorum, yarın uzun uzun konuşacağımız için. AKP’nin seçim bildirgesinde de önemli hususlar var, onları da yarın konuşuruz. Şimdi, yürütmede tekleşme yaratıyorsunuz. Yürütmede tekleşme ki Cumhurbaşkanını halkın seçmesi böyle bir sonucu doğurmayabilir, böyle bir zorunluluk yok dünyada, böyle bir zorunluluk yok. İşte Avrupa’da örnekler verdim. İrlanda Cumhurbaşkanı halkın seçtiği Cumhurbaşkanıdır İrlanda Anayasasında hüküm var. Senatonun onayı olmadan. başken Dublin’in dışına çıkamıyor İrlanda Cumhurbaşkanı, halkın seçtiği bir adam bu. Neden? Çünkü parlamentodur her şey, parlamento. Siz burada parlamentoyu işlevsizleştiriyorsunuz. Kararnamelere bırakıyorsunuz her şeyi. Diyorsunuz ki: “Ya yasa yaparsa Meclis kararname hükümsüz kalır.” Yapamazsa ne olacak veya yapmazsa? Burayı da geçiyorum hızlı hızlı. Bakın, yargı… Hukuk devletini yok ediyorsunuz Anayasa 2’nci madde. Neden? HSYK’nın yarısını Cumhurbaşkanı belirliyor ve onaya tabi değil, hiçbir onaya tabi değil, belirlediği kişiler. Anayasa Mahkemesi 15 kişi 12’sini Cumhurbaşkanı belirliyor. Nasıl bağımsız yargı? Nasıl hukuk devleti olacağız? Nasıl olacağız? Cumhurbaşkanının veya bakanların yargılanıp yargılanmaması benim için önemli değil -bakanlar önemli de- Cumhurbaşkanı isterse hiç yargılanmasın çünkü fren denge mekanizmasıyla hiçbir ilgisi yoktur onun. Fren denge mekanizması dediğiniz atamaların onayıyla ilgilidir, başka denetimlerle ilgilidir. Meclisin bütün denetimini yok etmişsiniz. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en temel görevi nedir? Kararname çıkartma yetkisi vermek yürütmeye. Onu da kaldırıyorsunuz. Cumhurbaşkanlık kararnamelerin anayasada bile belirlenmemiş, pakette bile belirlenmemiş, konusu kapsamı şekli, o kadar geniş ki. Bakın, birçok anayasa hukuku uzmanı makale yazdı lütfen okuyun, diyorlar ki: “Monograsi” geliyor cumhuriyet bitiyor çünkü bütün egemenliği sarayda topluyorsunuz, bir kişide topluyorsunuz. Bu kişi kim olursa olsun hiç önemli değil zaten hepimiz faniyiz, bugün olacağız yarın olmayacağız. “Monograsi” bu, cumhuriyet değil. Ki Milliyetçi Hareket Partisinin biz cumhuriyet konusunda ve devletin nitelikleri konusunda hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Böyle bir pakete çok mutluyuz teklife imza atmadı Milliyetçi Hareket Partisi. Konuşmuş olabilir, tartışmış olabilir ama teklife imza atmadı, bu çok önemli, bu gerçekten çok önemli çünkü şu anda hukuki bir sorumluluğu yok. İmza atsaydı farklı bir noktada olacaktı. Onun için bu teklifin mutlaka ve mutlaka çok sağlıklı bir şekilde yeniden değerlendirilip hatta Anayasa Komisyonu bunu yapmalı.”

“6 Milyon Kişinin Önemi Yok Mu?”
Toplantıda MHP’nin 7 Haziran seçimlerinde kullandığı seçim bildirgesinden bir kesitte okuyan Muharrem Erkek, “Seçim bildirgenizde parlamenter sistemi Türk milletine en uygun sistem olarak göstermiştiniz. Ve orada, Türkiye Cumhuriyetini kuruluş esaslarından koparacak, başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerini reddediyoruz yazmıştınız. Bu sizi bildirgeniz, size 6 milyon kişi oy verdi. Bu seçmen iradesinin sizin için hiç mi önemi yok” dedi. Toplantı karşılıklı tartışmalar ile devam etti. Konuşmaların ardından Komisyon Başkanı Şentop, “teklifin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin” CHP ve HDP’nin önergelerini ayrı ayrı oya sundu. Önergeler, oy çokluğu ile kabul edilmedi.

“Kapalı Kapılar Ardında Tartışılamaz”
Öte yandan CHP’li Muharrem Erkek komisyon salonundan danışmanların ve görsel basının çıkarılma önerisini eleştirdi. CHP Milletvekili Muharrem Erkek usulle ilgili söz aldı. Erkek “Danışmanlar ve görsel basın çıkmamalı. Aksine STK’lar da gelmeli. Yurttaşlar STK’lar herkes gece gündüz bunu takip edilebilmeli. Burada tarihe not düşüyoruz. Görsel basın da burada olmalı, sivil toplum örgütleri de burada olmalı. Türkiye Barolar Birliği’ne haber verildi mi? Onlar da burada olmalı. Egemenlik milletten alınıp tek kişiye veriliyor. Böyle bir paket kapalı kapılar ardında tartışılamaz. Ben danışmanımla birlikte çalışacağım elbette. Lütfen salonun değiştirilmesi için bir çözüm bulunuz ” ifadelerini kullandı.

CHP’li Muharrem Erkek, komisyondaki o anları ise Twitter hesabından paylaştı:

1

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir