ÇOMÜ’den Hukukçuların Yargıya Güveni Üzerine Anket Çalışması

ÇOMÜ’den Hukukçuların Yargıya Güveni Üzerine Anket Çalışması
07 Nisan 2010

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, hukukçuların yargıya ne kadar güvendiklerini araştırdı, ortaya bakın nasıl bir sonuç çıktı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışması olarak yapılan bir anket, yargı reformunun tartışıldığı ve hayati soruşturmalara bakan savcıların görevden alındığı bir dönemde, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Ankete katılan hukukçulardan yaklaşık yüzde 90’ı, yargıya güvenmediklerini beyan etti.

ÇOMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden bir yüksek lisans öğrencisi tarafından rastgele seçilen 50 avukat üzerinde yapılan ankette, hukukçuların adalete güveni sorgulandı. “Türk yargı sistemine güveniyor musunuz?” sorusuna 42 kişi olumsuz, 8 kişi olumlu cevap verdi. Güvenin sebepleri şunlar:

Kamu düzenini sağlayıp kaosu önleyecek tek unsurun yargı olması. Nitelikli ve dürüst hukuk adamlarıyla oturmuş içtihat birikiminin olması. Kanunlar çerçevesinde işlem yapılıyor olması.

Güvenmeyenlerin gerekçeleri ise şöyle sıralanıyor: “Kişilere göre karar verilmesi. Yargının siyasileşmesi. Suçluların az ceza alması. Anayasa’daki eksiklikler. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bağımsız olmaması.

Anketteki, “Sizce Türk yargısı bağımsız mıdır?” sorusuna ise 50 avukatın 41’i “Bağımsız değil”, 9’u “Bağımsız” cevabı verdi. Bağımsız olmadığını düşünenlerin gerekçeleri yargının siyasileşmesi, yargı mensuplarının askerlerden brifing alması, yargılanan kişiler arasındaki adaletsizlik ve yargı içindeki çekişmeler şeklinde sıralandı.

Türk yargısını sorunlu olarak görüyorsanız, sebebi nedir?” sorusuna karşılık ankete katılan avukatlardan 19’u sebep olarak kanunları, 22’si hakimler ve savcıları, 9’u ise Anayasa’yı gösterdi.

[Kaynak: İnternet Haber]

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir