Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi, eğitmenlerine yönelik olarak drama alanında eğitici eğitimi programına başladı.

Haftada üç gün programlanan ve Çanakkale Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Şahinde Nehir Uzun tarafından yürütülecek olan eğitim; “Tanışma ve Bireysel Özellikler”, “İletişim ve Etkileşim”, “Grup İletişimi ve Etkileşimi”, “Duyu Çalışmaları ve Duyular”, “Bedene Dayalı Çalışmalar”, “Materyal Oyunları”, “Kendini ve Başkalarını Anlamanın Yolları: Empati”, “Öz Yönetim ve Kendini Gerçekleştirme”, “Rol Oyunları ve Alıştırmaları” modüllerini içeriyor.