ÇOMÜ’den Kayıt İşlemlerini İçeren ve Üniversiteyi Tanıtan Broşür

18 Ağustos 2011

ÇOMÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından üniversiteyi kazanan öğrenciler için, kayıt işleminde izlenecek adımların ve ÇOMÜ ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı bir broşür hazırladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’ne yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarihleri 5 Eylül 2011’de başlayıp 9 Eylül 2011 tarihinde sona eriyor.

Broşür’ün pdf formatını buradan edinebilir ya da haberin altında görüntüleyebilirsiniz.

Buna göre 2011-2012 Eğitim – Öğretim Yılı Yeni Kayıt İşlemlerinde İzlenecek Adımlar şöyle:

1- Size posta ile gönderilen kayıt broşürünün bulunduğu zarfın üzerindeki etiketten “Öğrenci Numaranızı” öğreniniz. Eğer kayıt işlemleriyle ilgili broşür size ulaşmadıysa veya öğrenci numaranıza herhangi bir şekilde ulaşamadıysanız üniversitemizin http://ubs.comu.edu.tr./ogrenci/ogr0209/default.aspx internet adresinden “Öğrenci No Sorgulama” bölümünü tıklayarak, karşınıza gelen kutucuğa “T.C. Kimlik Numaranızı” yazınız. Tamam düğmesine tıklayarak, Öğrenci Numaranızı öğreniniz. Öğrenci numaranız Ziraat Bankası şubelerinde yatırmanız gereken katkı payı miktarı için gereklidir.

2- Ön Kayıt İşlemleri (Kayda gelmeden önce yapılacak işlemler) Üniversitemizin http://ubs.comu.edu.tr./ogrenci/ogr0209/default.aspx internet adresindeki Ön Kayıt ve Öğrenci Bilgileri Güncelleme linkini tıklayıp, karşınıza çıkan formdan ilgili kutucuklara “T.C. Kimlik Numaranızı, Öğrenci Numaranızı ve Doğum Tarihini” giriniz. Eğer girdiğiniz bilgiler doğru ise ön kayıt işleminiz başlayacaktır. Ekranda göreceğiniz iletiye göre hareket ediniz. Ekranda karşınıza gelen bilgilerinizi kontrol edip, varsa yanlışlıkları düzelterek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Ekrana gelen bilgiler sizin ÖSYM sınavına girerken kodladığınız bilgilerdir.

3- Kesin kayıt işlemlerinize başlamadan önce, Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesine gidiniz. Üniversitemizce size verilen 9 basamaklı öğrenci numaranızı söyleyerek (Örneğin: 090104035 gibi), banka yetkilisinden öğreneceğiniz üniversitemizde kazandığınız bölüme ilişkin öğrenci katkı payı tutarını yatırarak dekontunuzu alınız. Bu ücretleri yatırmadığınız sürece kesin kaydınızı yaptırmanız olanaksızdır.

4- Ön Kayıt İşlemlerinizi Yaptıktan Sonra, Kesin Kayıt İçin Aşağıdaki Gerekli Belgeleri Tamamlayınız.

a- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
b- Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin ası yazılmaktadır).
c- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
d- Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge (bulunduğunuz yere en yakın Ziraat Bankası Şubesi ile kayıt gününde kampüslerimizde kurulacak banka şubelerinden
de yatırılabilir). Öğrencilerimizin kayıt yaptırabilmesi için “Kayıt Zarfı”nı alıp doldurmaları zorunludur. Kayıt zarfları 15 TL olup, isteyen öğrenci ESBAV’ın Ziraat Bankası Kordon Şubesi 12157903-5001 no’lu hesabına ödeme yapıp dekontu kayıt merkezlerine göstererek ya da kayıt merkezlerine doğrudan ödeme yaparak alabilirler.
e- Kayıttan önce belirlenip üniversitesi tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya Üniversite onaylı suretleri.
f- TC Kimlik Numarasını belirten evrak (kimlik fotokopisi vb.) veya yazılı beyan.
g- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
h- Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Balıkçılık Teknolojisi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrencilerle, Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Raporu.

5- Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin / Yüksekokulun Öğrenci İşleri Birimine kesin kayıt için ayrılan günler arasında eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz ilgili birime eksiksiz olarak teslim edildiği zaman birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

Ön Kayıt için İnternet Üzerinde İzlenecek Adımlar
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
(ÖSYS kılavuzundan alınmıştır)
? Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
? Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
? Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
? Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
? Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
? Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Önemli Not :
Kesin kayda Fakülte/Y.O./M.Y.O. için belirtilen kayıt yeri ve kayıt tarihlerinde kayıt işlemleriyle ilgili 4. madde de istenilen belgeler hazırlanılarak gelinecektir.

Yorumlar...

    Henüz yorum yok...

Sizin Yorumunuz...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir