ÇOMÜ Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurulu Çalışmalarına Başlandı

02 Haziran 2018

ÇOMÜ Senatosunda 28.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmesi ile Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından atanan Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurulu çalışmalarına başladı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından atanan bir başkan, 4 akademisyen, Çanakkale Teknopark temsilcisi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi olmak üzere 7 kişiden oluşan Kurul’un Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, asil üyeleri ise Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ay, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Kılıç, Rektörlük Hukuk Müşavirliği Avukatı Hasan Basri Çelik, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş Genel Müdürü Erkan Bil ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi ise Engin Erdoğan oldu. Kurul’un ilk toplantısında alınan karar ile Kurul raportör ve sekretaryasına Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü çalışanı İbrahim Çölgeçen görevlendirildi.Kurul Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem yaptığı açıklamada; “Akademisyen, idari personel ve öğrencilerimizin çalışmalarının katma değere dönüşmesi için Üniversitemiz Senatosu’nca yürürlüğe sokulan ve bu yönergeye göre oluşturulan Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurulumuz Üniversitemizin fikri ve sınai haklar konusunda geliştirilmesi ve Üniversitemize bildirimi yapılan buluşlara ilişkin kararları almak için çalışmalarına başlamıştır. Üniversitemizde yapılan akademik çalışmaların katma değere dönüşmesi, bölgemiz ve ülkemiz için önem arz etmektedir. Bu kapsamda buluş sahibi çalışanlarımıza buluşlarını Üniversitemiz adına Kurulumuza bildirmelerini ve çalışmalarını ülkemizin gelişim sürecinde kullanıma sunmalarını ve bunu gerçekleştirirken aynı zamanda maddi olarak kazanç elde etmelerini bekliyoruz” dedi.

Buluş Bildirim Yükümlülüğü Okundu

Toplantıda ayrıca kurul hakkında verilen bilgide; “22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile üniversitelerin kurumsal olarak patent sahibi olabilmeleri, lisans sahibi olarak gelir elde edebilmeleri ve buluşu yapan öğretim üyelerinin de patent haklarından pay alabilmeleri yasalaştırılmıştır. Aynı kanuna göre, akademisyenlerin üniversitenin kaynaklarını kullanarak elde ettiği buluşları hizmet buluşu olarak ele alınmakta ve buluşları rektörlüğe ya da rektörlüğün yetkilendirdiği birime bildirmeleri gerekliliği akademisyenin sorumluluğuna verilmektedir. Üniversitemizde akademisyen, idari çalışan ve öğrencilerimiz buluş bildirimlerini Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurulu sekretaryası görevini yürüten Üniversitemiz Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğüne yapmaktadır.Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde yerini alması için çalışmaların devam ettiği Üniversitemizde, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi’nin hazırlık aşamasında da patent, faydalı model, marka vb. belgesi portföyümüzün geliştirilmesi için faaliyetler yürütüldü. Bu kapsamda online ve yüzyüze eğitimler, bölüm ziyaretleri, basılı ve görsel yayın organlarında yazı gibi farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda Üniversitemizde 13 adet buluş bildirimi alındı. Türk Patent ve Marka Kurumuna (TP) Üniversitemiz adına şu ana kadar 3 patent başvurusunda bulunuldu. Ayrıca buluş sahipleri Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Kocabıyık, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yılmaz Tuncel ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Tuncel’in olduğu buluş, TP tarafından Üniversitemiz adına tescillendi.” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir